Ajankohtaista

 • 18. marraskuuta 2019

  Mikrobilääkkeiden käyttö tuotantoeläimille vähenee, mikrobilääkeresistenssin hallintaan tarvitaan silti lisäpanostusta

  Ruokaviraston, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean sekä Helsingin yliopiston julkaisema yhteisraportti FINRES-Vet 2018 osoittaa, että tuotantoeläimille käytettävien mikrobilääkkeiden…

  Mikrobilääkkeiden käyttö tuotantoeläimille vähenee, mikrobilääkeresistenssin hallintaan tarvitaan silti lisäpanostusta
 • 10. lokakuuta 2019

  Suomessa eläintautitilanne 2018 oli suotuisa myös ihmisten terveydelle

  Ihmisten terveyden näkökulmasta Suomen eläintautitilanne on säilynyt pääosin hyvänä. Viimeisimmän Eläintautaudit Suomessa 2018 -raportin mukaan, eläimissä ei ole eläintauteja, kuten klassista…

  Suomessa eläintautitilanne 2018 oli suotuisa myös ihmisten terveydelle
 • 17. syyskuuta 2019

  Lämmin jääkaappi sallii listerian kasvaa

  Listeria-bakteerin ( Listeria monocytogenes ) aiheuttama listerioosi on yleisempi Suomessa kuin muualla maailmassa. Listerioosin sairastapausmäärät ovat ylipäätänsäkin olleet Suomessa kasvussa. Kasvun…

  Lämmin jääkaappi sallii listerian kasvaa
 • 13. syyskuuta 2019

  Suomen zoonoosistrategian tavoitteisiin päästiin melko hyvin, mutta riskit kasvavat

  Suomen zoonoosistrategian visiona on, että Suomen zoonoositilanne säilyy hyvänä, vaikka toimintaympäristöön liittyvät uhat lisääntyvät. Zoonoosikeskus on arvioinut vuonna 2013 laaditun…

  Suomen zoonoosistrategian tavoitteisiin päästiin melko hyvin, mutta riskit kasvavat
 • 6. syyskuuta 2019

  Suomen zoonoosistrategian vaikuttavuus arvioitu

  Suomen zoonoosistrategia 2013 - 2017 -seurantaraporttiin on koottu arvio Suomen zoonoosistrategia 2013 - 17 vaikuttavuustavoitteiden mittareista, sekä strategian toimenpidesuunnitelman toimenpiteiden…

  Suomen zoonoosistrategian vaikuttavuus arvioitu

Mikä on Zoonoosikeskus?

Zoonoosikeskuksen tehtävänä on varmistaa valvonnan ja tutkimuksen tehokas ja jatkuva yhteistyö eläinten ja ihmisen välillä tarttuvien tautien seurannassa ja torjunnassa. Keskus koordinoi zoonoosi-, ruokamyrkytys- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaa, sekä kokoaa työn tulokset. Seurantatulokset ja muu zoonoosien esiintyvyyttä Suomessa koskeva tieto on koottu näille sivulle.

Euroopan parlamentin Zoonoosidirektiivi edellyttää jäsenmaita huolehtimaan zoonooseihin, ruokamyrkytysepidemioihin ja mikrobilääkeresistenssiin liittyvästä yhteistyöstä eläinlääkintä-, elintarviketurvallisuus- ja terveydenhuoltotahojen välillä. Suomen yhteistyöelimenä toimii vuonna 2007 perustettu Zoonoosikeskus.

Zoonoosikeskus on Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n asiantuntijoista muodostuva verkosto, jonka kautta koordinoidaan zoonoosi-, ruokamyrkytys- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaa, tiedon keräämistä ja seurantatulosten julkaisemista. Keskus osallistuu lisäksi epidemiaselvityksiin, zoonooseja koskevaan viestintään ja niihin liittyvään koulutukseen.

Keskus toimii kansallisena yhteystahona kansainvälisiin zoonoosiasiantuntijoihin. Merkittävimmät yhteystahot EU:ssa ovat Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ja Euroopan Tautien ehkäisyn ja valvonnan keskus (ECDC). Zoonoosikeskus ottaa osaa EU:ssa yhteisesti sovittavien zoonoosiseurantahankkeiden suunnitteluun, aineiston keräämiseen ja raportointiin.

Zoonoosikeskus tekee yhteistyötä muun muassa pohjoismaisten zoonoosikeskusten kanssa.

Lisätietoa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC)

Ruotsin zoonoosikeskus (SVA)

Norjan zoonoosikeskus (NVI)

Tanskan zoonoosikeskus (DTU)

 

Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille

Linkki Ruokavirastoon