Stödguider, -villkor och -anvisningar

Genvägar:

Läsinstruktioner och utskrift

Du kan läsa guiden på all terminalutrustning oavsett skärmstorlek. Tabeller, figurer och bilder förstoras när du klickar på dem. Guiden fungerar på bästa sett med Google Chrome- och Mozilla Firefox -webbläsarna.

Om du läser publikationen på din dator kan du gå till följande sida med pilknapparna nere på skärmen eller på tangentbordet. Genom att från vänster öppna fliken Innehåll kan du gå direkt till önskat kapitel genom att klicka på det. Om du använder terminalutrustning med pekskärm går du till följande sida genom att svepa på skärmen till höger eller vänster.

Ansökningsguide för jordbrukarstöd

Ansökan om stödrättigheter ur den nationella reserven

Anvisningarna om djurstöd och -bidrag

Nationella husdjursstöd

EU:s djurbidrag

Stöd för biodling

Förbindelsevillkor och guider för ersättning för djurens välbefinnande

Förbindelsevillkor för ersättning för ekologisk produktion

Förbindelsevillkor för miljöersättning

Guide om krav på journalföring av jordbruksproduktion

Guiden om kraven på journalföring av jordbruksproduktion är en för lantbruksföretagare avsedd sammanfattning av kraven på journalföring av jordbruksproduktion. I guiden kan jordbrukaren enkelt kontrollera vilka krav som gäller för den egna produktionen. Kraven bygger på gällande bestämmelser och anvisningar. Guiden har tagits fram av Livsmedelsverkets och Säkerhets- och kemikalieverkets experter under ledning av jord- och skogsbruksministeriet.

Guider om tvärvillkor

Icke-produktiva investeringar

Investeringsstöd för jordbruk

Broschyr

Anvisningar om konkurrensutsättning

Villkor för miljöavtal

Sidan har senast uppdaterats 28.4.2021