Maatalouden investointituki - Hyrrä-ohje

Tuen hakemisen ehtoja

Yleistä

Käytä tätä sähköistä hakulomaketta, kun haet maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaista rahoitustukea sekä maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) mukaisen asuntorakentamisen tukea.

Täytä oma hakemus jokaista tuettavaa kohdetta varten.

Lähetä hakemus sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka alueella haettavan tuen kohde sijaitsee.

Hakemus tulee vireille, kun se on saapunut ELY-keskukseen ja se täyttää vireille tulon ehdot.

Jos haet korkotukilainaa, liitä hakemukseen pankin luottolupaus ennen kuin lähetät hakemuksen ELY-keskukseen.

Aloittaminen

Maatilan investointituen toteuttamista ei saa aloittaa ennen kuin ELY-keskus on antanut tukipäätöksen. Aloittamista on

 • perustusten valutyön aloittaminen rakennettaessa tai laajennettaessa tai muu vastaava, esimerkiksi perustuselementit
 • peruskorjaustyön aloittaminen
 • sitovan sopimuksen tekeminen
 • tilauksen tekeminen.

Tuettavien toimenpiteiden valinta

Tukea myöntäessään ELY-keskus käyttää maaseutuohjelman mukaisia valintaperusteita.

Valintaperusteet ovat seuraavat:

 • Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen talouteen
 • Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen kilpailukykyyn
 • Vaikutus ympäristöön
 • Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin
 • Vaikutus ohjelman muiden tavoitteiden toteutumiseen, esimerkiksi onko kyseessä yhteishanke
 • Elinkeinon merkitys kokonaistulonmuodostuksen kannalta ja tuettavan hankkeen vaikutus (Tuettavan investoinnin vaikutus hakijan kokonaistulonmuodostukseen)

 

Perustiedot

Ha­ke­mustyypin va­lin­nan jäl­keen esi­täy­te­tys­sä ha­ke­muk­ses­sa näkyy kak­si väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot ja Han­ke­suun­ni­tel­ma. Ennen kuin täytät hakemuksen, tarkista lomakkeen yläreunasta, että olet valinnut oikean hakemustyypin. Täytä en­sin Pe­rus­tie­dot. Pe­rus­tie­toihin kuuluvat seuraavat tiedot:

 • tie­dot ha­ki­jas­ta
 • hakijan yhteystiedot
 • hakijan koulutus
 • tiedot hankkeen vastuuhenkilöstä ja muista henkilöistä, joilla on allekirjoitusoikeus
 • vastuuhenkilön ja allekirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden koulutus.

Sivun alareunassa kerrotaan Hankkeen tiedot.

Hakija ja yhteystiedot

Ha­ki­ja ja yh­teys­tie­dot tu­le­vat automaattisesti digi- ja väestötietovirastosta (DVV) ja Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ-palvelusta). Jos osoitetiedot ovat vanhentuneet, päivitä ne YTJ-palveluun, josta ne päivittyvät Hyrrään. Voit myös ilmoittaa Maaseutuhallinnossa käytettävän osoitteen kohdasta Omat tiedot/profiili (kts. Yleistä Hyrrän käytöstä). Ainoa muutettava (täydennettävä) tieto hakemuksella on www-osoite. Voit muokata www-osoitetta painamalla Muokkaa, minkä jälkeen www-osoite-otsikon alle aukeaa laatikko, johon voit kirjoittaa osoitteen. Tallenna tieto Tallenna-painikkeesta.

viranomais uusi hakija ja yhteystiedot tallenna muokattu

Tuki myönnetään maatilan omistajalle tai haltijalle, joka on täyttänyt 18 vuotta.

Hakijalla pitää olla tuen kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilö on henkilö, joka voi allekirjoittaa hakemuksen ja joka vastaa hankkeen toteutuksesta. Järjestelmään ensimmäiseksi tunnistautunut henkilö lisätään automaattisesti vastuuhenkilöksi. Vastuuhenkilön vaihtaminen on mahdollista Vaihda vastuuhenkilö -painikkeesta.

