Timmer och trävaror

I TRACES-systemet görs importanmälningar för produkter enligt både EU:s förordning om kontroll och växthälsa och licenssystemet FLEGT.

Importanmälan beträffande växthälsan, alltså CHED-PP, görs för virke som kräver sundhetscertifikat (bl.a. runt virke, sågat virke, stugor av torrfura). Mer information finns på sidan Växter och växtprodukter. Licenssystemet FLEGT gäller import från VPA-länder (för närvarande endast Indonesien). Mer information finns på sidan FLEGT-licenssystemet.

Observera att Livsmedelsverket är behörig myndighet också vid verkställning av EU:s timmerförordning (EUTR). Beträffande timmerförordningen utnyttjas TRACES inte. Läs mer i timmerförordningen.

Sidan har senast uppdaterats 13.6.2019