Tillverkning av träemballage som uppfyller ISPM 15-kraven

På denna sida finner du ISPM 15-kraven på sådana företag som tillverkar träemballage, men som inte själva utför någon värmebehandling. Med tillverkning avses här också enbart användning av ISPM 15-stämpeln.

ISPM 15 kraven på anläggningar som utför värmebehandling av trävirke finner du här.

Innan tillverkningen av ISPM 15-märkt träemballage inleds ansöker företaget om rätt att använda ISPM 15-märkningen hos Livsmedelsverket. Se anvisningar här.

För tillverkning av ISPM 15-märkt emballage används sågat virke som uppfyller kraven

För tillverkning av träemballage används ugnstorkat sågat trävirke som uppfyller kravet på HT-värmebehandling, 56 °C / 30 minuter. Den som tillverkar emballaget behöver ett dokument över behandlingen av trävirket som kan vara till exempel trävaruknippets följesedel, inköpskvittot eller något annat liknande dokument som ISPM 15-märkts av den som utfört behandlingen. Den som tillverkar emballaget ska spara dessa dokument över trävirket som använts i produktionen med tanke på senare kontroll.

Anläggningarna som producerar ISPM 15-godkänt sågat trävirke finner du i Livsmedelsverkets Öppen information-rapport.

 1. Välj ”Växtpass och ISPM 15” i det mörkblå fältet upptill.
 2. Välj ”ISPM 15” i menyn Användarrätt
 3. Välj ”Behandlare” i menyn Produktionstyp

ISPM 15-märkningen

ISPM 15-märkningen placeras på emballage, stödjevirke och annat dylikt alltid på minst två sidor. Märkningen ska vara hållbar och den får inte vara överförbar. Märkningen ska vara tydligt läsbar. Märkningen får inte göras med röd eller orange färg. Märkningen ska omges av sådana ramar som framgår av förlagorna i standarden.

Olika förlagor till märkningen finner du i ISPM 15-standarden.

Bild: Förlaga till en märkning som överensstämmer med träemballagestandarden ISPM 15.

Märkningen består av:

 • Logon IPPC
 • XX = landskoden som består av två bokstäver (i Finland FI)
 • 000 = ID-numret för den som har märkningsrätt (ges i Livsmedelsverkets beslut)
 • YY = värmebehandlingsmetoden HT

Den som har märkningsrätt skaffar de stämplar eller andra märkningsredskap som krävs och svarar för att märkningen görs enbart på sådant träemballage som uppfyller kraven i standarden och enbart på det ställe (den adress) som nämnts i beslutet.

Reparation av träemballage

 • Då märkt träemballage repareras, ska användas sådant trävirke som uppfyller kraven (barkat och behandlat i enlighet med standarden).
 • Vid reparation märks trävirket som tillsatts i emballaget separat med reparatörens egen ISPM 15-stämpelmärkning.
 • Vid mer omfattande reparationer måste emballaget behandlas på nytt. Då avlägsnas en eventuell gammal märkning och förpackningen förses med en ny ISPM 15-märkning av den företagare som utfört behandlingen.
 • Tidigare omärkta gamla emballage fås att överensstämma med kraven i standarden, om de behandlas och märks i enlighet med standarden med en egen märkning av den företagare som utfört behandlingen.

Tillsynen över användningen av ISPM 15-märkningen

Livsmedelsverket och NTM-centralerna utövar tillsyn över dem som använder ISPM 15-märkningen. Under en årligen utförd kontroll säkerställs att märkningen används i enlighet med kraven och att det sågade virket som använts för tillverkning av emballaget överensstämmer med kraven. Kontrollerna utförs till största delen i form av distanskontroll. Kontrollerna är avgiftsbelagda enligt Livsmedelsverkets prislista: Växtproduktion / Växthälsa och plantmaterial / import- och exportkontroller / Inspektion av exportberedskap.

Kontakt

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2022