Muutettavia (täydentäviä) tietoja ovat:

 • Valinnoilla Tuensaaja ja Allekirjoittaja määritellään vastuuhenkilön rooli hankkeessa. Valitse rooli klikkaamalla laatikkoon täppä.
 • Tuensaajien koulutus ilmoitetaan Koulutus-kohdassa. Valitse koulutus luettelosta, joka aukeaa laatikon sisällä olevasta nuolesta.
 • Voit lisätä lyhyen kuvauksen koulutuksesta Kuvaus-laatikkoon.
 • Voit lisäksi muuttaa (täydentää) henkilön roolin hankkeessa/organisaatiossa, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Sähköpostiosoitteen lisääminen on tärkeää, jotta hakemusta koskevat sähköposti-ilmoitukset tavoittavat vastuuhenkilön.

aloitustuki vastuuhenkilö muokattu

Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

aloitustuki muut allekirjoittajat muokattu

Jos tukea hakee useampi henkilö esimerkiksi puolisot yhdessä, merkitse kaikki hakemukselle. Useamman henkilön lisääminen tapahtuu kohdasta Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt → Lisää uusi osapuoli.

Lisää laatikkoon toisen osapuolen henkilötunnus muodossa ppkkvv-xxxx ja paina Hae. Järjestelmä hakee henkilön tiedot Digi- ja väestötietovirastosta. Lisää tarvittaessa täppä kohtaan Allekirjoittaja ja/tai Tuensaaja. Jos haluat poistaa osapuolen, paina Poista.

Voit lisätä useita allekirjoittajia painamalla uudelleen Lisää uusi osapuoli -painiketta. Voit  lähettää hakemuksen vasta sen jälkeen, kun kaikki allekirjoittajiksi määritellyt osapuolet ovat allekirjoittaneet hakemuksen Allekirjoittaminen ja lähettäminen -välilehdellä. Allekirjoittajien on kirjauduttava sisään omilla tunnuksillaan, ja tämän vuoksi jokaisella allekirjoittajalla pitää olla käytössään jokin sähköinen tunnistautumistapa (katso artikkeli Kirjautuminen) sekä Hyrrä-hakija oikeus Katso-palvelussa. Hakemuksen lähettämisestä lisää kohdassa Allekirjoitus ja lähettäminen

Hankkeen tiedot

Täytä Tilatunnus-kohtaan sen tilan tilatunnus, jolle haet tukea.

Hankkeen pääasiallinen toteutuskunta vuoden 2014 kuntajaon mukaan -kohdassa valitse alasvetolaatikosta kunta, jossa hanke toteutetaan. Valikko aukeaa klikkaamalla laatikon sisällä. Voit selata kuntia viemällä hiiren oikeassa reunassa olevan palkin päälle ja vierittämällä sitä alas. Voit myös kirjoittaa kunnan nimen klikkaamalla listan yläpuolella olevan laatikon sisällä. Kun löydät oikean kunnan, klikkaa sitä hiirellä valitaksesi. Kun olet valinnut kunnan, täydentyy siniseen laatikkoon Seuraavaksi käsittelypaikaksi ELY-keskus, jossa hakemus käsitellään. ELY-keskus valikoituu valitsemasi kunnan mukaan.

Kirjoita Hankkeen julkinen kuvaus -kenttään lyhyt tiivistelmä hankkeestasi (hankkeen sisältö, kohderyhmät ja tavoitteet). Tiivistelmä on julkinen, ja sitä voidaan käyttää ohjelmaa koskevassa tiedotuksessa.

Hankesuunnitelma

Investointituen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintasuunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse esittää, jos hakemus koskee salaojitusta, mehiläistaloutta, sadonkorjuukoneen hankintaa yhteiskäyttöön tai työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävää investointia.

