Lammas- ja vuohipalkkiot

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

EU:n eläinpalkkioiden tukijärjestelmä muuttui vuonna 2022. Lue lisää muutoksista.

Lammas- ja vuohipalkkioita ovat AB-alueella maksettavat uuhipalkkio ja kuttupalkkio sekä koko maassa maksettava teuraskaritsa- ja kilipalkkio. Palkkioita maksetaan

  • uuhista ja kutuista niiden kerryttämien tukikelpoisuuspäivien perusteella. Täysi palkkio maksetaan uuhesta tai kutusta, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena täyden kalenterivuoden
  • karitsoista ja kileistä, jotka on teurastettu tuen määräytymiskauden aikana.

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos olet aktiiviviljelijä ja sinulla on lammas- tai vuohitila.                           

Tuen määrä

Lammas- ja vuohipalkkiot maksetaan kerran vuodessa viimeistään hakuvuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Ruokavirasto maksaa palkkion, kun hakuvuoden lopulliset eläinmäärät ovat tiedossa ja ELY-keskuksen tarkastajat ovat tehneet valvontakäynnit.

Tukimäärät on kerrottu hakuohjeella luvussa 13. Lampaiden ja vuohien palkkioiden maksaminen.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea lammas- ja vuohipalkkioita vuosittain Vipu-palvelussa. Hakuaika on 9.1.–24.1.2023. 

Kirjaudu Vipu-palveluun

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset eläinrekistereihin. Huomioi myös, että Ruokavirasto hakee eläinten tiedot eläinrekisteristä eläinpalkkion viitepäivänä.

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen sekä lammas- ja vuohirekisteritietojen perusteella.

Osalle tukea hakeneista tiloista tehdään lisäksi valvontakäynti. Valvontakäynnillä ELY-keskuksen tarkastaja toteaa eläinten määrän, vertaa sitä lammas- ja vuohirekisteriin ilmoittamiisi tietoihin sekä tarkastaa, että korvamerkit on kiinnitetty. Valvontakäynnillä tarkastetaan myös asiakirjoja. Lue tarkemmin eläintukien valvonnoista https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/valvonta/elaintukien-valvonta/

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. Hae yhteystiedot

Säädökset

Sivu on viimeksi päivitetty 13.3.2023