Nautatukien tilavalvonta

Eläintukien valvonnan tilakäynnillä tarkastetaan, että kaikki pitopaikassa olevat eläimet on merkitty säädösten mukaisesti tunnistimilla ja ilmoitettu asianmukaisesti eläinrekisteriin. Lisäksi hakemistasi tuista riippuen, tarkastetaan erilaisia asiakirjoja sekä osassa tuista myös eläinten pito-olosuhteita.

Lue lisää nautojen merkinnästä ja rekisteröinnistä

Eläinrekisteristä tarkastetaan eläinten:

 • tilalle tulo- ja poistopäivät
 • pitopaikka
 • rotu
 • sukupuoli
 • käyttötapa
 • syntymäaika

Valvonnassa tarkastettavat asiakirjat

Eläintukien valvonnassa tarkastettaviin asiakirjoihin vaikuttaa se, mitä tukia olet hakenut ja mikä on tilasi tuotantosuunta. Ota tukiehdoissa vaaditut asiakirjat esille ja käy ne läpi jo ennen tarkastusta niin, että ne ovat saatavilla tarkastusta tehtäessä. Asiakirjat voivat olla myös sähköisessä muodossa, eikä niitä tarvitse valvonnan takia erikseen tulostaa. Puuttuva asiakirja johtaa yleensä tukivähennykseen.

Tarkastettavia asiakirjoja ovat esimerkiksi:

 • eläinten osto- ja myyntitositteet (pidä tositteet helposti saatavilla 12 kuukauden ajan tapahtumasta)
 • raatokeräilyn rahtikirjat
 • eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneilta tarkastetaan lisäksi mm.
  • nautojen hyvinvointisuunnitelma: ruokintasuunnitelma ja karkearehuanalyysi
  • laidunnus- ja ulkoilukirjanpito
  • sitoumusehdoissa on kerrottu tarkemmin eri toimenpiteissä vaadittavat asiakirjat.

Eläinten pito-olosuhteiden tarkastaminen

Jos olet hakenut eläinten hyvinvointikorvausta tai alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen tukea, tilavalvonnassa tarkastetaan myös eläinten pito-olosuhteet. Näiden tukien tarkemmat vaatimukset löydät sitoumus- ja sopimusehdoista.

Esimerkki 1.

Lypsykarjatila on sitoutunut eläinten hyvinvointikorvauksen toimenpiteeseen nautojen hyvinvointisuunnitelma. Tilakäynnillä tarkastaja tarkastaa eläinrekisterin oikeellisuuden, eläinten merkinnän ja asianmukaisen hoidon. Lisäksi asiakirjoista tarkastetaan, että eläinten ruokinnassa on käytössä kirjallinen ruokintasuunnitelma, joka pohjautuu käytettävästä karkearehusta tehtyyn rehuanalyysiin.

Katso myös:

Sivu on viimeksi päivitetty 24.5.2024