Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden sisämarkkinakauppa

HUOM! Tietoa Brexitin vaikutuksista.

Sisämarkkinakaupalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia elävien eläinten, sperman ja alkioiden siirtoja, jotka tapahtuvat Suomesta toisiin EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin tai näistä maista Suomeen. 

Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden sekä tiettyjen muiden tuotteiden siirrot sisältävät riskin eläintautien leviämiselle. Eläintautien leviämisen estämiseksi sisämarkkinakauppaa koskevat eläinlajikohtaiset Euroopan Unionin säädökset, joita siirroissa on noudatettava. 

Eläinlajikohtaisia tarkempia ohjeita on vasemmalla olevassa valikossa. Rekisteröitymisen/tuontiluvan yhteydessä toimijalle annetaan tarkemmat ohjeet. 

Tarvittaessa lisätietoa voi kysyä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen EU-elain@ruokavirasto.fi tai soittamalla neuvontapuhelimeen 029 530 0401 (vain ma–ke klo 9–11).

Sisämarkkinakaupan yleisiä periaatteita:

1. Rekisteröityminen/Tuontilupa

Rekisteröidy tästä.

Rekisteröitymistä vaaditaan seuraavien elävien eläinten osalta:

 • nautaeläimet (nauta, biisoni, vesipuhveli)
 • siat (kaikki kotieläiminä pidettävät siat ja villisiat, mukaan lukien lemmikki- ja harrastesiat kuten mini- ja villasiat)
 • lampaat, vuohet
 • kamelieläimet (kuten laamat ja alpakat)
 • hirvieläimet (lukuun ottamatta teurasporoja sekä Suomen ja Ruotsin tai Norjan välillä kilpailuihin tai tilapäistä tarkoitusta varten siirrettäviä poroja)
 • muut sorkkaeläimet
 • kavioeläimet (lukuun ottamatta hevosia, muuleja ja aaseja)
 • turkiseläimet (hilleri, kettu, minkki ja supikoira)
 • siipikarja ja siitosmunat (kana, kalkkuna, helmikana, ankka, sorsa, hanhi, viiriäinen, kyyhkynen, fasaani, peltopyy ja sileälastaiset linnut (strutsi, emu, nandu))
 • muut linnut
 • mehiläiset ja kimalaiset
 • kalat ja muut vesiviljelyeläimet (mukaan lukien koristekalat).


sekä lisäksi näiden eläinten osalta siirrettäessä kaupallisesti:

 •  koirat, kissat, fretit.

Alkioiden ja sukusolujen osalta:

 • nautaeläinten alkiot ja sukusolut
 • sikojen alkiot ja sukusolut
 • lampaiden alkiot ja sukusolut
 • vuohien alkiot ja sukusolut
 • vesiviljelyeläinten viljelyyn tarkoitettu mäti ja maiti.

Tuontilupa vaaditaan:

 • luonnonvaraisia nisäkkäitä ja lintuja sekä istutukseen tai tutkimuksiin tarkoitettuja luonnonvaraisia vesieläimiä,
 • eläintauteja aiheuttavia mikrobeja, loisia ja niistä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä ja muita vastaavia tuotteita,
 • tutkimustarkoitukseen tulevia eläviä eläimiä, alkioita tai sukusoluja sisältäviä näyte-eriä toimitettaessa.
 • Lue myös: Laboratorioihin tilattavat mikrobiologiset vertailunäytteet saattavat vaatia maahantuontilupaa

Rekisteröintiä ei vaadita seuraavissa tapauksissa:

 • Esimerkiksi hevoseläimiä (hevoset, aasit ja muulit), hevoseläinten spermaa, ei-kaupallisia koiria, kissoja frettejä ja koiran spermaa siirrettäessä.
  • Hevoseläinten ja lemmikkeinä tuotavien koirien, kissojen ja frettien sekä kanien ja jyrsijöiden, matelijoiden ja koristekalojen osalta muut sisämarkkinakaupan ehdot ovat vasemmalla olevassa valikossa.
 • Tiettyjen hyväksyttyjen laitosten toimittaessa lähetyksiä EU-maihin. Jos hyväksytyt laitokset vastaanottavat lähetyksiä toisista EU-maista, rekisteröityminen vaaditaan.
 • Sivutuotteiden osalta siirroissa EU-maista Suomeen tai siirrettäessä Suomesta muihin EU-maihin.


