Koiran-, kissan- ja fretinpentujen tuonti EU-maista (muu kuin kaupallinen siirto)

Nämä vaatimukset koskevat vain omistajan mukana kulkevia lemmikkieläimiä, joita ei ole tarkoitettu myytäväksi tai luovutettavaksi uudelle omistajalle.

Jos pentu saapuu Suomeen kaupallisessa tarkoituksessa esimerkiksi rahtina, löytyvät vaatimukset sivuiltamme Koirien, kissojen ja frettien siirrot kaupallisessa tarkoituksessa.

Tuontivaatimukset pennuille Sveitsistä. (muut kuin kaupalliset siirrot)
Tuontivaatimukset pennuille Norjasta(muu kuin kaupallinen siirto)

Alle 12 viikon ikäistä pentua ei saa rokottaa raivotautia vastaan, vaan pennun on oltava rokottamispäivänä vähintään 12 viikon ikäinen.

Alle 12 viikon ikäisten raivotautia vastaan rokottamattomien koiran-, kissan- ja fretinpentujen tuonti on sallittua toisista EU-maista Suomeen seuraavin ehdoin:

 1. Eläin on tuontihetkellä alle 12 viikon ikäinen.
 2. Eläin on tunnistusmerkitty mikrosirulla.
 3. Omistajalla on oltava mukana allekirjoitettu ilmoitus siitä, että eläin ei ole sen syntymän ja siirron välisenä aikana ollut kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvien luonnonvaraisten eläinten kanssa. Ilmoituksen voi allekirjoittaa omistaja. Tätä koskeva lomakemalli löytyy tästä sekä Komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 577/2013. Jos pennut ovat emonsa kanssa, josta ne ovat vielä riippuvaisia, on emon mukana seuraavasta passista käytävä ilmi, että emolle on annettu ennen pentujen syntymää raivotautirokotus.
 4. Eläinlääkärin antama lääkitys ekinokokkoosia eli heisimatoa vastaan 1-5 vrk (24-120h) ennen Suomeen saapumista ja eläinlääkärin merkintä lääkkeenannosta koiranpennun passissa. Koiranpennuilta ei vaadita heisimatolääkitystä, jos eläin tuodaan suoraan Irlannista tai Maltalta Suomeen. Kissan- tai fretinpentuja ei tarvitse lääkitä lainkaan.
 5. Eläimen mukana on EU-lemmikkieläinpassi.
 6. Eläimen omistajuuden tulee olla siirtynyt uudelle Suomessa asuvalle omistajalle jo lähtömaassa ennen eläimen lähtöä.
 7. Eläin voi saapua Suomeen vain, jos uusi omistaja käy itse hakemassa eläimen lähtömaasta. Eläintä ei voida lähettää yksin lento- tai muunakaan rahtina Suomeen.
 8. Eläimen tulee saapua Suomeen suoraan tai lentäen minkä tahansa maan kautta siten, ettei lennonvaihdon aikana poistuta lentokentältä. Eläin voi matkustaa autolla vain sellaisten maiden kautta, jotka ovat sallineet nuorten eläinten tuonnit.

Suomeen on myös sallittua siirtää toisista EU-maista 12-16 viikon ikäisiä raivotautia vastaan rokotettuja pentuja ilman että vähintään 21 päivän odotusaika rokottamispäivästä täyttyy. Pennun on oltava rokottamispäivänä vähintään 12 viikon ikäinen.

 1. Eläin on tuontihetkellä 12-16 viikon ikäinen.
 2. Eläin on tunnistusmerkitty mikrosirulla.
 3. Omistajalla on oltava mukana allekirjoitettu ilmoitus siitä, että eläin ei ole sen syntymän ja siirron välisenä aikana ollut kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvien luonnonvaraisten eläinten kanssa. Ilmoituksen voi allekirjoittaa omistaja. Tätä koskeva lomakemalli löytyy tästä sekä Komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 577/2013.
 4. Eläinlääkärin antama lääkitys ekinokokkoosia eli heisimatoa vastaan 1-5 vrk (24-120h) ennen Suomeen saapumista ja eläinlääkärin merkintä lääkkeenannosta koiranpennun passissa. Koiranpennuilta ei vaadita heisimatolääkitystä, jos eläin tuodaan suoraan Irlannista tai Maltalta Suomeen. Kissan- tai fretinpentuja ei tarvitse lääkitä lainkaan.
 5. Eläimen mukana on EU-lemmikkieläinpassi.
 6. Eläimen omistajuuden tulee olla siirtynyt uudelle Suomessa asuvalle omistajalle jo lähtömaassa ennen eläimen lähtöä.
 7. Eläin voi saapua Suomeen vain, jos uusi omistaja käy itse hakemassa eläimen lähtömaasta. Eläintä ei voida lähettää yksin lento- tai muunakaan rahtina Suomeen.
 8. Eläimen tulee saapua Suomeen suoraan tai lentäen minkä tahansa maan kautta siten, ettei lennonvaihdon aikana poistuta lentokentältä. Eläin voi matkustaa autolla vain sellaisten maiden kautta, jotka ovat sallineet nuorten eläinten tuonnit.

Jos pennun kanssa on tarkoitus matkustaa tuonnin jälkeen Suomesta toiseen maahan, on varmistettava kohdemaan vaatimukset.

Ruokavirasto suosittelee, että vain rokotettuja, yli 16 viikon ikäisiä pentuja siirrettäisiin maasta toiseen. Erityisesti suositus koskee maita, joissa on viimeisen kahden vuoden sisällä todettu raivotautitapauksia (Euroopan maiden raivotautitilanne). Raivotautitapauksia on viime vuosina esiintynyt eniten EU:n alueella Romaniassa, Puolassa ja Unkarissa. 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2024