Brasilia

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Brasiliaan. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus-sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Brasiliaan viime vuosina esimerkiksi maitojauhetta ja alkoholijuomia.

Tutustu Brasilian vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

Euroopan komission mukaan elintarvikekauppaa Brasiliaan on viime vuosina hidastuttanut erityisesti Brasilian viranomaisten hidas markkinoillepääsyhakemusten käsittely. Löydät lisätietoa markkinoillepääsystä ja vaatimuksista kasvi- ja eläinperäisten elintarvikkeiden viennissä MAPA:n internetsivuilta.

Maito ja maitotuotteet

Maidon ja maitotuotteiden vienti Brasiliaan on mahdollista ainoastaan Brasilian hyväksymistä laitoksista. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: amerikka@ruokavirasto.fi. Viejän on lisäksi rekisteröitävä Brasiliaan vietävät tuotteet.

Kun yrityksesi vie maitoa tai maitotuotteita Brasiliaan, tarvitset erän mukaan eläinterveystodistuksen. Suomen ja Brasilian sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Lisätietoa Brasilian vaatimuksista löydät MAPA:n internetsivuilta.

Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Eläinterveystodistus täytetään ja myönnetään sähköisessä eCert-järjestelmässä. Brasilian eCert-todistukset tulostetaan normaalille kopiopaperille. Yritys kirjautuu eCert-järjestelmään Suomi.fi-tunnuksilla, ja valvoja tilaa tunnukset pääsynhallinnasta. Saat tarkempia ohjeita eCert-järjestelmän käytöstä ja tunnusten hakemisesta ottamalla yhteyttä ecert@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.7.2021