Sisämarkkinakaupan toimijoiden on rekisteröidyttävä Ruokaviraston eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikköön. Rekisteröitymistä / tuontilupaa on haettava vähintään 10 arkipäivää (mielellään 1 kuukausi) ennen ensimmäistä suunniteltua kuljetusta. Rekisteröinti on voimassa 3 vuotta ja se uusitaan hakemuksesta. Rekisteröinti on maksullinen.

Jos nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien tuojaksi rekisteröityjä on eläinvälittäjä, hänen tulee olla rekisteröitynyt eläinvälittäjäksi MMM asetuksen 1308/2001 (A 49) edellyttämällä tavalla.

2. Sallitut lähtö- ja vastaanottajamaat

Pääsääntöisesti eläviä eläimiä, sivutuotteita, alkioita ja sukusoluja voidaan siirtää Suomeen kaikista EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä ja siirtää Suomesta kaikkiin EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin. Siirtojen edellytyksenä on, että siirrettävät eläimet, sukusolut ja alkiot täyttävät niille asetetut terveysehdot ja lähettävä jäsenmaa tai jäsenmaan alue on todistettavasti vapaa helposti leviävistä eläintaudeista.

Eläintautiepidemioista voi aiheutua sisämarkkinakaupan rajoituksia. Eläintautiepidemian ilmettyä EU:n komissio voi antaa niin sanotun suojapäätöksen, jossa määritellään sisämarkkinakaupan ehdot epidemia-alueelta. Komission voimassa olevat suojapäätökset löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internetsivuilta.

Tuotantoeläinten (nauta, sika, lammas, vuohi, siipikarja, alpakat, laamat) ja niiden sukusolujen ja alkioiden siirroista Suomeen viranomaisten lisäksi ohjeistusta antaa elinkeinon puolesta Eläintautien torjuntayhdistys ry (ETT ry). Ruokavirasto suosittelee kaikkien edellä mainittujen eläinlajien tuojia ottamaan yhteyttä ETT:hen. 

3. Eläinten määräpaikka Suomessa

Naudat, siat, vuohet,  lampaat, siipikarja, vesiviljelyeläimet, turkiseläimet, kameli- ja hirvieläimet, mehiläiset ja kimalaiset on sijoitettava saavuttuaan Suomeen rekisteröityyn pitopaikkaan.

Terveystodistukseen, jonka lähettävän maan virkaeläinlääkäri myöntää ja joka seuraa lähetystä, tulee lähetyksen määräpaikaksi laittaa se pitopaikka (eläimet) / määräpaikka (alkiot, sukusolut, kaupallisesti tuotavat koirat, kissat ja fretit), johon eläimet / alkiot ja sukusolut Suomessa saapuvat (terveystodistuksen kohta I.13) ja vastaanottajaksi rekisteröitynyt tuoja (terveystodistuksen kohta I.5).

4. Rekisteröidy toimijaksi TRACES-järjestelmään

Toimijoiden, jotka siirtävät eläviä eläimiä, sukusoluja, alkioita tai eläimistä saatavia sivutuotteita Suomesta toiseen jäsenvaltioon tulee rekisteröityä TRACES -järjestelmään.

On suositeltavaa myös, että toimijat, jotka siirtävät Suomeen eläviä eläimiä, sukusoluja, alkioita tai eläimistä saatavia sivutuotteita rekisteröityvät järjestelmään.

