Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden från hösten 2023 till våren 2028

Observera, att utbetalningstidtablerna på denna sida är baserade på information den 7 oktober 2022. Du kan få den senaste informationen från eftersträvad utbetalningstidtabell.

Hösten

Senast uppdaterad 7.10.2022

​Månad

Stödtyp

Mer information

​Oktober

​Stöd för växthusproduktion

- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 40 %

​Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret

​- utbetalningsprocent 100 %

​Oktober

​Nationellt stöd för biodling

- utbetalningsprocent 100 %

Oktober

​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

- utbetalningsprocent 100 %

November

 Ersättning för djurens välbefinnande, enskilda djur

- utbetalningsprocent cirka 50 %

December

​Kompensationsersättning

- utbetalningsprocent cirka 95 %

December

Grundläggande inkomststöd

- utbetalningsprocent cirka 95 %

​December

Stöd för miljösystem (ej växttäcke vintertid)

​- utbetalningsprocent cirka 95 %

December

Omfördelningsinkomststöd

​- utbetalningsprocent cirka 95 %

December

Inkomststöd för unga jordbrukare

​- utbetalningsprocent cirka 95 %

December

Bidrag för stärkelsepotatis och specialväxter

​- utbetalningsprocent cirka 95 %

December

​ Nationella arealstöd

  • allmänt hektarstöd
  • nordligt hektarstöd
  • stöd till unga jordbrukare
  • nationellt stöd för sockerbetsodlare

​- utbetalningsprocent 100 %

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Våren

Senast uppdaterad 7.10.2022

​Månad

Stödtyp

​Mer information

Februari

Miljöavtal

​- utbetalningsprocent cirka 15 %

Februari

EU:s bidrag för nötkreatur

​- utbetalningsprocent cirka 70 %

​April

​ Lagringsstöd för trädgårdsprodukter

​- utbetalningsprocent 100 %

April

​ ​Stöd för växthusproduktion

​- utbetalningsprocent cirka 60 %

April

 Nationella husdjursstöd
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

- Restbelopp för stöd som ansökts föregående år, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på ansökningsårets stöd, utbetalningsprocent 75 %

​April

​​Miljöersättning

​- utbetalningsprocent cirka 85 %

April

Ersättning för ekologisk produktion

​- utbetalningsprocent cirka 85 %

​Maj

​ Kompensationsersättning

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 5 %

Maj

​Ersättning för ekologisk produktion

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %

Maj

Miljöavtal

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %

Maj

Miljöavtal, uppfödning av lantraser

​- utbetalningsprocent 100 %

Juni

​Miljöersättning

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %

​Juni

​Grundläggande inkomststöd

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 5 %

Juni

Omfördelningsinkomststöd

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 5 %

Juni

Inkomststöd för unga jordbrukare

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 5 %

Juni

Bidrag för stärkelsepotatis och specialväxter

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 5 %

Juni

EU:s bidrag för nötkreatur

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 30 %

Juni

​EU:s får- och getbidrag

​- utbetalningsprocent 100 %

​Juni

​Ersättning för djurens välbefinnande

- svin- och fjäderfägårdarna utbetalningsprocent 100 %, enskilda djur, restbelopp cirka 50 %

​Juni

​Transportstöd för sockerbeta

​- utbetalningsprocent 100 %

​Juni

​Stöd för miljösystem

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 5 %, växttäcke vintertid 100 %

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Sidan har senast uppdaterats 5.5.2023