Lammas- ja vuohipalkkiot

Lammas- ja vuohipalkkioita ovat AB-alueella maksettavat uuhipalkkio ja kuttupalkkio sekä koko maassa maksettava teuraskaritsa- ja kilipalkkio.

Lammas- ja vuohipalkkiota myönnetään uuhista ja kutuista niiden kerryttämien tukikelpoisuuspäivien perusteella. Täysi palkkio maksetaan uuhesta tai kutusta, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena täyden kalenterivuoden. Teuraskaritsa- ja kilipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan karitsoista ja kileistä, jotka on teurastettu tukivuoden aikana.

Tee ajoissa eläinten rekisteri-ilmoitukset eläinrekistereihin.

Teurastamo

EU:n rahoittamia teuraspalkkioita (esim. teuraskaritsa- ja kilipalkkio) voidaan maksaa vain eläimistä, jotka on teurastettu Ruokavirastolle ilmoittautuneessa laitoksessa. Tarkista, että käyttämäsi teurastamo on listalla.

Lista palkkiojärjestelmään ilmoittautuneista teurastamoista.

Hakeminen

Voit hakea lammas- ja vuohipalkkiota sähköisesti Vipu-palvelussa tai lomakkeella 184 viljelijöiden päätukihaussa. Jos olet palauttanut osallistumisilmoituksen jo vuonna 2015 tai sen jälkeen, uutta osallistumisilmoitusta ei tarvitse jättää.

Palkkion hakemisesta, ehdoista ja palkkiotasoista kerrotaan tarkemmin EU:n eläinpalkkioiden hakuohjeissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.12.2019