Ajankohtaista

 • 16. syyskuuta 2022

  VN-TEAS -hanke kuvaa Suomen zoonoositilannetta ja arvioi zoonoositilanteen kehitystä ja mahdollisia uhkia yhteisen terveyden näkökulmasta

  Visiona on ollut, että Suomen zoonoositilanne säilyy hyvänä, vaikka toimintaympäristöön liittyvät uhat lisääntyvät. Olosuhteiden vaaliminen vaatii ennakoivia toimia, jotka perustuvat ymmärrykseen…

  VN-TEAS -hanke kuvaa Suomen zoonoositilannetta ja arvioi zoonoositilanteen kehitystä ja mahdollisia uhkia yhteisen terveyden näkökulmasta
 • 31. elokuuta 2022

  Ennakkotieto elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvityskurssista

  Valtakunnallinen Elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvityskurssi järjestetään jälleen keväällä 2023  monimuoto-opetuksena . Verkko-opetus toteutetaan 25.-26.5. ja lähiopetus viikolla 23…

  Ennakkotieto elintarvike- ja vesivälitteisten epidemioiden selvityskurssista
 • 3. kesäkuuta 2022

  Zoonoosit ja niiden esiintyminen eläimillä Suomessa - vuosikatsaus

  Asiantuntijakatsauksessa tarkastellaan taudinaiheuttajien esiintymistä eläimillä Suomessa sekä eläinten merkitystä zoonoositartuntoihin ihmisillä. Zoonoosit ja niiden esiintyminen eläimillä Suomessa -…

  Zoonoosit ja niiden esiintyminen eläimillä Suomessa - vuosikatsaus
 • 11. maaliskuuta 2022

  Elintarvikeperäiset zoonoosit Suomessa - vuosikatsaus

  Asiantuntijakatsauksessa tarkastellaan ruokamyrkytyksiä aiheuttavien zoonoosien tartuntoja ihmisillä, sekä näiden taudinaiheuttajien esiintymistä elintarvikkeissa ja niiden raaka-aineissa Suomessa.…

  Elintarvikeperäiset zoonoosit Suomessa - vuosikatsaus
 • 1. maaliskuuta 2022

  FinRes-Vet –vuosikatsaus 2021

  Zoonoosikeskuksen FinRes-Vet -vuosikatsaus 2021 on ilmestynyt. Asiantuntijakatsauksessa tarkastellaan eläinten lääkkeiden käyttöä ja resistenssiseurannan tuloksia niin ihmisten kuin eläinten osalta.…

  FinRes-Vet –vuosikatsaus 2021
 • 4. tammikuuta 2022

  Norovirus yleisin ruokamyrkytyksen aiheuttaja Suomessa

  Ruokaviraston ja THL:n yhteisen raportin mukaan vuosina 2017–2019 ruokamyrkytysrekisteriin kirjattiin 169 elintarvike- tai talousvesivälitteistä epidemiaa, joista 96 % oli elintarvikevälitteisiä.…

  Norovirus yleisin ruokamyrkytyksen aiheuttaja Suomessa
 • 18. marraskuuta 2021

  Antibioottien käyttö eläimille vähentynyt edelleen

  Eläinten antibiootteja myytiin Suomessa vuonna 2020 vähemmän kuin koskaan aikaisemmin, selviää tuoreesta Ruokaviraston, Fimean ja Helsingin yliopiston yhteisestä FINRES-Vet 2020 -raportista. Eläimistä…

  Antibioottien käyttö eläimille vähentynyt edelleen
 • 1. lokakuuta 2021

  Ekinokokkiloinen voi tarttua metsästyskoirasta ihmiseen

  Metsästyskoirat voivat välittää hirviekinokokkiloisen ihmiseen. Tartunnat voidaan estää metsästyspaikkojen teurastusjätteiden huolellisella käsittelyllä. Ihminen voi saada tartunnan…

  Ekinokokkiloinen voi tarttua metsästyskoirasta ihmiseen
 • 9. syyskuuta 2021

  ESBL-bakteerit eivät ole yleisiä kotimaisissa tuotantoeläimissä

  Elintarvikeketjun ESBL-seurannan tulokset vuodelta 2020 ovat valmistuneet. Vuonna 2020 ESBL- ja sen kaltaisia AmpC- E. coli -bakteereita seurattiin broilereilla, broilerinlihassa ja naudoilla. Lisäksi…

  ESBL-bakteerit eivät ole yleisiä kotimaisissa tuotantoeläimissä
 • 9. syyskuuta 2021

  THL: Sikaloissa työskentelevillä kohonnut riski saada MRSA-tartunta - työssä suojautumista tulisi edistää ja sairaalahoitoon hakeutuvat seuloa

  MRSA-bakteerin aiheuttamat tartunnat ovat lisääntyneet Suomessa henkilöillä, jotka ovat kosketuksissa sikoihin. Haastattelututkimukseen ja mikrobiologiseen seurantaan liittyviä tuloksia julkaistiin…

  THL: Sikaloissa työskentelevillä kohonnut riski saada MRSA-tartunta - työssä suojautumista tulisi edistää ja sairaalahoitoon hakeutuvat seuloa

Mikä on Zoonoosikeskus?

Zoonoosikeskuksen tehtävänä on varmistaa valvonnan ja tutkimuksen tehokas ja jatkuva yhteistyö eläinten ja ihmisen välillä tarttuvien tautien seurannassa ja torjunnassa. Keskus koordinoi zoonoosi-, ruokamyrkytys- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaa, sekä kokoaa työn tulokset. Seurantatulokset ja muu zoonoosien esiintyvyyttä Suomessa koskeva tieto on koottu näille sivulle.

Euroopan parlamentin Zoonoosidirektiivi edellyttää jäsenmaita huolehtimaan zoonooseihin, ruokamyrkytysepidemioihin ja mikrobilääkeresistenssiin liittyvästä yhteistyöstä eläinlääkintä-, elintarviketurvallisuus- ja terveydenhuoltotahojen välillä. Suomen yhteistyöelimenä toimii vuonna 2007 perustettu Zoonoosikeskus.

Zoonoosikeskus on Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n asiantuntijoista muodostuva verkosto, jonka kautta koordinoidaan zoonoosi-, ruokamyrkytys- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaa, tiedon keräämistä ja seurantatulosten julkaisemista. Keskus osallistuu lisäksi epidemiaselvityksiin, zoonooseja koskevaan viestintään ja niihin liittyvään koulutukseen.

Keskus toimii kansallisena yhteystahona kansainvälisiin zoonoosiasiantuntijoihin. Merkittävimmät yhteystahot EU:ssa ovat Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ja Euroopan Tautien ehkäisyn ja valvonnan keskus (ECDC). Zoonoosikeskus ottaa osaa EU:ssa yhteisesti sovittavien zoonoosiseurantahankkeiden suunnitteluun, aineiston keräämiseen ja raportointiin.

Zoonoosikeskus tekee yhteistyötä muun muassa pohjoismaisten zoonoosikeskusten kanssa.

Lisätietoa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC)

Ruotsin zoonoosikeskus (SVA)

Norjan zoonoosikeskus (NVI)

Tanskan zoonoosikeskus (DTU)

 

Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille

Linkki Ruokavirastoon