Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit.jpg

Elintarvikekontaktimateriaalit

Näiltä sivuilta löydät tietoja elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevien materiaalien ja tarvikkeiden (lyhyesti kontaktimateriaalien) turvallisuuteen ja muuhun vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä asioista. Kontaktimateriaaleilla tarkoitetaan kaikkia elintarvikkeen kanssa suoraan tai välilliseen kosketukseen tulevia materiaaleja ja tarvikkeita. 

Asioita on koottu seuraavien otsikoiden alle:

 • Kontaktimateriaalit – mitä ne ovat?
 • Kontaktimateriaalitoimijat – keitä he ovat?
  • Poikkeukset Suomessa
  • Ilmoitus elintarvikevalvontaan kontaktimateriaalitoiminnasta
 • Kontaktimateriaalien turvallisuus ja muu vaatimustenmukaisuus – mistä se muodostuu?
  • Turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat ja niiden sisältö
   • Ruokaviraston ohjeet vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisällöstä yleisesti
  • Kontaktimateriaaleihin liitettyjä vaaroja/riskejä
   • Kuluttajan keinot vaikuttaa kontaktimateriaaleista aiheutuvaan kemikaalialtistukseen
 • Kontaktimateriaaleja ja alan toimijoita koskeva lainsäädäntö
  • Kehysasetus 1935/2004 (EU)
  • GMP-asetus 2023/2006 (EU)
  • KTM:n päätös kontaktimateriaalien raskasmetalleista 268/1992
  • Muoviasetus 10/2011 (EU)
  • Kierrätysmuoviasetus 282/2008 (EU)
  • Asetus aktiivisista ja älykkäistä materiaaleista ja tarvikkeista 450/2009 (EU)
  • KTM:n asetus regeneroidusta selluloosasta 697/2005
  • KTM:n asetus keramiikasta 165/2006
  • Asetus bisfenoli A:n käytöstä lakoissa ja pinnoitteissa 213/2018 (EU)
  • Asetus epoksiyhdisteistä kontaktimateriaaleissa 1895/2005 (EU)
  • KTM:n päätös nitrosoamiinien ja N-nitrosoituvien aineiden vapautumisesta elastomeereistä tai kumista valmistetuista tuttipullon tuteista ja huvituteista 903/2004
 • Kontaktimateriaalitoimijan omavalvonta
  • Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuuden testaaminen
 • Elintarvikealan toimijan omavalvonta
  • Ohjeita HACCP-arviointiin
 • Kontaktimateriaalien valvonta
  • Valvontatiheyden määräytyminen
  • Kontaktimateriaalien valvonta elintarvikehuoneistoissa
  • Kontaktimateriaalitoiminnan valvonta
  • Elintarvikekontaktimateriaalien maahantuojien ja jakelijoiden valvontateema 2018-2019
  • Muovisten pakkausmateriaalien Pohjoismainen valvontaprojekti 2014
 • Hyödyllisiä internetlinkkejä
 • Usein kysyttyä kontaktimateriaaleista

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.5.2022