Ajankohtaista

 • 13. syyskuuta 2019

  Suomen zoonoosistrategian tavoitteisiin päästiin melko hyvin, mutta riskit kasvavat

  Suomen zoonoosistrategian visiona on, että Suomen zoonoositilanne säilyy hyvänä, vaikka toimintaympäristöön liittyvät uhat lisääntyvät. Zoonoosikeskus on arvioinut vuonna 2013 laaditun…

  Suomen zoonoosistrategian tavoitteisiin päästiin melko hyvin, mutta riskit kasvavat
 • 6. syyskuuta 2019

  Suomen zoonoosistrategian vaikuttavuus arvioitu

  Suomen zoonoosistrategia 2013 - 2017 -seurantaraporttiin on koottu arvio Suomen zoonoosistrategia 2013 - 17 vaikuttavuustavoitteiden mittareista, sekä strategian toimenpidesuunnitelman toimenpiteiden…

  Suomen zoonoosistrategian vaikuttavuus arvioitu
 • 26. elokuuta 2019

  Kryptosporidioositapaukset lisääntyvät Suomessa - THL ja Ruokavirasto selvittävät vatsataudin lähteitä

  Vuonna 2018 Tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 348 kryptosporidioositapausta, mikä on lähes 20-kertainen määrä 2010-luvun alkuun verrattuna. Myös tänä vuonna tammi-toukokuun aikana on ilmoitettu jo…

  Kryptosporidioositapaukset lisääntyvät Suomessa - THL ja Ruokavirasto selvittävät vatsataudin lähteitä
 • 9. elokuuta 2019

  Jänisruttoa esiintyy taas

  Loppukesän tautina tunnettua jänisruttoa eli tularemiaa on jälleen todettu Ruokavirastossa tutkituissa rusakoissa. Tänä kesänä yksittäisiä tautitapauksia todettiin jo touko- ja kesäkuussa.…

  Jänisruttoa esiintyy taas
 • 28. kesäkuuta 2019

  Koirien mukana Suomeen voi tulla uusia tarttuvia tauteja

  Suomeen tuotujen koirien lukumäärä on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt. Koirien tuonti maista, joiden tautitilanne eroaa Suomesta, voi edesauttaa tautien leviämistä myös Suomeen ja niiden…

  Koirien mukana Suomeen voi tulla uusia tarttuvia tauteja

Mikä on Zoonoosikeskus?

Zoonoosikeskuksen tehtävänä on varmistaa valvonnan ja tutkimuksen tehokas ja jatkuva yhteistyö eläinten ja ihmisen välillä tarttuvien tautien seurannassa ja torjunnassa. Keskus koordinoi zoonoosi-, ruokamyrkytys- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaa, sekä kokoaa työn tulokset. Seurantatulokset ja muu zoonoosien esiintyvyyttä Suomessa koskeva tieto on koottu näille sivulle.

Euroopan parlamentin Zoonoosidirektiivi edellyttää jäsenmaita huolehtimaan zoonooseihin, ruokamyrkytysepidemioihin ja mikrobilääkeresistenssiin liittyvästä yhteistyöstä eläinlääkintä-, elintarviketurvallisuus- ja terveydenhuoltotahojen välillä. Suomen yhteistyöelimenä toimii vuonna 2007 perustettu Zoonoosikeskus.

Zoonoosikeskus on Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n asiantuntijoista muodostuva verkosto, jonka kautta koordinoidaan zoonoosi-, ruokamyrkytys- ja mikrobilääkeresistenssiseurantaa, tiedon keräämistä ja seurantatulosten julkaisemista. Keskus osallistuu lisäksi epidemiaselvityksiin, zoonooseja koskevaan viestintään ja niihin liittyvään koulutukseen.

Keskus toimii kansallisena yhteystahona kansainvälisiin zoonoosiasiantuntijoihin. Merkittävimmät yhteystahot EU:ssa ovat Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ja Euroopan Tautien ehkäisyn ja valvonnan keskus (ECDC). Zoonoosikeskus ottaa osaa EU:ssa yhteisesti sovittavien zoonoosiseurantahankkeiden suunnitteluun, aineiston keräämiseen ja raportointiin.

Zoonoosikeskus tekee yhteistyötä muun muassa pohjoismaisten zoonoosikeskusten kanssa.

Lisätietoa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus (ECDC)

Ruotsin zoonoosikeskus (SVA)

Norjan zoonoosikeskus (NVI)

Tanskan zoonoosikeskus (DTU)

 

Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille

Linkki Ruokavirastoon