Liikkuvat ja kausittaiset myyjät

Eläinperäisiä elintarvikkeita sisämarkkinakaupassa Suomeen tuovia kotimaisia ensisaapumistoimijoita, joilla on liikkuva elintarvikehuoneisto ja/tai joiden toiminta on kausittaista (nk. liikkuvat ja/tai kausittaiset myyjät), koskevat samat vaatimukset kuin pysyviä kotimaisia ensisaapumistoimijoita. Ulkomaisia ensisaapumistoimijoita, joilla on liikkuva elintarvikehuoneisto, koskevissa vaatimuksissa on muutama poikkeus kotimaisiin ensisaapumistoimijoihin verrattuna. Poikkeukset vaatimuksissa koskevat elintarvikevalvontaan tehtäviä ilmoituksia ja kiinteää ensisaapumispaikkaa.

Ensisaapumistoiminnasta ilmoittaminen koskee kaikkia ensisaapumistoimijoita

Eläinperäisten elintarvikkeiden kaupallinen tuonti EU:n sisämarkkinoihin kuuluvista maista (EU-maat ja erityissopimusmaat) Suomeen on ensisaapumisvalvonnan alaista. Kaikkien kotimaisten ja ulkomaisten ensisaapumistoimijoiden tulee rekisteröityä Ruokavirastoon ensisaapumistoimijaksi. Ilmoitus toiminnan aloittamisesta (rekisteröityminen) on tehtävä vähintään 14 vuorokautta ennen ensisaapumistoiminnan aloittamista (Elintarvikelaki, EtL 23 §). Myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta tulee ilmoittaa. Toimijan ilmoituslomake ensisaapumistoiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta (katso ohjeet ja lomakkeet). Kopio Ruokavirastoon lähetetystä ilmoituslomakkeesta on hyvä pitää mukana liikkuvassa myyntipaikassa esitettäväksi elintarvikevalvontaviranomaiselle tarvittaessa.

Kotimaiset liikkuvat myyjät

Kaikilla kotimaisilla ensisaapumistoimijoilla (vastaanottavat ensisaapumistoimijat) on oltava kiinteä ensisaapumispaikka (elintarvikehuoneisto), jossa ensimmäisenä otetaan vastaan ensisaapumisvalvonnan piiriin kuuluvat eläinperäiset elintarvikkeet, tai jossa otetaan välivarastosta vastaan näitä elintarvikkeita jakamattomina tuontierinä alle 48 tunnin säilytyksen jälkeen (EtL 6 §, Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta 118/2006 4 §).

Ensisaapumispaikkana käytettävästä kiinteästä elintarvikehuoneistosta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella elintarvikehuoneisto sijaitsee. Ilmoitus on tehtävä neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (EtL 13 § ja 14 §). Lisäksi kiinteä ensisaapumispaikka ilmoitetaan Ruokavirastoon ensisaapumistoiminnan aloitusilmoituslomakkeella (ks. edellinen kappale). Kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot.

Ensisaapumisvalvonnan alaisten eläinperäisten elintarvikkeiden käsittelyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa ja myynnissä tulee noudattaa Ruokaviraston ulkomyyntiohjeen kaikkia vaatimuksia (Ruokaviraston ohje 16022/5). Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella liikkuva elintarvikehuoneisto aiotaan ottaa käyttöön tai johon siitä on aiemmin ilmoitettu, kun kyseessä on toiminnan olennainen muuttaminen. Ilmoitus on tehtävä neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Kotimaisten liikkuvien myyjien on tiedotettava tulostaan sille paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella myynti tulee tapahtumaan. Tiedon on oltava valvontaviranomaisella viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen myynnin aloittamista. Lisätietoja liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottamiseen.

Kaikkien sisämarkkinakaupassa eläinperäisiä elintarvikkeita vastaanottavien kotimaisten ensisaapumistoimijoiden tulee tehdä Ruokavirastoon kuukausiyhteenvetoilmoitus, jolla toimija ilmoittaa edellisen kuukauden aikana sisämarkkinakaupassa Suomeen tuomansa eläinperäiset elintarvikkeet. Katso Hae sähköisesti sekä Lomakkeet.

Ulkomaiset liikkuvat myyjät

Ulkomaisilta liikkuvilta ensisaapumistoimijoilta ei vaadita kiinteää Suomessa sijaitsevaa ensisaapumispaikkaa (kiinteää elintarvikehuoneistoa). Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on kuitenkin aina tehtävä ilmoitus Suomessa (jos toiminta Suomessa on pysyvää) tai jossain muussa EU-maassa. Ulkomaisten liikkuvien ensisaapumistoimijoiden ei tarvitse tehdä kuukausi-ilmoituksia Ruokavirastoon.  Ilmoitus ensisaapumistoiminnan aloittamisesta tulee tehdä Ruokavirastoon (katso ohjeet ja lomakkeet).

Ulkomaisten liikkuvien ensisaapumistoimijoiden, joiden toiminta on kausittaista tai tilapäistä (yhteensä alle 6 kk/v), ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta Suomeen sillä edellytyksellä, että toimija on tehnyt elintarvikehuoneistoilmoituksen jonkun muun EU-maan valvontaviranomaiselle. Jos elintarvikehuoneistoilmoitusta ei ole tehty ennen Suomeen tuloa, se tulee tehdä siihen kuntaan, jonka alueella toiminta aloitetaan (EtL 14 § 1 mom.). Elintarvikehuoneistoilmoitus tulee tehdä myös, jos toiminta Suomessa on pysyvää tai jatkuvaa (yhteensä yli 6 kk/v). Kopio kotimaassa tehdystä elintarvikehuoneistoilmoituksesta sekä viimeisimmästä tarkastuskertomuksesta tulisi pitää mukana myyntipaikassa esitettäväksi tarvittaessa. elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Ulkomaisia liikkuvia ensisaapumistoimijoita suositellaan tiedottamaan ennalta paikallista elintarvikevalvontaviranomaista myymään saapumisestaan. Suositellaan, että toimija tiedottamisen yhteydessä toimittaa kotimaassaan tehdyn elintarvikehuoneistoilmoituksensa paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Lisätietoja liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottamiseen.