Liikkuvat ja kausittaiset myyjät

Eläinperäisiä elintarvikkeita sisämarkkinakaupassa Suomeen tuovia kotimaisia toimijoita, joilla on liikkuva elintarvikehuoneisto ja/tai joiden toiminta on kausittaista (niin kutsutut liikkuvat ja/tai kausittaiset myyjät), koskevat sisämarkkinatuonnin osalta samat vaatimukset kuin pysyviä kotimaisia elintarvikealan toimijoita. Ulkomaisia toimijoita, joilla on liikkuva elintarvikehuoneisto, koskevat vaatimukset eroavat kotimaisten toimijoiden vaatimuksista lähinnä elintarvikevalvontaan tehtävien ilmoitusten osalta.

Eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnista ilmoittaminen koskee kaikkia toimijoita

Eläinperäisten elintarvikkeiden kaupallinen tuonti EU:n sisämarkkinoihin kuuluvista maista (EU-maat ja erityissopimusmaat) Suomeen kuuluu elintarvikevalvonnan piiriin. Kaikkien kotimaisten ja ulkomaisten sisämarkkinatuojien tulee ilmoittaa tuontitoiminnasta omaan kuntaan elintarvikehuoneistoilmoituksella. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista (Elintarvikelaki 13 §). Myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta tulee ilmoittaa. Kopio ilmoituslomakkeesta on hyvä pitää mukana liikkuvassa myyntipaikassa esitettäväksi elintarvikevalvontaviranomaiselle tarvittaessa.

Kotimaiset liikkuvat myyjät

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista (elintarvikelaki 13 § ja 14 §) sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella liikkuva elintarvikehuoneisto aiotaan ottaa käyttöön tai johon siitä on aiemmin ilmoitettu, kun kyseessä on toiminnan olennainen muuttaminen. Verkkosivuiltamme voi hakea kuntien elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot

Kotimaisten liikkuvien myyjien on lisäksi tiedotettava tulostaan sille paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella myynti tulee tapahtumaan. Tiedon on oltava valvontaviranomaisella viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen myynnin aloittamista. Lisätietoja liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottamiseen.

Eläinperäisten elintarvikkeiden käsittelyssä liikkuvassa elintarvikehuoneistossa ja myynnissä tulee noudattaa Ruokaviraston ulkomyyntiohjeen kaikkia vaatimuksia (Ruokaviraston ohje 16022/5).

Kaikkien eläinperäisiä elintarvikkeita sisämarkkinoilta Suomeen tuovien kotimaisten toimijoiden tulee tehdä Ruokavirastoon kuukausiyhteenvetoilmoitus, jolla toimija ilmoittaa edellisen kuukauden aikana sisämarkkinakaupassa Suomeen tuomansa eläinperäiset elintarvikkeet. Kuukausi-ilmoituksen voi tehdä sähköisesti tai lomakkeella.

Ulkomaiset liikkuvat myyjät

Ulkomaisen eläinperäisiä elintarvikkeita sisämarkkinoilta Suomeen tuovan toimijan on tehtävä ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta joko Suomessa (jos toiminta Suomessa on pysyvää) tai jossain muussa EU-maassa. Ulkomaisten liikkuvien toimijoiden ei tarvitse tehdä kuukausi-ilmoituksia Ruokavirastoon. 

Ulkomaisten liikkuvien elintarvikealan toimijoiden, joiden toiminta on kausittaista tai tilapäistä (yhteensä alle 6 kuukautta vuodessa), ei tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta Suomeen sillä edellytyksellä, että toimija on tehnyt elintarvikehuoneistoilmoituksen jonkun muun EU-maan valvontaviranomaiselle. Jos elintarvikehuoneistoilmoitusta ei ole tehty ennen Suomeen tuloa, se tulee tehdä siihen kuntaan, jonka alueella toiminta aloitetaan (elintarvikelaki 14 § 1 momentti). Elintarvikehuoneistoilmoitus tulee tehdä myös, jos toiminta Suomessa on pysyvää tai jatkuvaa (yhteensä yli 6 kuukautta vuodessa). Kopio kotimaassa tehdystä elintarvikehuoneistoilmoituksesta sekä viimeisimmästä tarkastuskertomuksesta tulisi pitää mukana myyntipaikassa esitettäväksi tarvittaessa elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Ulkomaisia liikkuvia toimijoita suositellaan tiedottamaan ennalta paikallista elintarvikevalvontaviranomaista myymään saapumisestaan. Suositellaan, että toimija tiedottamisen yhteydessä toimittaa kotimaassaan tehdyn elintarvikehuoneistoilmoituksensa paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Lisätietoja liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tiedottamiseen.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.4.2021