Djurskydd och -transport

Djurskyddslagstifningen i sammandrag -guider

Sedan guiden publicerades har lagstiftningen om får förändrats något. Uppdaterad lagstiftning bör granskas. Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av får

Sedan guiden publicerades har lagstiftningen om svin förändrats något. Uppdaterad lagstiftning bör granskas. Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd av svin

Djurtransport

Blanketter

Anvisningar

Sidan har senast uppdaterats 24.11.2023