Mikäli liiketoimintasuunnitelmaa ei vaadita, kuvaa liiketoimintaa lisätietoja-kohdassa siten, että ELY-keskus voi arvioida tuen myöntämisen edellytyksiä ja tehdä valinnan rahoitettavista hakemuksista. Voit esittää selvityksen myös erillisellä liitteellä.

Hankesuunnitelma-välilehti sisältää seuraavat kentät:

 • Lisätiedot: tähän voit kirjoittaa lisätietoja hankkeesta.
 • Varavoima: Valitse vaihtoehto varavoimasta tukea hakevalla tilalla. Jos valitset Varavoimajärjestelmä on olemassa tai Tilalle hankitaan toiminnan edellyttämä varavoimajärjestelmä, aukeaa alapuolelle laatikko, jossa ilmoitetaan Varavoiman tyyppi ja teho/tarvittava teho.
 • Haettava tuki: Valitse neljästä vaihtoehdosta, mihin kohteeseen haet tukea. Valintasi jälkeen avautuvat Toimenpide- ja Kohdennettu toimi -alasvetovalikot. Jos valitset Kone, laiteMuu rakentamisinvestointi tai Tuotantorakentaminen, aukeaa Kohdennettu toimi -alasvetovalikossa useampi vaihtoehto, joissa määritellään hakemuksen tarkempi sisältö. Näistä vaihtoehdoista on valittava yksi. Valitse oikea vaihtoehto klikkaamalla valinnan päällä, jolloin valinta jää näkyviin. Jos valitsit väärin, voit korjata valinnan painikkeesta Muokkaa tehtyjä valintoja. Klikkaa Muokkaa-painiketta aukeavassa ikkunassa.  Muista painaa Tallenna, jotta muokkaus tallentuu. Jos haluat poistua tekemättä muutoksia, paina Peruuta. 

Tallenna ja jatka -painikkeesta lomakkeelle aukeaa kolme uutta välilehteä: Kustannus ja rahoitus, Tavoitteet (tämä välilehti näkyy vain niissä tilanteissa, kun tieto tarvitaan) sekä Allekirjoitus ja lähetys.

Tallennuksen jälkeen palaa takaisin Hankesuunnitelma-välilehdelle tallentamaan sinne tallennuksen jälkeen ilmestyneet aihealueet: Liitteet ja Investointia/rakentamista varten tarvittavat luvat mikäli kyse on rakentamisesta.

Liitteet ( ja luvat)

Tallenna hakemukselle tarvittavat liitteet. Tähdellä merkityt ovat pakollisia liitteitä.

Hakemuksella tarvittavia liitelomakkeita löydät Ruokaviraston sivulta.

Hakemuksen liitteet

Jos hakijoita on useita, on kaikkien hakijoiden verotus-, koulutus- ja muut asiakirjat esitettävä.

Maatilan tuotannolliset investoinnit

1. Liiketoimintasuunnitelma, lomake 3430
Liiketoimintasuunnitelmaa ei tarvitse esittää, jos hakemus koskee salaojitusta, mehiläistaloutta, sadonkorjuukoneen hankintaa yhteiskäyttöön tai työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävää investointia. Edellä mainituissa tapauksissa hakijan on syytä liittää hakemukseensa liiketoimintansa sanallinen kuvaus tai muu vastaava selvitys, jonka perusteella ELY-keskus voi arvioida tuen myöntöedellytyksiä ja tehdä valinnan.

2. Pankin luottolupaus, lomake 3311, jos investointiin haetaan korkotukilainaa.

3. Verotustiedot:

 • jäljennös hakijan/hakijoiden verotuspäätöksestä ja hakijan verolomakkeesta 2 (maatalouden veroilmoitus) hakemuksen vireilletuloa edeltäneestä viimeksi toimitetusta verotuksesta
 •  jäljennös verolomakkeista, joilla hakija on ilmoittanut elinkeinotulonsa verottajalle hakemuksen vireille tuloa edeltävänä vuonna
 • luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen mukaisista tuloista. Jos mainitut muutokset perustuvat muutoksiin työ- ja virkasuhteessa, on siitä toimitettava työnantajan todistus.