Ohjeet rekisteröitymiseen löytyvät Ruokaviraston internetsivuilta rekisteröityminen ja ongelmatilanteet. Kun toimija on rekisteröitynyt, ohjelma lähettää tiedon rekisteröitymisestä paikalliseen aluehallintovirastoon, jossa läänineläinlääkäri aktivoi toimijan TRACES - tilin. Aktivoinnin seurauksena ohjelma lähettää viestin toimijalle, että tili on aktivoitu.

TRACES –järjestelmään rekisteröitynyt toimija voi tehdä järjestelmään sisämarkkinakauppaan vaadittavan terveystodistuksen I osan tai sivutuotteiden kaupallisen asiakirjan. Toimija voi seurata järjestelmässä kaikkia omaan toimintaansa liittyviä - niin lähteviä kuin saapuvia terveystodistuksia. Järjestelmästä löytyvät myös kaikki sisämarkkinakaupan terveystodistusmallit.

5. Terveystodistus

Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden sisämarkkinakaupan lähetykset tulee tarkastaa lähtömaassa virkaeläinlääkärin toimesta ennen siirtoa. Tarkastuksen perusteella virkaeläinlääkäri antaa terveystodistuksen, jonka on seurattava lähetystä koko matkan ajan. Terveystodistus on oltava sekä lähettävän maan että vastaanottavan maan kielellä. Terveystodistuksen sisältö ja tarkastusajankohta määräytyy eläinlajin tai tuotteen mukaisesti. Sisämarkkinakaupassa yhtenäiset terveystodistusmallit ovat tulostettavissa TRACES -järjestelmästä.

Koirilla, kissoilla ja freteillä lemmikkieläinpassi vastaa terveystodistusta ei-kaupallisessa siirrossa.

Sivutuotteita on seurattava asianmukainen toimijan laatima kaupallinen asiakirja.

Suomesta siirrettävien sisämarkkinalähetysten tarkastukset tekee  kunnaneläinlääkäri, jonka alueelta eläimet tai tuotteet lähtevät. Tarkastuksen perusteella kunnaneläinlääkäri antaa lähetykselle terveystodistuksen. Terveystodistus laaditaan TRACES -järjestelmässä. TRACES -järjestelmästä on lisää tietoa vasemmalla olevassa valikossa. Tarkastusten maksullisuudesta lisätietoa maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta.

Lähetettäessä Suomesta eläimiä tai tuotteita sisämarkkinoille, toimijan on hyvissä ajoin ennen lähtöpäivää sovittava tarkastavan virkaeläinlääkärin kanssa tarkastuksen tekemisestä, terveystodistuksen laatimisesta ja muista käytännön järjestelyistä.

6. Suomeen saapuvien lähetysten tuontitarkastukset

Toimijan on tarkastettava eläimet, sukusolut ja alkiot sekä niiden tunnistusmerkinnät ja tuontiasiakirjat välittömästi Suomeen saapumisen jälkeen määräpaikassa. Jos tarkastuksen suorittaja toteaa, että tuontiasiakirjat tai tunnistusmerkinnät eivät täytä siirtoa koskevia vaatimuksia tai ne ovat puutteelliset tai jos eläimen epäillään levittävän tarttuvaa tautia, eläimet on eristettävä määräpaikassa välittömästi ja asiasta on heti ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.

Toimija ei saa luovuttaa eläimiä toiselle vastaanottajalle, ennen kuin eläinten, sukusolujen ja alkioiden sekä niitä seuraavien asiakirjojen on todettu täyttävän vaatimukset.

Virkaeläinlääkäri voi tehdä pistokokein tarkastuksia ja ottaa niiden yhteydessä näytteitä määräpaikassa. Virkaeläinlääkärillä on oikeus tarkastaa eläimet ja asiakirjat myös kuljetuksen aikana.

Asiasta säädetään tarkemmin eläintautilain 64 §:ssä ja MMM:n asetuksen 1024/2013 5 ja 6 §:ssä.

