Uruguay

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Uruguayhin. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus-sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

Suomesta on viety Uruguayhin viime vuosina esimerkiksi sianlihaa ja muita sian syötäviä osia sekä öljysiemeniä.

Tutustu Uruguayn vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU:n Access2Markets-sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista. Löydät tietoa markkinoillepääsystä ja vaatimuksista kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden viennissä myös Uruguayn viranomaisen internetsivuilta.

EU on saanut päätökseen neuvottelut kauppasopimuksesta Mercosur-maiden eli Argentiinan, Brasilian, Uruguayn ja Paraguayn kanssa.  

Elintarvikkeet

Sianliha ja sianlihatuotteet

Suomella ja Uruguaylla ei ole viranomaisten välillä sovittua eläinterveystodistusmallia sianlihalle ja sianlihatuotteille. Tietojemme mukaan näiden tuotteiden viennissä on käytetty Ruokaviraston laatimaa yleistä eläinterveystodistusta lihalle ja lihatuotteille. Koska yleistodistuksen käytöstä ei ole sovittu Suomen ja kohdemaan viranomaisten kesken, emme voi taata sen käytettävyyttä. Varmista yleistodistuksen hyväksyttävyys Uruguayn viranomaisilta ennen vientiä ja selvitä myös muut mahdolliset vaatimukset viennin aloittamiseksi.

Uruguayhin vietäville sianlihaerille tarvitaan yleistodistuksen lisäksi sikoja ja sianlihaa koskeva lisävakuus. Lisävakuuden saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Lisätietoa: amerikka@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.7.2021