Då du misstänker att du har påträffat päronpest

Kontrollera följande saker och informera Livsmedelsverket, om symptom tyder till päronpest. Hos vissa växtarter orsakar päronpestbakterien att skotten vissnar och färgas mörkbruna eller svarta och att växten dör.

Misstankar om päronpest ska alltid anmälas till växtinspektören.

Om du misstänker att du funnit symptom på päronpest, ska du agera på följande sätt:

1. Är växten i fråga någon av följande värdväxtarter för päronpest? Päronpest kan förekomma endast hos följande arter: 

 • Aronia ( Aronia spp.)
 • Äppelträd ( Malus spp.)
 • Päron ( Pyrus spp.)
 • Rosenkvitten ( Chaenomeles spp.)
 • Häggmispel ( Amelanchier spp.)
 • Hagtorn ( Cratageus spp.)
 • Oxbär ( Cotoneaster spp.)
 • Rönnar ( Sorbus spp.)
 • Kvitten ( Cydonia spp.)
 • Japansk mispel ( Eriobotrya spp.)
 • Mispel ( Mespilus spp.)
 • Eldtorn ( Pyracantha spp.)
 • Lagermispel ( Photinia davidiana)

2. Är tiden rätt att söka efter symptomen av päronpest?

 • Se prognosen för päronpest (på finska) för att se om tiden är rätt att söka efter symptomen av päronpest i ditt område.
 • När prognosen visar en röd boll i ditt område kan symtom av päronpest uppträda.

2. Ser symptomen ut som symptomen på päronpest? Jämför symptomen med bilderna nedan.

Skottet vissnar och sedan svartnar. Bild: EPPO

Bladen brunfärgas längs bladnerverna, när bakterierna täpper till ledningsvävnaden. Bild: Livsmedelsverket.

Bakterieslem kan utsöndras under varmt väder. Bild: Livsmedelsverket.

Svartnade blommor och karten förblir fast på skotten. Bild: EPPO.

Växten har svartnade kvistar eller så har hela växten svartnat. Bild: Magnus Gammelgaard Nielsen.

På grenar och stammen förekommer nekrotiska fläckar. Bild: Annika Hollsten.

Veden är brunfärgad under barken vid fläckarna. Bild: EPPO.

3. Informera Livsmedelsverket om päronpestmisstanken.

4. Växtinspektören gör vid behov ett besök på ort och ställe för att verifiera päronpestobservationen och ta prover. Inspektionen och analyseringen av proverna är gratis.

Sidan har senast uppdaterats 31.5.2023