Usein kysyttyä hyönteisruoasta

Hyönteisruoka ja sen turvallisuus

Onko hyönteisruoan tuotannolle olemassa sääntöjä?

– Ruokavirasto on laatinut ohjeet hyönteistuotannolle ja hyönteisten käyttämiselle elintarvikkeena. Ohjeissa on kerrottu, miten hyönteisiä pitää kasvattaa ja valmistaa, jotta niitä voi myydä tai tarjota elintarvikkeena.

Onko hyönteisruoan tarjoamiselle rajoituksia esimerkiksi lapsiperheissä?

– Ruokavirasto ei ole antanut ohjeistusta tai suositusta hyönteisruoan sopivuudesta eri väestöryhmille eli esimerkiksi lapsille. Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan kasvatettujen ja kypsennettyjen hyönteisten käyttöä ravintona ei tarvitse rajoittaa. Mikäli tarvetta käyttörajoituksille kuitenkin myöhemmin ilmenee, niin Ruokavirasto tulee päivittämään elintarvikkeiden käyttörajoitussuosituksia siltä osin.

Voivatko hyönteiset aiheuttaa allergiaa?

– Allergia hyönteisruoalle on mahdollinen. Ruoka-allergeenit ovat proteiineja. Kuten muillekin ruoan proteiineille, myös hyönteisproteiineille voi herkistyä. Hyönteisten proteiinit ovat samankaltaisia esimerkiksi äyriäisten ja nilviäisten proteiineihin verrattuna. Tämän vuoksi esimerkiksi katkaravulle allerginen henkilö voi saada hyönteisruoasta allergisen reaktion.

Tarkistetaanko hyönteistenkasvattajien hyönteiset ennen kuin kuluttajien on turvallista ostaa niitä?

– Hyönteisten kasvattaja ja hyönteistuotteiden valmistaja vastaavat siitä, että heidän tuottamansa elintarvikkeet ovat kuluttajille turvallisia. Kasvattajan ja valmistajan on ennen toiminnan aloittamista rekisteröidyttävä oman kuntansa elintarvikevalvontaan ja heitä valvotaan samalla tavalla kuin muitakin elintarvikealan toimijoita.

Voiko kaupoissa myynnissä olevat keittiösomisteet siirtää elintarvikehyllyyn?

– Myynti ja käyttö elintarvikkeena koskee vain sellaisia hyönteistuotteita, jotka on tuotettu ja valvottu elintarvikelainsäädännön mukaisesti. Hyönteistuotteiden tuottajan tulee olla rekisteröity elintarvikealan toimija. Tuotteita, jotka ovat olleet markkinoilla jonakin muuna kuin elintarvikkeena, ei voi edelleenkään myydä elintarvikkeena.

 

Alkutuotanto

Mitä ilmoituksia hyönteisten kasvattajan on tehtävä?

– Hyönteisiä elintarvikekäyttöön kasvattavan toimijan eli alkutuottajan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus alkutuotantopaikasta oman kuntansa elintarvikevalvontaan. Jos tuottajalla jo on jonkin tuotantosuunnan alkutuotantoa, esimerkiksi sikojen kasvatusta tai kasvihuonetuotantoa, tuottajan tulee tehdä alkutuotantopaikkailmoitukseensa lisäys, jossa tuottaja kertoo aloittavansa hyönteisten tuotannon elintarvikkeeksi. Lisäyksen voi tehdä kirjallisella vapaamuotoisella ilmoituksella oman kunnan elintarvikevalvontaan. Alkutuottajan on rekisteröidyttävä lisäksi Ruokavirastoon rehualan alkutuotannon toimijaksi. Lisäksi tulee tiedustella muilta viranomaisilta (muun muassa rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu) mahdollisista lupa- ja/tai ilmoitusasioista.

Voiko hyönteisiä kasvattaa samassa kasvihuoneessa kasvisten kanssa?

– Lähtökohtaisesti ei, koska hyönteisten ja kasvisten kasvattaminen rinnakkain samassa kasvihuoneessa on hankala järjestää niin, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu. Esimerkiksi hyönteisten kasvatuksen yhteydessä muodostuva rehu- ja pehkupöly leviää väistämättä samassa tilassa kasvatettavien kasvisten päälle. Mahdolliset kasvisten kasvatuksessa käytettävät torjunta-aineet/hyönteisruiskutukset olisivat taas elintarviketurvallisuusriski hyönteispuolella. Myös hyönteisten karkaaminen kasvatuslaatikoista voisi aiheuttaa ongelmia. Lisäksi ainakin maapohjaisissa kasvihuoneissa olisi varmasti muitakin hyönteisiä, jotka pääsisivät helposti kasvatettavien hyönteisten sekaan ja voisivat myös mahdollisesti tuoda mukanaan jonkinlaisen hyönteistaudin.

Voiko luonnosta kiinniotettuja hyönteisiä tai rehukäyttöön tarkoitettuja hyönteisiä kasvattaa elintarvikkeeksi?

– Voi. Tällöin on oltava kuitenkin ehdoton varmuus siitä, mikä hyönteislaji on kyseessä ja että tätä nimenomaista lajia voi käyttää elintarvikkeeksi. Elintarvikkeena voi kuitenkin myydä vasta seuraavan sukupolven, joka on alusta asti kasvanut elintarviketuotantoon soveltuvissa tiloissa ja syönyt elintarviketuotantoeläimille soveltuvaa ravintoa.

Miten hyönteiskasvattamossa syntyneet sivutuotteet voi hävittää?

