Koiran-, kissan- ja fretinpennut (EU-maat)

Alle 12 viikon ikäistä pentua ei saa rokottaa raivotautia vastaan, vaan pennun on oltava rokottamispäivänä vähintään 12 viikon ikäinen.

29.12.2014 alkaen alle 12 viikon ikäisten raivotautia vastaan rokottamattomien koiran-, kissan- ja fretinpentujen tuonti on sallittua kaikista EU:n jäsenmaista Suomeen seuraavin ehdoin:

 1. Eläin on tuontihetkellä alle 12 viikon ikäinen
 2. Eläin on tunnistusmerkitty mikrosirulla
 3. Koiranpentu on lääkitty ekinokokkoosia vastaan 1–5 vuorokautta (24–120 tuntia) ennen maahantuloa ja lääkityksestä on eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa. Lääkitysvaatimus ei koske kissan- eikä fretinpentuja. Koiranpennuilta ei vaadita heisimatolääkitystä, jos eläin tuodaan suoraan Maltalta, Yhdistyneestä Kuningaskunnasta tai Irlannista.
 4. Omistajalla tai valtuutetulla henkilöllä on oltava mukana allekirjoitettu ilmoitus siitä, että eläin ei ole sen syntymän ja siirron välisenä aikana ollut kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvien luonnonvaraisten eläinten kanssa. Ilmoituksen voi allekirjoittaa omistaja tai valtuutettu henkilö. Tätä koskeva lomakemalli löytyy tästä sekä Komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 577/2013. Jos pennut ovat emonsa kanssa, josta ne ovat vielä riippuvaisia, on emon mukana seuraavasta passista käytävä ilmi, että emolle on annettu ennen pentujen syntymää raivotautirokotus.
 5. Eläimen mukana on lemmikkieläinpassi.

29.12.2014 alkaen Suomeen on myös sallittua siirtää kaikista EU:n jäsenmaista 12-16 viikon ikäisiä raivotautia vastaan rokotettuja pentuja ilman että 21 päivän odotusaika rokottamispäivästä täyttyy. Pennun on oltava rokottamispäivänä vähintään 12 viikon ikäinen.

 1. Eläin on tuontihetkellä 12–16 viikon ikäinen
 2. Eläin on tunnistusmerkitty mikrosirulla
 3. Koiranpentu on lääkitty ekinokokkoosia vastaan 1–5 vuorokautta (24–120 tuntia) ennen maahantuloa ja lääkityksestä on eläinlääkärin merkintä lemmikkieläinpassissa. Lääkitysvaatimus ei koske kissan- eikä fretinpentuja. Koiranpennuilta ei vaadita heisimatolääkitystä, jos eläin tuodaan suoraan Maltalta, Yhdistyneestä Kuningaskunnasta tai Irlannista.
 4. Omistajalla tai valtuutetulla henkilöllä on oltava mukana allekirjoitettu ilmoitus siitä, että eläin ei ole sen syntymän ja siirron välisenä aikana ollut kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvien luonnonvaraisten eläinten kanssa. Ilmoituksen voi allekirjoittaa omistaja tai valtuutettu henkilö. Tätä koskeva lomakemalli löytyy tästä sekä Komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) N:o 577/2013.
 5. Eläimen mukana on lemmikkieläinpassi.

On huomioitava, etteivät nämä pentujen raivotautirokotuksia koskevat poikkeukset koske Norjaa, Sveitsiä, Islantia tai muita kolmansia maita. Pentujen tuontivaatimukset mm. ETA-, EFTA- ja Schengen-maista.

Ruokavirasto suosittelee, että vain rokotettuja, yli 16 viikon ikäisiä pentuja siirrettäisiin maasta toiseen. Erityisesti suositus koskee maita, joissa on viimeisen kahden vuoden sisällä todettu raivotautitapauksia (Euroopan maiden raivotautitilanne). Raivotautitapauksia on viime vuosina esiintynyt eniten EU:n alueella Romaniassa, Puolassa ja Unkarissa. 

 • Jos eläin lähetetään Suomeen ilman mukana seuraavaa matkustajaa tai on tarkoitettu Suomessa edelleen myytäväksi tai välitettäväksi uudelle omistajalle, on tuonnissa lisäksi noudatettava kaupallisen tuonnin vaatimuksia.
 • Jos pennun kanssa on tarkoitus matkustaa tuonnin jälkeen Suomesta toiseen EU-maahan, on varmistettava jäsenmaan vaatimukset.