4. Jäljennökset vuokrasopimuksista, jos tuettava rakennus sijaitsee alueella, jonka hallinta perustuu vuokrasopimukseen.  Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vuokrasopimukset ovat voimassa 10 vuotta ja ne on kirjattu.

5. Lomakkeelle (nro 500) laadittu luettelo yrityksen veloista ja niistä veloista, joiden vakuutena yritysomaisuus on, tai vastaavat tiedot muuten sekä tarvittaessa rasitustodistus maatilan tiloista.

6. Rakentamista koskevat suunnitelmat, jotka on tehty Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 ja maa- ja metsätalousministeriön rakentamista koskevien asetusten mukaisesti

 • jäljennökset investoinnin edellyttämistä viranomaisluvista liiteasiakirjoineen
 • pääpiirustukset
 • rakennusselostus (Talo-nimikkeistön mukaan eriteltynä)
 • rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio, joka laaditaan rakennusalalla yleisesti käytössä olevin menetelmin
 • erikoissuunnitelmat, kuten rakenne-, LVI-, sähkö ja muut vastaavat suunnitelmat, jos niillä on merkitystä rakennuksen toimivuutta ja hyväksyttäviä kustannuksia arvioitaessa

Suunnitelmassa on esitettävä selvitys toiminnan laajentamismahdollisuuksista sekä uudisrakentamisen osalta selvitys korvattavan rakennuksen jatkokäytöstä.

7. Salaojista ja muista rakentamiseen liittyvistä kohteista riittävällä ammattitaidolla laaditut suunnitelmat.

8. Koneista, laitteista tai muista hankinnoista myyjän tarjous.

Jos hakijana on yhteisö, liitä hakemukseen lisäksi

 • tuloslaskelma ja tase hakemusta edeltävältä kolmelta vuodelta
 • tuenhakijan kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt, jos hakija on kaupparekisteriin merkitty yritys
 • muun yksityisen tai julkisen yhteisön osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta
 • jäljennös yhteisön sen kokouksen kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty.

Liitetiedoston lisäys

aloitustuki liite muokattu

Lisää liitetiedosto painikkeesta Lisää liite.

viranomais liitetiedosto1 muokattu

Selaa-painikkeesta aukeaa koneen resurssienhallinta, josta pääset valitsemaan haluamasi liitteen. Valitse tiedosto resurssienhallinnasta ja paina Avaa. Valitsemasi tiedoston nimi näkyy ikkunassa, ja ikkuna sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua.

 

viranomais liitetiedosto poistaminen muokattu

Jos haluat poistaa liitetiedoston, klikkaa liitetiedoston nimen perässä olevaa punaista rastia. Liitteiden kappalemäärää ei ole rajoitettu, joten voit lisätä tarvitsemasi määrän liitteitä jokaiseen kohtaan. Uuden liitteen lisääminen tapahtuu klikkaamalla uudelleen Lisää liite.

Lisää liitteet pdf-muotoisina. Yhden liitteen maksimikoko on 10 Mt.

Voit myös lisätä tarvittavan määrän muita hakemukseen liittyviä liitteitä.

Muiden liitteiden lisäys tapahtuu kohdasta Hakemustyyppiin liittyvät liitteet. Laatikon sisällä olevasta nuolesta avautuu alasvetovalikko, josta voit valita lisättävän liitetyypin. Liitetyypin nimen viereen ilmestyy painike Lisää liite. Lisää liitteet edellä kuvatulla tavalla ja samoilla rajoitteilla.

Huom! Salassa pidettäville liitteille on oma kohtansa, jonne voidaan lisätä sellaisia liitteitä, joita asiakas ei voi avata enää tallennuksen jälkeen. Vain viranomainen näkee salassa pidettävät liitteet hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Tunnistat salassa pidettävän liitteen suluissa olevasta tekstistä salassapidettävä. Lisää tänne kaikki ne liitteet, jotka vain käsittelevä viranomainen voi nähdä. Salassa pidettävän liitteen voi poistaa vain henkilö, joka on lisännyt sen hakemukselle.

