Luonnonvaraiset tuotteetko automaattisesti luomua?

Metsistämme ja järvistämme saadut luonnonantimet eivät automaattisesti ole luomua. Luomuksi saa nimittää vain tarkastetuilta ja valvontaan liittyneiltä keruualueilta valvotusti kerättyjä luonnonvaraisia kasveja tai niiden osia.

Keruutuotteet, kuten

  • metsämarjat
  • sienet 
  • luonnonyrtit

ovat luomutuotteita ainoastaan silloin kun ne on kerätty erikseen hyväksytyiltä keruupaikoilta. Luomukeruutuotteiden ostajat ja luomukeruualueet tarkastetaan vuosittain. Jokaisen luomukerääjän tulee antaa kirjallinen sitoumus luomukeruutuotteiden ostajalle, jossa poimija sitoutuu noudattamaan luomupoimintaehtoja.

Luonnonvaraisten eläinten metsästyksestä ja kalastuksesta saatavia tuotteita ei katsota luonnonmukaiseksi tuotannoksi. Porot ovat riistaa ja siksi poroa eikä siitä valmistettuja tuotteita voi markkinoida luomuna.

Keruuilmoitus

Toimijan pitää jättää suunnitelma, josta selviävät keräilykasvit ja aiottu keruuaika paikalliseen ELY-keskukseen viimeistään kahta viikkoa ennen keräilyn aloittamista.

Luonnonvaraisista keruutuotteista löytyy lisää Eviran ohjeesta 18222/5 Elintarviketuotannon ehdot (kappale 14).