Bidrag för stärkelsepotatis

Bidrag för stärkelsepotatis betalas i hela Finland för kontraktsodling av stärkelsepotatis. Bidraget är arealbaserat.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd, om du är aktiv jordbrukare och odlar stärkelsepotatis. Du ska dessutom ha tecknat kontrakt om odlingen med en fabrik som förädlar stärkelsepotatis.

Det minsta jordbruksskifte för vilket stöd kan betalas är 0,05 hektar.

Stödbelopp

Stödbeloppet grundar sig på den stödberättigande arealen under ansökningsåret.

Maximibeloppet för bidraget för stärkelsepotatis 2024: 570 €/ha.

Livsmedelsverket betalar bidraget i två delar. Den första delen betalas i december under ansökningsåret och den resterande delen i juni året efter ansökningsåret.

Se den preliminära utbetalningstidtabellen för alla stöd

Stödvillkor

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka om stöd i maj–juni årligen i Viputjänsten, i samband med ansökan om åkerstöd.

Logga in till Viputjänsten

När du har lämnat in ansökan

Odlingsverksamheten på de åkerskiften som du har anmält i stödansökan bedöms genom satellituppföljning utan gårdsbesök. Om de uppgifter i ansökan som gäller något skifte inte motsvarar de data som satelliten producerar, informerar förvaltningen dig om saken via en mobilapp (Vipumobilen).

Om du märker att du har gett en felaktig uppgift i din stödansökan eller om någon åtgärd blir ogjord, kan du korrigera ansökan så att den motsvarar situationen på skiftet. Vid behov kan en växt eller åtgärd som du har anmält fel bytas ända in på hösten.

Stödövervakning

Innan stödet betalas ut granskar myndigheten alla stödansökningar och säkerställer att villkoren för stödet uppfylls. Utöver detta görs årligen ett kontrollbesök på ungerfär 2 procent av gårdarna.

Författningar och föreskrifter

Författningar och föreskrifter om åkerstöd

Behöver du hjälp?

Kontakta din kommun för att få hjälp med att ansöka om stöd. Leta fram kontaktuppgifter

SV Finansieras av Europeiska unionen_POS.png

Sidan har senast uppdaterats 10.4.2024