Stödvillkor: bidrag för stärkelsepotatis

Publiceringsdatum: 6. april 2023

Ansökningsguide om åkerstöd

Bidraget för stärkelsepotatis finansieras helt av EU, dvs. är ett direktstöd som betalas för avtalsodling av stärkelsepotatis.

Utöver iakttagandet av de stödspecifika villkoren ska du:

  1. vara en aktiv jordbrukare.
  2. uppfylla kraven för villkorlighet.
  3. utöva jordbruksverksamhet pä jordbruksmarken.

Ansökan om bidrag för stärkelsepotatis och stödvillkor

Ansök om bidrag för stärkelsepotatis i ansökan om åkerstöd i Viputjänsten. Det minsta jordbruksskiftet för vilket stöd kan betalas är 0,05 hektar. Ansökan om stöd och stöddatum berättas mer i Ansökningsguiden om åkerstöd

Du kan få bidrag för odlingsarealen för sådan stärkelsepotatis för vilken det har ingåtts ett odlingsavtal med potatisstärkelseindustrin. Slut ett odlingsavtal för stärkelsepotatis senast 15.6.2023. Bifoga en kopia av odlingsavtalet till din stödansökan i Viputjänsten.

Om den odlingsareal för stärkelsepotatis som du angett i ansökan om åkerstöd avviker från arealen som ingår i odlingsavtalet, kan du beviljas bidrag högst för den av dessa två areal som är mindre.

Areal för egen utsädesförökning av stärkelsepotatis får inte inkluderas i odlingskontraktet för stärkelsepotatis. Uppge utsädesförökningen av stärkelsepotatis som eget eller egna jordbruksskiften. Med produktion av stärkelsepotatis avses inte produktion av potatisflingor.

Beloppet på bidraget för stärkelsepotatis

Bidraget för stärkelsepotatis kan beviljas i hela landet till ett belopp av högst 3,7 miljoner euro per år. Det uppskattade beloppet av bidraget för stärkelsepotatis 2023 är 570 €/hektar. Beloppet på bidraget preciseras innan det betalas ut, när arealen för bidragsberättigande stärkelsepotatis är känd.