Sikojen tilavalvonta

Eläintukien valvonnan tilakäynnillä tarkastetaan pitopaikassa oleva eläinmäärä, mahdollinen pitopaikan eläinkirjanpito, ja että eläimiä koskevat ilmoitukset on tehty asianmukaisesti eläinrekisteriin. Lisäksi tarkastetaan erilaisia asiakirjoja ja eläinten pito-olosuhteet.

Lue lisää sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä

Eläinrekisteristä ja eläinkirjanpidosta tarkastetaan eläinten:

  • tilalle tulo- ja poistopäivät
  • pitopaikan kuukauden 1. päivien eläinmäärät.

Valvonnassa tarkastettavat asiakirjat

Eläintukien valvonnassa tarkastettaviin asiakirjoihin vaikuttaa se, mitä tukia olet hakenut ja mikä on tilasi tuotantosuunta. Ota tukiehdoissa vaaditut asiakirjat esille ja käy ne läpi jo ennen tarkastusta niin, että ne ovat saatavilla tarkastusta tehtäessä. Asiakirjat voivat olla myös sähköisessä muodossa, eikä niitä tarvitse valvonnan takia erikseen tulostaa. Puuttuva asiakirja johtaa yleensä tukivähennykseen.

Tarkastettavia asiakirjoja ovat esimerkiksi:

  • Eläinten osto- ja myyntitositteet (pidä tositteet helposti saatavilla 12 kuukauden ajan tapahtumasta)
  • Eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneilta tiloilta tarkastetaan lisäksi esimerkiksi,
    • sikojen hyvinvointisuunnitelma: ruokintasuunnitelma, rehuanalyysi
    • lihasikojen olosuhteiden parantaminen: lihasikojen olosuhteiden parantamiseksi tehtyjen toimien kirjanpito
    • sitoumusehdoissa on kerrottu tarkemmin eri toimenpiteissä vaadittavat asiakirjat.

Eläinten pito-olosuhteiden tarkastaminen

Eläinten hyvinvointikorvauksen tilavalvonnassa tarkastetaan myös eläinten pito-olosuhteet. Hakemiesi toimenpiteiden tarkemmat vaatimukset löydät  sitoumusehdoista.

Katso myös:

Sivu on viimeksi päivitetty 24.5.2024