7. Luettelon pito ja tietojen säilyttäminen

Toimijan on pidettävä luetteloa kaikista lähetyksistä. Luetteloa ja virallisia terveystodistuksia on säilytettävä vähintään 5 vuotta tuonnin tai viennin jälkeen ja luettelosta on käytävä ilmi seuraavat asiat: 

Tuonneista:

 • eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet
 • eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät
 • tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta
 • tuontipäivämäärä
 • tuontiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut, sekä
 • jos vastaanotettuja eläimiä, alkioita tai sukusoluja luovutetaan eteenpäin, seuraavat tiedossa olevat vastaanottajat.

Vienneistä:

 • eläinten laji, määrä ja mahdolliset tunnisteet
 • eläinten, alkioiden ja sukusolujen määrät
 • tiedot toimitettujen eläinten, alkioiden ja sukusolujen lähettäjästä ja lähtöpitopaikasta, vastaanottajasta ja määräpaikasta
 • vientipäivämäärä
 • vientiasiakirjat, joita erän mukana on seurannut.


Asiasta säädetään eläintautilain 65 §:ssä ja MMM:n asetuksessa 1024/2013 8 §:ssä. 

Eläinten suojelua kuljetusten aikana koskeva lainsäädäntö

Eläviä eläimiä sisältävien lähetysten kuljetuksissa on noudatettava eläinsuojelulainsäädäntöä.

Ruokaviraston internet sivuilla on eläinten kuljetuksista lisää tietoa ja muun muassa reittisuunnitelman täyttöohjeet ja lomakkeet. Lisäohjeistusta eläinten kuljetuksista antavat tarvittaessa läänineläinlääkärit.

Eläintautien leviämisen ehkäisyä kuljetuksissa koskeva lainsäädäntö

Eläinten kuljettamisessa on noudatettava ohjetta kuljetusajoneuvojen desinfioinnista

Muu asiaan kuuluva lainsäädäntö

Haitalliset vieraslajit  

Haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien eläinlajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on kielletty EU:n alueella. EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet luettelon haitallisista vieraslajeista. Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa säädetään kansallisista haittalajeista (1725/2015).

Euroopan Unionin kannalta merkitykselliset haitalliset vieraslajit sekä kansallisesti merkitykselliset haitalliset vieraslajit löytyvät maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

CITES-lupamenettely 

Harvinaisia tai muuten uhanalaisia eläimiä maahantuotaessa on aina otettava huomioon villieläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus (CITES-sopimus), joka edellyttää eräiden eläinlajien kohdalla vienti- ja tuontilupia tai tuonti-ilmoitusta.

Lisätietoja saa Suomen Ympäristökeskuksesta puh. 0295 251 000, cites@ymparisto.fi tai Suomen Ympäristökeskuksen internetsivuilta.

Vierasperäisen eläimen maahantuonti 

Metsästyslain 42 §:n (615/1993, muutos 1711/2015) mukaan vierasperäisten riistaeläinten samoin kuin vierasperäisten riistaeläinkantojen maahantuonti tai luontoon laskeminen ilman Suomen riistakeskuksen lupaa on kielletty. Samoja periaatteita sovelletaan vastaavasti Ahvenanmaalta olevan eläimen tuontiin muualle Suomeen ja luontoon laskemiseen siellä.

Tarkoitukseen voi hakea Suomen riistakeskukselta lupaa.

Metsästyslain mukaan lupa on evättävä, jos toimenpiteestä voi aiheutua haittaa luonnolle tai luonnonvaraiselle eläimistölle.

Kalastuslaki 

Kalastuslain (379/2015 77 §) mukaan muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kala- tai rapulajin tai niiden kantojen tai sukusolujen maahantuonti luonnonvesiin päästämistä tai vesiviljelytoimintaa varten on kielletty ilman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.7.2020