Blogi: Ruokaviraston tutkimustoiminta edistää yhteistä terveyttämme

30. maaliskuuta 2021

Ruokaviraston tutkimuksen lähtökohtana ovat yhteiseen terveyteemme perustuvat lähestymistavat, jotka tunnistavat ihmisten, eläinten, kasvien ja ympäristömme väliset yhteydet. Kun ruokajärjestelmä on toimiva, taloudellisesti kestävä ja oikeudenmukainen ja eläimet ja kasvit ovat terveitä, ihmisten ja eläinten yhteisten terveysuhkien torjuminen sekä ihmisten ja ympäristön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on helpompaa.

Ruokavirastossa tehtävän tutkimuksen erityispiirteenä on, että tutkimuslaitoksen lisäksi olemme viranomais- ja asiantuntijalaitos, eli säädösympäristön tuntemus ja vaikuttaminen kansalliseen ja kansainväliseen sääntelyyn kuuluu myös tehtäviimme. Tutkimuksemme pohjautuukin osin viranomaistoiminnassa syntyviin aineistoihin.

Erityisosaamista ja -analytiikkaa meillä on esimerkiksi eläintautien parista: Ruokavirasto on Suomen ainoa tutkimuslaitos, joka tutkii eläinten vakavia virus- ja bakteeritauteja kuten lintuinfluenssaa, sikaruttoa, suu- ja sorkkatautia, rabiesta ja pernaruttoa. Lisäksi toimimme kansallisena vertailulaboratoriona niin karanteenikasvintuhoojien ja elintarvikeketjun mikrobilöydösten osalta kuin myös kemian alalla. Ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä koskevien tieteellisten riskinarviointien toteuttamisessa Ruokavirasto on Suomen johtava tutkimuslaitos. Lisätietoa Ruokaviraston tutkimushankkeista löydät verkkosivuiltamme.

Venn-diagrammi, jonka keskellä teksti: "Yhteinen terveys". Toisensa läpileikkaavissa ympyröissä tekstit: "Ihmiset", "Ympäristö" ja "Eläimet".

Ruokavirastossa tehtävän tutkimuksen lähtökohtana on Yhteinen terveys eli One Health -lähestymistapa, joka tunnistaa ihmisten, eläinten, kasvien ja ympäristön yhteydet terveysuhkien torjunnassa ja terveyden edistämisessä.

Yhteistyöllä eteenpäin, verkostoilla vaikuttavuutta

Tutkimustarpeet ovat tänä päivänä monimuotoisia ja haasteiden ratkaiseminen vaatii nykyään sekä kompleksista ajattelua että yhteistä, poikkitieteistä lähestymistapaa. Ruokavirastossa uuden tiedon tuottaminen rakentuu yhteistyön varaan ja tutkimusta tehdään enenevässä määrin yhteisöllisesti tutkimusryhmissä, joissa on mukana yhden tai useamman alan kansallisia ja kansainvälisiä osaajia. Tutkimuksemme kumppanit tulevat muista tutkimuslaitoksista, yliopistoista sekä elinkeinon parista. Olemme mukana myös tutkimuslaitosten Tulanet-yhteistyössä, jonka avulla edistetään muun muassa tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä.

Tuoreena esimerkkinä yhteistyöverkostojen rakentamisesta on Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen liittyminen tämän vuoden alusta kansainväliseen One Health European Joint Programme (OHEJP) -konsortioon. Jäsenyys mahdollistaa erimerkiksi osallistumisen ihmisten ja eläinten terveyteen, elintarviketurvallisuuteen ja ympäristön tilaan liittyviin aktiviteetteihin, koulutuksiin ja projekteihin.

Tutkitun tiedon teemavuodessa mukana!

Tutkimuksen tuottaman tiedon merkitys näkyy siinä, miten sitä hyödynnetään esimerkiksi päätöksenteossa tai edelleen tutkimuksessa ja menetelmien kehityksessä. Ruokavirastonkin tavoitteena on toimia avoimesti ja tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja lisätä sen saavutettavuutta.

Tänä vuonna kaikilla on loistava mahdollisuus tutustua Ruokaviraston tutkimukseen, sillä Ruokavirasto vastaa tutkitun tiedon tarpeeseen esittelemällä osana tutkitun tiedon teemavuotta ajankohtaista tutkimustietoa kaikille avoimissa tutkimusseminaareissa, tiedepäivässä sekä riskinarviointipäivässä. Lisäksi julkaisemme tutkittuun tietoon liittyviä blogikirjoituksia pitkin vuotta.

Lämpimästi tervetuloa kuulolle ja keskustelemaan!

Liisa Maunuksela

Liisa Maunuksela

Ruokaviraston tutkimusjohtaja

Twitter: @LMaunuksela