Projektbibliotek

Genom att klicka på Projekten i menyn kommer du till projektbibliotek. I projektbiblioteket ser du din organisations alla projekt och deras aktuella status.

 

Projekten anges i ordning för genomförande och varje projekt med uppgifter är en egen punkt. Bl.a. följande uppgifter visas: Projektets status, Projektets namn och nummer samt Projektets genomförandetid. Under Läs mera får du ytterligare information om ett enskilt projekt.

Om projekten är många kan du göra en sökning i avsnittet Projekt, till exempel med funktionen Utvidgad sökning, så att du hittar önskat projekt. Det här går till så att du klickar med musen på texten Utvidgad sökning till höger på skärmen. Då öppnas boxar med urvalskriterier med vilka du kan precisera din sökning. Du får bort sökboxarna genom att klicka på Göm sökningen i samma punkt.

Projektmapp

Bakom knappen Läs mer kommer du åt att se alla händelser inklusive datum som gäller det valda projektet. Du öppnar ansökan i punkten Öppna. Ansökans handläggningshistorik får du fram i punkten Visa historik. Från vyn för granskning av ett enskilt projekt återgår du till projektbiblioteket genom att på nytt välja Projekt.

Begäran om tilläggsuppgifter om betalningsansökan syns i projektbiblioteket på så sätt att det finns två siffror efter €-tecknet. Den ena siffran är det ursprungliga numret på betalningsansökan och det andra är numret på begäran om tilläggsuppgifter.

Genom att klicka på Läs mer ser du projektets alla händelser med datum. Du kan öppna ansökan från den sista behandlingsuppgiften.

Efter att du granskat ett enskilt projekt kommer du tillbaka till projektbiblioteket genom att klicka på Projekt.

Projektstatus

  • Startat (Mellanbladet Grunduppgifter har fyllts i och ansökan har sparats)
  • Pågående (Ansökan har sparats och mellanbladen Kostnader och finansiering, Målsättningar och Att underteckna och skicka har öppnats)
  • Inlämnad (Då ansökan undertecknats och skickats in)
  • Genomgång (Då ansökan håller på att behandlas hos myndigheten. Handläggaren samt uppskattad handläggningstid anges)
  • Öppnad för komplettering (Ansökan har returnerats till sökanden för komplettering)
  • Stödbeslut har fattats (Stödbeslutet har fattats och beslutet kan ses i sökandens projektbibliotek)
Sidan har senast uppdaterats 9.7.2021