Lista siirtymäaikana sallituista hyönteislajeista

Markkinoilla Suomessa saavat elintarvikkeena olla siirtymäaikana eli 1.1.2019 alkaen kaikki sellaiset hyönteislajit, jotka ovat olleet elintarvikkeena laillisesti markkinoilla Suomessa tai muussa EU-maassa ennen 1.1.2018, ja joista on jätetty uuselintarvikehakemus 1.1.2019 mennessä. Kaikki toimijat saavat myydä ja markkinoida näitä uuselintarvikehakemusten mukaisia hyönteislajeja ja niistä valmistettuja tuotteita elintarvikkeina siihen saakka, kunnes niitä koskevat uuselintarvikehakemukset on käsitelty.

Tällaisia lajeja ovat

  • Acheta domesticus (kotisirkka)
  • Alphitobius diaperinus (kanatunkkari, toukka)
  • Apis mellifera (mehiläinen, kuhnuritoukka)
  • Hermetia illucens (mustasotilaskärpänen, toukka)
  • Locusta migratoria (idänkulkusirkka)
  • Tenebrio molitor (jauhopukki, toukka)

Näistä hyönteislajeista tai niistä valmistetuista tuotteista on jätetty 1.1.2019 mennessä uuselintarvikeasetuksen mukainen hakemus komissiolle.

Viimeaikaisen EU-tuomioistuimen päätöksen mukaisesti em. siirtymäaikaa tulisi noudattaa koko EU:n alueella, ellei jäsenmaiden kansallinen lainsäädäntö sitä estä. 

Siirtymäaika on päättynyt seuraavien hyönteislajien osalta:

 

Hyönteislaji

Päätös Lisätietoa
Schistocerca gregaria (aavikkokulkusirkka) Uuselintarvikelupaa ei myönnetty Hakemuksen käsittely päätettiin puutteellisten tietojen vuoksi.

Gryllodes sigillatus (trooppinen kotisirkka)

Uuselintarvikelupaa ei myönnetty Hakemuksen käsittely päätettiin puutteellisten tietojen vuoksi / hakemus vedettiin käsittelystä hakijan toimesta.
Sivu on viimeksi päivitetty 25.4.2022