Utlysningar av stöd öppna för djurgårdar, växthusföretagare och sockerbetsodlare 12.2–5.3.2024

7. februari 2024

Utlysningen av nationella husdjursstöd, växthusstöd och transportstöd för sockerbeta inleds 12.2.2024. Stöd kan sökas i Viputjänsten fram till 5.3.2024.

Djurgårdarna kan ansöka om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt nordligt husdjurstöd för nötdjur, tackor och hongetter.

Grundläggande uppgifter om växthus som funnits med i ansökan förra året finns redan färdigt som hjälp i Viputjänsten. Om det inte har skett några ändringar i växthusens grundläggande uppgifter behöver sökanden endast mata in odlingsuppgifter för växterna 2024.

Transportstöd för sockerbeta betalas som stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis-stöd, för att ersätta sockerbetsodlarna för kostnaderna för transporterna.

Driftsavbrott i Viputjänsten 16–18.2

Viputjänsten har ett driftsavbrott från fredag till söndag 16–18.2. Avbrottet beror på en uppdatering. Efter avbrottet kan Viputjänsten användas som normalt senast på måndag 19.2 klockan 8. Livsmedelsverket beklagar de olägenheter som avbrottet medför.

Mer information till den som ansöker om stöd (livsmedelsverket.fi)
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter
Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
Nordligt husdjursstöd
Stöd för växthusproduktion
Transportstöd för sockerbeta