Införda hundar kan utgöra en risk

Det är vår gemensamma uppgift att förbättra förhållandena för hemlösa hundar. Att hjälpa djuren på ort och ställe är det effektivaste, tryggaste och riskfriaste sättet att hjälpa.

Adoption av strykarhundar från utlandet till Finland är helt laglig verksamhet, om man bara följer Livsmedelsverkets anvisningar om införsel av sällskapsdjur. Tyvärr gör inte heller det införseln riskfri.

Hjälp oss att hjälpa – importera inte en olaglig hund

Det är roligt att resa och vi är alla skyldiga att hjälpa djuren. Om du på en utrikesresa träffar på en hund som behöver hjälp ska du i alla fall tänka efter innan du tar den hem med dig. Ett litet djur med en bevekande blick kan föra med sig en dödlig sjukdom.

Djursjukdomssituationen i Finland är för närvarande god, och därför är det tryggt att äga ett sällskapsdjur. Hundar kan fritt umgås med andra hundar i hundparker och tumla runt med barn utan att man behöver vara rädd för att någon ska bli allvarligt sjuk av det.

Rabies dödar

Många sådana sjukdomar, som äventyrar djurs och människors hälsa och som inte förekommer i Finland, är rätt allmänna utanför vårt lands gränser. De farligaste sjukdomarna av dessa är den dödliga sjukdomen rabies eller vattuskräck och echinococcos eller bandmasken.  

I Ryssland till exempel konstateras det flera hundra fall av rabies årligen. Rabies kan länge förekomma hos ett djur utan några som helst symptom. Ett symptomfritt djur kan effektivt sprida sjukdomen och alla människor som kommit i kontakt med djuret måste behandlas. I Finland behandlas årligen 80–120 personer på grund av misstanke om rabies. De behandlade personerna har vanligen exponerats för rabies under resor utomlands eller efter att ha blivit bitna av ett djur som olagligt införts till Finland.

Då symptom visar sig har sjukdomen redan utvecklats så långt att djuret eller människan dör av den. Globalt dödar rabies årligen uppskattningsvis 100 000 människor.

Bandmasken förorsakar däremot inga symptom hos hunden. Trots det kan hunden överföra sjukdomen vidare till andra hundar och människor.

Ibland räcker det inte ens med en vaccination

Hösten 2013 konstaterades rabies hos två hundar som införts till Holland från Bulgarien via en rescueorganisation. De fall av rabies hos importerade hundar som Nederländerna rapporterade om har senare konstaterats vara felaktiga laboratorieresultat.

Europeiska kommissionen har bland annat dryftat om tilläggsvillkor borde ställas för införsel av hundar från riskländer, såsom Rumänien. 

Införda hundar kan också ha andra sjukdomar

I samband med införsel krävs inte undersökning med tanke på alla djursjukdomar. Smittsamma sjukdomar som kommer med hittehundar till Finland är bland annat valpsjuka, parvovirusdiarré, leishmaniasis, Brucella canis, hjärtmask, ehrlichios, leptospiros, listerios, yersinios, babesios, koccidios, giardios, campylobacter, salmonella och tuberkulos. En del av dessa sjukdomar kan också smitta människan.

Följderna av olaglig införsel

För att skydda människornas och andra djurs hälsa ställs därför vissa krav på införsel av hundar. Endast genom att följa de här kraven kan man vara säker på att djuret inte för med sig några ”dödliga överraskningar”.

Om kraven i anslutning till införsel av hunden inte har följts är det fråga om olaglig införsel, vilket är ett brott. Ett djur som olagligt har införts måste sändas tillbaka till det land som det kom ifrån, avlivas eller placeras i karantän som bekostas av importören. Inget av de här alternativen är en lösning som hunden mår bra av och därför är det viktigt att redan då man planerar införseln se till att den sker på ett säkert sätt. Mer om olaglig införsel.

Ibland uppdagas olaglig införsel till exempel först då man går med hunden till veterinären. Om skyldigheterna i anslutning till införseln har försummats kan inte ens veterinären korrigera detta i efterhand. För att skydda andra hundar och människor är veterinären skyldig att hindra eventuell sjukdomsspridning. Eftersom en olagligt införd hund innebär en allvarlig sjukdomsrisk för både hundens ägare och andra hundar, är avlivning av hunden i många fall det enda alternativet.

Avlivning av hunden är beklagligt ofta det sorgliga slutet på äventyret med att försöka rädda en hund. En avlivning är en tråkig historia inte bara för djurets ägare utan också för veterinären. Den som har infört ett sällskapsdjur har ett stort ansvar för att det införda djuret, finländska hundar som leker med djuret samt människor inte ska utsättas för allvarlig sjukdomsrisk. Importören måste se till att djuret och dess resehandlingar uppfyller lagens krav. Importören är alltid ansvarig för alla kostnader som införseln medför. Hjälp oss alltså att hjälpa genom att följa de här införselkraven.

Hur kan du hjälpa?

  • Sprid information om saken.
  • Diskutera om införselkraven och inhemska alternativ att hjälpa hundarna med personer som överväger att skaffa sig en hund.
  • Kontrollera djurets ursprung, om du överväger att köpa ett sällskapsdjur i Finland.
  • Se till att djuret lagligt införts till landet enligt Livsmedelsverkets anvisningar, om du överväger att köpa ett infört djur.
  • Det lönar sig inte att köpa ett djur med dunkelt ursprung.
  • Anmäl fallet till den kommunala veterinären eller länsveterinären, om du misstänker olaglig införsel.
  • Djurskyddsmässigt är det bättre att hjälpa hundarna i deras eget hemland.
Sidan har senast uppdaterats 15.6.2020