Tallenna ja jatka -painikkeesta lomakkeelle aukeaa täytettäväksi uusia välilehtiä: Kustannus ja rahoitus, Tavoitteet (jos valitsit haettavaksi tueksi tuotantorakentaminen) sekä Allekirjoitus ja lähetys.

Huom! Jos kopioit tekstiä Hyrrään suoraan wordistä, ei järjestelmä välttämättä ymmärrä kaikkia merkkejä, jolloin tekstiin tulee epämääräisiä kysymysmerkkejä. Kun kopioit tekstiä muistio-toiminnolla, teksti näkyy siistinä.

Investointia/rakentamista varten tarvittavat luvat

maatalous luvat

Luvat-kohta on täytettävä vaikka lupia ei tarvittaisi. Valitse jokaisessa kohdassa jokin vaihtoehto ja liitä kyseiseen kohtaan mahdollisesti tarvittavat liitteet. Muu viranomaislupa -kohdassa on lisäksi laatikko, jossa ilmoitetaan, mikä muu tarvittava lupa on kyseessä.

Jos tuen kohteena olevaa investointia varten vaaditaan viranomaislupa (ympäristö-, rakennus-, tai toimenpidelupa tai rakennusvalvonnan ilmoitusmenettely), toimita se hakemuksen liitteenä. Hakija on vastuussa siitä, että lupa-asiat ovat kunnossa. Mikäli lupaa ei tarvita, toimita ELY-keskukselle tarvittaessa rakennusvalvonnan lausunto siitä, että lupaa ei tarvita.

Hankintojen kilpailuttaminen

Mikäli investointituen kohteena olevan rakennusinvestoinnin kustannusarvio on vähintään 150 000 euroa tai tarvike-, kone- ja laitehankinnan arvo on vähintään 30 000 euroa ja samalla myönnetyn investointituen tukitaso ylittää 50 prosenttia, tuensaajan on kilpailutettava hankintansa siten kuin maatalouden rakennetuista annetussa laissa (1476/2007, 20 §, 40a §) säädetään. Jos hankinnan ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvot ja samalla myönnetyn investointituen tukitaso ylittää 50 prosenttia, tuensaajan on kilpailutettava hankintansa siten kuin julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) säädetään.  Kilpailuttamisella tarkoitetaan sitä, että tuensaajan on järjestettävä hankinnasta avoin tarjouskilpailu sekä julkaistava hankintaa koskeva ilmoitus julkisessa Hilma-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi.

Lisätietoja hankintamenettelyistä saat esimerkiksi Suomen Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuilta www.hankinnat.fi sekä työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta www.tem.fi/julkisethankinnat.

Seuraava-painikkeesta pääset seuraavalle välilehdelle ja samalla lisäämäsi tiedot lomakkeella tallentuvat.

Kustannukset ja rahoitus

Hankkeen kustannusarvio

Hakijalle on myönnetty vuosina 2015 - 2020 maatalouden rakennetukilain (1476/2007) mukaista tukea.

Ilmoita tässä kohdassa, jos olet saanut otsikossa mainitun rakennelain mukaista tukea. Kirjoita hankenumerolaatikkoon kyseisen hankkeen hankenumero. Jos hankkeita on useampi, Lisää-painikkeesta saat lisää rivejä. Jos haluat poistaa rivin, klikkaa oikeassa reunassa olevaa punaista ympyrää, jonka sisällä on rasti.

Kustannusarvio-välilehden näkymä vaihtelee haettavan tuen mukaan. Harmaapohjaiset laatikot sisältävät laskentakaavoja, joita käyttäjä ei pysty muuttamaan.

Tuki voi olla avustusta ja/tai korkotukilainalle maksettavaa korkotukea.

