Ateriapalvelut

Luomuasetusta (Neuvoston asetus (EY) N:o 834/2007) ei sovelleta ateriapalvelutoimintaan. Asetuksen mukaan jäsenvaltiot voivat kuitenkin soveltaa ateriapalvelutoiminnasta peräsin olevien tuotteiden merkintöihin ja valvontaan kansallisia sääntöjä tai yksityisiä standardeja. Tällaista ohjeistusta ja valvontaa ateriapalvelutoiminnalle ei Suomessa ole.

Ateriapalvelutoimija voi markkinoida luomutuotteita ammattikeittiössään, vaikka hänen toimintansa ei ole luomuasetuksen mukaisesti valvottua. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että tuotteet, joita markkinoi luomuna ovat oikeasti luomua ja luomuvalvottuja. 

Mistä tiedän, että ostamani tuote on luomua?

Yrityksen, joka myy luomutuotteita ateriapalvelutoimijalle, tulee kuulua luomuvalvontaan. Myyjällä tulee olla voimassa oleva luomutodistus osoituksena luomuvalvontaan kuulumisesta. Luomutodistuksessa on valvovan viranomaisen nimi (esim. Ruokavirasto, Ely-keskus, Valvira), todistuksen voimassaoloaika, luettelo valvontaan kuuluvista tuotteista tai tuoteryhmistä. Ennen ostopäätöstä varmista aina, että luomutuotteen myyjällä on voimassa oleva luomutodistus pyytämällä siitä itsellesi kopio. Myyjä on se toimija, joka laskuttaa sinua luomutuotteesta. Tuotteen valmistajan luomutodistus ei siis kelpaa, jos myyjänä on joku toinen toimija kuin itse valmistaja. Myyjän luomutodistuksen voi myös hakea Ruokaviraston hakupalvelusta. 

Miten vastaanotan luomutuotteen tavarantoimittajalta?

Vastaanottaessasi luomutuotteita tarkista aina lähetteestä, että siellä on mainittu tuotenimen yhteydessä sana ”luomu” sekä valvovan viranomaisen tunnusnumero. Tarkista myös valmiiksi pakatun tuotteen pakkausmerkinnät. Sieltä tulee löytyä eurolehtitunnus, jonka alla valvovan viranomaisen tunnusnumero sekä maininta ”Tuotettu EU:ssa tai Tuotettu EU- ulkopuolella tai Tuotettu EU:ssa ja EU- ulkopuolella tai esim. Tuotettu Suomessa”.  Lisäksi varmista vielä, että valmiiksi pakatut luomutuotteet ovat suljetuissa pakkauksissa ja vastaanotettu tuote vastaa tilaustasi.

Mikäli et voi varmentua näistä yllämainituista asioista, voit aina epäillä tuotteen aitoutta luomuna. Tällöin tuotetta ei tule markkinoida luomuna.

Voiko ateriapalvelutoimija käyttää markkinoinnissa eurolehtitunnusta?

Ateriapalvelutoimija ei saa käyttää markkinoinnissa eurolehtitunnusta, koska kyseistä tunnusta saa käyttää ainoastaan valmiiksi pakatuissa tuotteissa.

Ateriapalvelutoimija saa kuitenkin käyttää sanaa ”luomu” markkinoinnissa. Varmista aina vielä tuotteen luomuisuus, ennen kuin markkinoit sitä luomuna. Mikäli kuitenkin epäilet luomuisuutta, älä käytä luomuväittämää.

Miten kerron luomusta ruokalistalla?

Koko ruokalajin voi nimetä luomuksi, mikäli kaikki ruokalajin maatalousperäiset raaka-aineet ovat luomua. 

Jos ruokalajissa jokin yksittäinen raaka-aine on luomua, niin silloin voit nimetä ainoastaan kyseisen raaka-aineen luomuksi. Ruokalajin nimeäminen tulee olla selkeää ja yksiselitteistä.

Ovatko luonnosta kerätyt tuotteet aina luomua?

Luonnosta kerätyt kasvit, sienet ja metsämarjat ovat ainoastaan silloin luomua, mikäli ne on kerätty erikseen hyväksytyltä keruualueelta ja keruutoiminta on valvottu. Luomukeruualueet hyväksytään ja luomukeruutuotteiden ostajat tarkastetaan vuosittain. Omasta lähimetsästä kerätyt marjat eivät siis ole automaattisesti luomua. Luomuna saa markkinoida vain tarkastetuilta ja valvontaan liitetyiltä keruualueilta valvotusti kerättyjä luonnonvaraisia kasveja tai niiden osia.

Eli ostaessasi luomukeruutuotteita varmista, että myyjällä on voimassa oleva luomutodistus.

Ovatko luonnossa elävät eläimet aina luomua?

Luonnonvaraisten eläinten metsästyksestä ja kalastuksesta saatavia tuotteita ei katsota luonnonmukaisesti tuotetuiksi. Myöskään poroja ja poronlihatuotteita ei voi markkinoida luomuna.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.8.2020