Välj lämplig härkomst för din skog

Långa härkomstförflyttningar är skadliga

  • Skogsträd har anpassat sig till de lokala förhållandena som ett resultat av ett flera generationer långt naturligt urval.
  • För långa förflyttningar av plantor eller frön från söder till norr ökar risken för olika skadedjur och orsakar dödlighet bland träden särskilt i plantstadiet.
  • För långa förflyttningar från norr till söder gör också träden sämre anpassade vilket yppar sig bl.a. i form av en försvagad tillväxt.
  • För frön som samlats in från tallfröplantager och plantor som drivits upp från sådana frön har fastställts nya användningsområden som beaktar den förväntade globala uppvärmningen. Läs mer.
  • De övriga trädslagens användningsområdeskartor preciseras då användningsområdesmodellerna för dem är färdiga.

Användningsområdeskartor

Rekommendationer som gäller förflyttningar av frön från frötäktsbestånd

Sidan har senast uppdaterats 17.1.2023