Behandling av trävirke eller träemballage som uppfyller ISPM 15-kraven

På denna sida finner du anvisningar till sådana företag som behandlar trävirke eller träemballage i enlighet med standarden ISPM 15.

Här finner du anvisningar till sådana företag som enbart tillverkar (inte värmebehandlar) emballage som överensstämmer med standarden.

Innan tillverkningen av ISPM 15-märkt träemballage inleds ansöker företaget om rätt att använda ISPM 15-märkningen hos Livsmedelsverket. Se anvisningar här.

Behandling i enlighet med standarden ISPM 15

Godkända behandlingsmetoder enligt ISPM 15-standarden är

  • HT-behandling (56 °C, 30 minuter) dvs. upphettning eller värmebehandling (på engelska heat treatment). Nedan används på denna sida ordet värmebehandling.
  • gasbehandling med metylbromid MB 
  • dielektrisk värmebehandling DH 
  • gasbehandling med sulfurylfluorid SF 

I Finland värmebehandlas träemballage i allmänhet i samband med ugnstorkningen av virket. Gasbehandling med metylbromid eller sulfurylfluorid är inte tillåtet i Finland, men det är tillåtet att importera gasbehandlat träemballage.

Värmebehandling enligt standarden innebär 56 °C / 30 minuter i virkets kärna. Behandlingen kan göras i samband med ugnstorkningen av virket, om temperaturen och tiden som krävs uppfylls och detta kan påvisas i uppgifterna om torkningen av virket. I praktiken uppnås temperaturen som krävs inuti virket, om lufttemperaturen i torkkammaren under torkningsprocessen kontinuerligt är minst 65 °C i 3-10 timmars tid. Behandlingstiden beror på virkets tjocklek, mängden virke som behandlas per gång och behandlingstemperaturen.

ISPM 15-märkningen

Att virket genomgått värmebehandling påvisas med en sådan märkning som framgår av standarden. Märkningen består av en landskod, registernumret för den företagare som gjort märkningen och koden för den värmebehandling som utförts HT.

ISPM 15-märkningen placeras på emballage, stödjevirke och annat dylikt alltid på minst två sidor. Märkningen ska vara hållbar och den får inte vara överförbar. Märkningen ska vara tydligt läsbar. Märkningen får inte göras med röd eller orange färg. Märkningen ska omges av sådana ramar som framgår av förlagorna i standarden.

Bild: Förlaga till en märkning som överensstämmer med träemballagestandarden ISPM 15:

Märkningen består av:

  • Logon IPPC
  • XX = landskoden som består av två bokstäver (i Finland FI)
  • 000 = ID-numret för den som har märkningsrätt (ges i Livsmedelsverkets beslut)
  • YY = värmebehandlingsmetoden HT

Olika förlagor till märkningen finner du i ISPM 15-standarden.

Den som har märkningsrätt skaffar de stämplar eller andra märkningsredskap som krävs och svarar för att märkningen görs enbart på sådant träemballage som uppfyller kraven i standarden och enbart på det ställe (den adress) som nämnts i beslutet.

Tillsynen över användningen av ISPM 15-märkningen

Företagen som har rätt att använda ISPM 15-märkningen kontrolleras årligen. Under kontrollen säkerställs ur uppgifterna om torkningen av virket och att den behandlingstemperatur som krävs uppfylls. Kontrollerna utförs av växtinspektörer på Livsmedelsverket eller NTM-centralerna. I sågar utförs kontrollen av rätten att använda ISPM 15-märkningen ofta samtidigt med exportberedskapskontrollen. Kontrollerna är avgiftsbelagda. Se Livsmedelsverkets prislista: Växtproduktion / Växthälsa och plantmaterial / import- och exportkontroller / Inspektion av exportberedskap.

Kontakt

Sidan har senast uppdaterats 16.1.2023