Taiwan kräver certifiering av ekologiska produkter efter den 30 maj 2020

29. april 2020

Efter den 30 maj 2020 kan EU-godkända ekologiska produkter inte säljas i Taiwan som ekologiska utan att produkterna är certifierade enligt Taiwans lagstiftning för ekologiska livsmedel.

Taiwans nya lagstiftning för ekologisk produktion trädde i kraft 2018 men har haft en övergångstid till den 30 maj 2020 då man har kunnat sälja och marknadsföra EU-godkända ekologiska produkter som ekologiska. Produkter som är producerade efter det datumet kommer inte att accepteras på den taiwanesiska marknaden utan att vara certifierade enligt den ekologiska lagstiftningen i Taiwan.

För certifiering, ta kontakt med godkända certifieringsorgan i Taiwan. För att bli certifierad krävs både dokumentation och att en audition görs på produktionsanläggningen i Finland. Certifieringen är avgiftsbelagd.

Enligt Livsmedelsverkets uppgifter kan produkter som är producerade och har fått ett exportintyg innan 30 maj 2020 exporteras till Taiwan även om de anländer till Taiwan efter övergångstidens slut. I sådana fall ska importören meddela taiwanesiska myndigheter om detta.


Mer information: