Blogg: Vad gör ni för mat där på Livsmedelsverket?

9. december 2021

Mitt barn hade i många år berättat för den som frågat att hennes mamma är tjänsteman. I något skede insåg hon att ordet tjänsteman (ska man prata om tjänsteperson nuförtiden?) egentligen inte säger någonting för lyssnaren om jobbet eller innehållet i jobbet. Nåväl, titeln överinspektör säger heller inte så mycket. Å andra sidan finns det en hel del yrken där det är svårt att veta vad det är för arbete som görs inom dem.

Grå, tråkig pappersvändare?

Rent konkret har vi inte ens några papper som vi skulle kunna flytta från ett bord till ett annat. Även de sista pappershögarna blev kvar på kontoret när vi på grund av covid-19-pandemin helt övergick till distansarbete. Arbete från kl. 9.00 till 17.00 är också ett minne blott. Idag har vi flexibelt arbete, vilket innebär att vi kan arbeta oavsett plats eller tid. Det finns gråa, färgglada, muntra och ibland lite trötta människor bland oss, som det nog gör på varje arbetsplats.

Vårt mål är säker mat

Jag jobbar med livsmedelssäkerhet och den röda tråden i allt vi gör är att mat är säker. Det kan vi påverka genom livsmedelsaktörer, inspektörer och konsumenter.

Vi gör många anvisningar för livsmedelsaktörer. Vårt mål är att bland annat ha tydlig information om livsmedelsverksamhet och säkra rutiner på vår hemsida. Vi har gjort praktiska instruktioner för att sätta upp till exempel en restaurang, en köttanläggning och pop-up verksamhet.

"Inspekterar ni restauranger?" Nej, vi gör inga inspektioner. Kommunala hälsoinspektörer eller hygienveterinärer inspekterar till exempel restauranger, butiker, mejerier och köttfabriker. Vi å vår sida gör anvisningar till inspektörerna för att säkerställa att de handlar på ett så enhetligt sätt som möjligt. Kraven är därför desamma för pizzerior i Enare såväl som i Esbo. Vi kommer inte med nya regler, lagstiftningen kommer från EU och jord- och skogsbruksministeriet. Vi samarbetar ofta med kommunala inspektörer och branschorganisationer för att överväga hur kraven kan uppfyllas på ett flexibelt sätt så att maten fortfarande är säker. Vi håller även regelbundet utbildningar för inspektörer.

Vi vill att konsumenterna ska ha tillräckligt med information om livsmedel och riskerna med dem. Även om maten är ordentligt tillagad, rätt transporterad till butiken och förvarad helt korrekt där, kan konsumenten ändå göra den icke-säker i sitt kök där hemma. Nu passar det bra att ge lite jultips.

Allt har förändrats - har det?

Arbetet har förändrats en del genom åren. Distansutbildningar har blivit vanligare, vi är aktiva på sociala medier (följ oss gärna på Twitter: @oivaruoka), matkulturen har förändrats, distansförsäljningen har ökat och så vidare. Den faktiska grundtanken har dock inte alls förändrats: mat ska vara säker.

 

Sektionschef Carmela Hellsten

Carmela Hellsten, sektionschef
Sektionen för livsmedelshygien