Gödselfabrikatens säkerhet och sammansättning

Livsmedelsverkets laboratorietjänster undersöker gödselfabrikatens sammansättning med kemiska, ekotoxikologiska och mikrobiologiska metoder. Analyser utförs som nationell kundservice för Livsmedelsverkets tillsyn, aktörerna inom gödselbranschen och andra privatkunder.

Ekotoxikologiska analyser

Mikrobiologiska analyser

Kemiska analyser

Stallgödselanalyser utförs till exempel av Eurofins/Viljavuuspalvelu

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2019