Siementen tuonti EU:n ulkopuolelta

Rekisteröityminen maahantuojaksi

Vilja-, nurmi- ja rehukasvien, öljy- ja kuitukasvien, vihanneskasvien sekä juurikkaiden siemeniä EU:n ulkopuolelta tuovan elinkeinonharjoittajan on tehtävä Ruokaviraston siemenyksikköön ilmoitus toimintansa aloittamisesta, lopettamisesta ja toiminnassa tapahtuneista muutoksista. Ilmoitus toiminnan aloittamisesta on tehtävä vähintään 7 päivää ennen toiminnan aloittamista. Täytä lomake 'Ilmoitus kylvösiemenen markkinointia, maahantuontia ja maastavientiä koskevasta toiminnasta'.

EU:n ulkopuolelta kylvettäväksi tarkoitettuja siemeniä tuovien yritysten on rekisteröidyttävä myös kasvinterveysrekisteriin.

Maahantuoja tai huolintaliike tallentaa Traces-järjestelmään kaikki EU:n ulkopuolelta tuotavat siemenerät. Maahantuojan on rekisteröidyttävä Traces-järjestelmään.

Kasvinterveysvaatimukset

Kaikilla EU:n ulkopuolisista maista tuotavilla kylvettäväksi tarkoitetuilla siemenillä pitää olla lähtömaassa annettu kasvinterveystodistus

Myytävissä siemenissä ei saa olla vaarallisia kasvitauteja tai tuholaisia. Tiettyjen kasvilajien siemenillä pitää olla kasvipassi EU:n sisämarkkinoilla myytäessä.

Maatalouskasvien siemenkaupan tuontivaatimukset

  • Edellisten lisäksi maatalouskasvien siemeniä (vilja-, nurmi- ja rehukasvien, öljy- ja kuitukasvien, vihanneskasvien sekä juurikkaiden siemenet) koskevat seuraavat vaatimukset.
  • Maahan saa tuoda siementä vain sellaista valtioista, joiden siementarkastusjärjestelmällä on vastaavuus EU:n siementarkastusjärjestelmän kanssa.
  • Lajikkeen oltava EU:n lajikeluettelossa. 
  • Siemenerän tulee olla sertifioitu, eli tarkastettua ja hyväksyttyä.
  • Siemenenä tuotava tavara, jota ei käytetä kylvösiemenenä (esimerkiksi linnuille) tulee olla hukkakaurasta vapaata.

Tutkimustodistukset

Tuonti-ilmoituksen liitteenä tai mieluimmin jo ennen tuontitapahtumaa on lähetettävä siemenyksikköön siemenerien tutkimustodistukset, jotka on antanut lähtömaan siementarkastusviranomainen. Todistukset hyväksytään, mikäli ne on antanut sellaisen maan viranomainen, jonka tarkastuksen vastaavuuden EU on hyväksynyt. Jos erän tutkimustiedot ovat puutteelliset, on erästä otettava virallinen näyte Ruokaviraston siemenlaboratorioon tutkittavaksi.

Tuonti-ilmoitus

Jokaisesta tuontitapahtumasta on tuojan tehtävä tuonti-ilmoitus lomakkeella.

Maatalouskasvien siementen osalta ilmoitus voi olla vapaamuotoinen ja siinä tulee olla CHED-PP viitenumero, tuojan nimi, tuontimaa, laji, lajike, siemenluokka, määrä, tuotantomaa. Ilmoituksen voi lähettää sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen kylvosiementuonti@ruokavirasto.fi.

Tuonti-ilmoituksen palautus

Kun erän tuonti-ilmoituksen ja tutkimustodistuksen tiedot on tarkastettu ja todettu riittäviksi, siemenyksikkö lähettää tuojalle sähköpostina vahvistuksen vastaanottamistaan ilmoituksista. Esittämällä sen ja mahdollisen tuontiluvan tullissa, ja mikäli kasvinterveystodistukset täyttävät, tuoja saa erän käyttöönsä.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.9.2023