Lista siirtymäaikana sallituista hyönteislajeista

Markkinoilla Suomessa saavat elintarvikkeena olla siirtymäaikana eli 1.1.2019 alkaen kaikki sellaiset hyönteislajit, jotka ovat olleet elintarvikkeena laillisesti markkinoilla Suomessa tai muussa EU-maassa ennen 1.1.2018, ja joista on jätetty uuselintarvikehakemus 1.1.2019 mennessä. Kaikki toimijat saavat myydä ja markkinoida näitä uuselintarvikehakemusten mukaisia hyönteislajeja ja niistä valmistettuja tuotteita elintarvikkeina siihen saakka, kunnes niitä koskevat uuselintarvikehakemukset on käsitelty.

Tällaisia lajeja ovat

  • Acheta domesticus (kotisirkka)
  • Alphitobius diaperinus (kanatunkkari, toukka)
  • Apis mellifera (mehiläinen, kuhnuritoukka)
  • Gryllodes sigillatus (trooppinen kotisirkka)
  • Hermetia illucens (mustasotilaskärpänen, toukka)
  • Locusta migratoria (idänkulkusirkka)
  • Schistocerca gregaria (aavikkokulkusirkka)
  • Tenebrio molitor (jauhopukki, toukka)

Näistä hyönteislajeista tai niistä valmistetuista tuotteista on jätetty 1.1.2019 mennessä uuselintarvikeasetuksen mukainen hakemus komissiolle.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.2.2020