Eräissä tukikohteissa (lisätietoa löydät täältä), kuten avustus nuorelle viljelijälle, voidaan myöntää korotettuna, jos hakija on hakemuksen vireille tullessa alle 41-vuotias ja hakijan tilanpidon aloittamisesta ei ole kulunut 5 vuotta enempää.

Rakentamisinvestointiin ei myönnetä tukea, jos hakemuksen perusteella tuen määrä olisi enintään 7 000 euroa. Muissa toimenpiteissä vastaava määrä on 3 000 euroa.

Maatalouden rakennetukilain mukaisen investointituen määrä ei saa ylittää 1 500 000 euroa maatilaa kohden millään kolmen verovuoden jaksolla.

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Täytä rahoitukset rahoituslajeittain sen mukaan,  miten hankkeen kustannukset on tarkoitus rahoittaa. Hakemuksen Kokonaiskustannukset ja Kokonaisra­hoi­tus-sum­mien pi­tää olla yhtä suuret.


Kuvassa rahoitusnäkymä tuotantorakentamishankkeesta.[/caption]

Lisää-painikkeesta saat auki erillisen ikkunan, jossa voit täyttää lainahakemuksen. Selaa-painikkeesta aukeaa resurssinhallinta. Resurssienhallinnasta pääset lisäämään hakemukselle luottolupauksen, jos lupaus on tallennettu koneellesi. Poista lainatiedot-painikkeesta poistuvat kaikki lomakkeelle täydennetyt tiedot.

Kustannusarviossa ei oteta huomioon arvonlisäveroa silloin, kun investointi liittyy elinkeinotoimintaan ja hakijalla on arvonlisäveron vähennysoikeus. Arvonlisävero otetaan huomioon kustannuksissa vain, jos se jää tuensaajan lopullisesti maksettavaksi. Tuensaajan on tällöin esitettävä verottajan antama hyväksyttävä selvitys siitä, ettei kyseiseen toimintaan liittyvistä kustannuksista ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta.

Haen nuoren viljelijän korotettua tukea

maatalous nuoren viljelijän korotus

Jos haet nuoren viljelijän korotettua tukea, klikkaa hiirellä täppä tekstin edessä olevaan valintaruutuun. Valinnan jälkeen viereen ilmestyy Tilanpidon aloituspäivä -tekstikenttä. Klikkaa tekstikenttää päivämäärän valintaa varten. Kalenterissa voit yksinkertaisella nuolella vaihtaa kuukautta ja kaksinkertaisella nuolella vuosilukua.

Kun haluat tallentaa täyttämäsi tiedot, valitse Seuraava. Tällöin lomakkeen tiedot tallentuvat ja täytettäväksi aukeaa Tavoitteet-välilehti.

Tavoitteet

Mikäli hakemus koskee salaojitusta, mehiläistaloutta, sadonkorjuukoneen hankintaa yhteiskäyttöön tai työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävää investointia, tavoitetietoja EI tarvitse tallentaa.

Jos kuitenkin valitsit Hankesuunnitelma-välilehdellä Haettava tuki -kohdasta Tuotantorakentaminen, saat täytettäväksi Tavoitteet-välilehden.

Ta­voit­teet-väli­leh­del­lä koh­das­sa Ta­voi­te­taso esi­te­tään ase­te­tut tavoitteet ja kirjataan mahdollinen Se­li­tys.

Tarvittavat tunnusluvut Tavoitetaso-sarakkeessa tulee olla esitettynä liiketoimintasuunnitelmassa, josta ne tuodaan täytettäviin kenttiin.

maatalous tavoitteet

Kun haluat tallentaa täyttämäsi tiedot, valitse Seuraava. Tällöin lomakkeen tiedot tallentuvat ja täytettäväksi aukeaa Allekirjoitus ja lähetys -välilehti.

Tavoitetietojen toteutumista tullaan kysymään hakijalta myöhemmin toteumatietoina.

Allekirjoitus ja lähetys

Katso Allekirjoitus ja lähetys

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2021