– Sivutuotteet (lanta, itsestään kuolleet hyönteiset, hyönteisten osat, munat, toukannahat ja kotelot) voi tuotantomäärästä riippumatta hävittää kompostoimalla tai peltoon levittämällä, kunhan ne on ensin inaktivoitu esim. pakastamalla. On kuitenkin huomattava, että toiminnan tulee tapahtua omalla tilalla. Jos kompostia halutaan luovuttaa eteenpäin, tulee toiminnasta tehdä Ruokavirastoon ilmoitus ja sille on haettava lupa.

 

Hyönteiselintarvikkeiden valmistaminen

Mitä ilmoituksia hyönteiselintarvikkeita valmistavan toimijan on tehtävä?

– Hyönteiselintarvikkeita käsittelevien/valmistavien toimijoiden pitää ennen toiminnan aloittamista tehdä ilmoitus elintarvikehuoneistotoiminnasta oman kuntansa elintarvikevalvontaan. Mikäli jo toiminnassa olevassa ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa halutaan ruveta käsittelemään/valmistamaan hyönteiselintarvikkeita, ei uutta elintarvikehuoneistoilmoitusta tai ilmoitusta toiminnan oleellisesta muuttamisesta tarvitse tehdä. Hyönteiset ovat vain raaka-aineita kuten esimerkiksi munat tai maito. Tällöin riittää, että uuden raaka-aineen käyttö huomioidaan omavalvonnassa.

Pitääkö hyönteiselintarvikkeita käsittelevän/valmistavan elintarvikehuoneiston hakea laitoshyväksyntää?

– Ei tarvitse, koska hyönteisalan toimijat eivät ole laitoksia. Hyönteiselintarvikkeita käsittelevien/valmistavien toimijoiden pitää kuitenkin ennen toiminnan aloittamista tehdä ilmoitus elintarvikehuoneistotoiminnasta oman kuntansa elintarvikevalvontaan. Mikäli jo toiminnassa olevassa ilmoitetussa elintarvikehuoneistossa halutaan aloittaa hyönteiselintarvikkeiden käsittely/valmistus, ei uutta elintarvikehuoneistoilmoitusta tai ilmoitusta toiminnan oleellisesta muuttamisesta tarvitse tehdä. Hyönteiset ovat vain raaka-aineita kuten esimerkiksi munat tai maito. Tällöin riittää, että uuden raaka-aineen käyttö huomioidaan omavalvonnassa.

Jos liha-alan laitos haluaa ruveta käyttämään kokonaisista hyönteisistä tehtyä jauhetta makkaran raaka-aineena, niin hyväksytäänkö tämä toiminnan olennaisena muutoksena?

– Mikäli liha-alan laitos haluaa ruveta käyttämään hyönteisjauhetta makkaran raaka-aineena, ei sitä tarvitse hyväksyttää erillisenä muutoksena. Hyönteiset ovat vain raaka-aineita kuten esimerkiksi munat tai maito. Tällöin riittää, että uuden raaka-aineen käyttö huomioidaan omavalvonnassa.

Voiko hyönteisiä jauhaa jauhoksi?

– Kyllä. Esimerkiksi hyönteisten keittäminen, paahtaminen, rouhiminen ja maustaminen on sallittua, kunhan hyönteiset käytetään kokonaisina. Hyönteisistä ei saa poistaa osia eikä niistä saa erottaa esimerkiksi rasva- tai proteiinijakeita.

Saako hyönteisrasvaa tai hyönteisestä erotettua proteiinia käyttää elintarvikkeisiin?

– Ei. Hyönteiset tulee käyttää kokonaisina.

 

Tuonti ja vienti

Missä EU-maissa hyönteisten tuotanto ja käyttö elintarvikkeena on sallittua?

– Suomen lisäksi Tanska, Hollanti, Itävalta, Belgia ja Iso-Britannia sallivat hyönteisten tuotannon ja käytön elintarvikkeena.

Saako hyönteiselintarvikkeita tuoda Suomeen muista EU-maista?

– Hyönteiselintarvikkeiden tuonti sellaisista EU-maista, joissa hyönteiset ovat elintarvikevalvonnan piirissä, on mahdollista. Ohjeistusta eläinperäisten elintarvikkeiden tuontiin EU:n sisämarkkinoilta löytyy täältä https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/elintarvikkeet/.

Saako hyönteiselintarvikkeita tuoda Suomeen EU:n ulkopuolelta?

- Uuselintarvikeluvan saaneita hyönteiselintarvikkeita saa tuoda vain niistä maista, jotka siihen tarkoitukseen on hyväksytty EU:n tuontiasetuksissa. Sallittuja tuontimaita ovat toistaiseksi Etelä-Korea, Kanada ja Sveitsi. Siirtymäaikana sallitaan kuitenkin vireillä olevien uuselintarvikehakemusten mukaisten hyönteisten tuonti em. sallituista maista, eli siihen saakka kunnes niitä koskevat uuselintarvikehakemukset on käsitelty.

Saako hyönteisiä viedä elintarvikkeena EU:n ulkopuolelle?

– Hyönteisten vienti elintarvikkeena on mahdollista. Viennin kohdemaan asettamat vaatimukset sinne tuotaville elintarvikkeille on aina selvitettävä ennen vientiä. Ota Ruokavirastoon yhteyttä mikäli pohdit vientiä, esimerkiksi osoitteeseen vienti@ruokavirasto.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 12.2.2020