Japani

Suomesta on viety Japaniin viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita, maltaita, suklaata, myllyteollisuustuotteita ja sianlihaa.

Tutustu Japanin vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU-komission Market Access Database -sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

Hirvieläinten liha ja siitä valmistetut tuotteet

Suomesta ei toistaiseksi saa viedä hirvien, porojen, kauriiden, peurojen tai muiden hirvieläinten lihaa tai siitä valmistettuja tuotteita Japaniin. MHLW on 17.4.2018 kieltänyt hirvieläinten lihan ja lihavalmisteiden tuonnin Suomesta Japaniin Suomessa todetun hirven TSE-tapauksen vuoksi. Lisätietoa voimassa olevista vientirajoituksista.

Kala ja kalastustuotteet

Vientitilastoista näkyy, että Suomesta viedään Japaniin kalastustuotteita. Suomella ja Japanilla ei ole virallisesti sovittua eläinlääkintötodistusmallia kalastustuotteille. Käytössä saattaa olla kohdemaan muotoilema todistusmalli tai voit viejänä ehdottaa kohdemaan viranomaisille, että viennissä käytetään esimerkiksi Ruokaviraston laatimaa yleistä eläinlääkintötodistusta kalastustuotteille.

Huom! Koska yleistodistuksen käytöstä ei ole sovittu kohdemaan viranomaisten kanssa, emme voi taata sen käytettävyyttä. Varmista yleistodistuksen hyväksyttävyys aina kohdemaan viranomaisilta ennen vientiä.

Luomutuotteet

Maakohtaista tietoa luomutuotteiden viennistä löydät luomutuotteiden vienti -sivultamme.

Maito ja maitotuotteet

Huom! Eläinlääkintötodistus maidon ja maitotuotteiden vientiin Suomesta Japaniin on päivitetty. Uusi todistus tulee ottaa käyttöön heti (30.4.2020 alkaen). Myös todistuksen liite on päivitetty. Liitettä käytetään tarvittaessa, jos tarvittavat tiedot eivät mahdu todistukselle. Japani edellyttää, että päivitetty todistus on myönnetty vientierille, jotka saapuvat Japaniin 1.6.2020 tai myöhemmin. Lisätietoja: aasia@ruokavirasto.fi 

Maidon ja maitotuotteiden vienti Japaniin ei edellytä Japanin viranomaisen erillistä laitoshyväksyntää. Kun yrityksesi vie maitoa ja maitotuotteita Japaniin, tarvitset erän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Löydät Japanin Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) asettamat viennin ehdot alla olevasta liitteestä. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Japanissa on kaksi viranomaista, MAFF ja MHLW, jotka molemmat edellyttävät maitotuotteiden vientierän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Molemmat viranomaiset ovat määrittäneet tuotteet, joille he edellyttävät / eivät edellytä (X / -) eläinlääkintötodistusta. Nämä tiedot on koottu alla olevaan taulukkoon. Ruokavirasto ei kuitenkaan voi taata taulukon tietojen virheettömyyttä, joten tarkastathan tarvittaessa todistuksen tarpeen Japanista ennen vientiä. 

Todistus vaaditaan seuraaville tuoteryhmille: Todistus MAFF Todistus MHLW
Milk and cream, etc. (0401) X X
Milk and cream, etc. (0402) X X
Buttermilk, etc. (0403) X X
Whey, etc. (0404) X X
Butter, etc. (0405) X X
Cheese, etc. (0406) X X
Poikkeukset: Todistus MAFF Todistus MHLW
Milk albumins, etc. (3502.20, 3502.90) X -
Feed and pet food, etc. (2309.10, 2309.90) X -
Lactose  X -
Evaporated milk, evaporated skim milk X
Yoghurt - X
Butter oil - X
Processed cheese - X

Marjat ja sienet

Japanin viranomainen Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) edellyttää marjojen ja sienten radioaktiivisuuden mittaamista seuraavasti: 

  • sienet, kuivatut sienet ja kuivatut sienituotteet sekä marjatiivisteet (concentrated berry products): eräkohtainen mittaus
  • marjat ja muut kuin tiivistetyt marjatuotteet kuten soseet: mittaus ensimmäisestä erästä viennin alkaessa.

Munat ja munatuotteet

Munien ja munatuotteiden vienti Japaniin ei edellytä Japanin viranomaisen (MAFF) erillistä laitoshyväksyntää. Kun yrityksesi vie munia tai munatuotteita Japaniin, tarvitset erän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Suomen ja Japanin kahdenvälisesti sopimista todistuksista löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Naudanliha

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä naudanlihaa Japaniin. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2017 lähtien käynnissä naudanlihan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Hanke on maksuton vuoden 2020 loppuun saakka. Lisätietoa: vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Sianliha ja sianlihatuotteet

Sianlihan ja sianlihatuotteiden vienti Japaniin on mahdollista ainoastaan Japanin hyväksymistä laitoksista. Teurastamon, leikkaamon, prosessointilaitoksen ja varastointilaitoksen on kaikkien oltava Japanin laitoslistalla. Ruokavirasto suosittelee vientilaitoksia listaa hallinnoivalle Japanin viranomaiselle. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie sianlihaa tai sianlihatuotteita Japaniin, tarvitset erän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Suomen ja Japanin sopimasta todistuksesta löydät ehdot näiden tuotteiden viennille. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin.

Siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet

Siipikarjanlihan ja siipikarjanlihatuotteiden vienti Japaniin on mahdollista ainoastaan Japanin hyväksymistä laitoksista. Ota laitosrekisteröintiä varten yhteyttä: aasia@ruokavirasto.fi.

Kun yrityksesi vie siipikarjanlihaa ja siipikarjanlihatuotteita Japaniin, tarvitset erän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. Todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa todistuspohjan Ruokavirastosta.

Tutustu erillisiin viennin ehtoihin hyvissä ajoin ennen viennin aloittamista. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää seuraaviin asioihin:

  • Japani edellyttää, että vientituotteiden pakkauksissa on ”Inspection passed” -merkintä. Merkintä toteutetaan esim. tarralla, joka kiinnitetään pakkaukseen samassa yhteydessä tunnistusmerkkitarran kanssa.
  • Jotta vienti on mahdollista, Japani edellyttää koko Suomen olleen viimeisen 90 vuorokauden ajan OIE:n määritelmän mukaan vapaa lintuinfluenssasta (notifiable avian influenza, määritelty vientiehtojen ensimmäisellä sivulla). Siipikarjanlihan vienti Japaniin tulee keskeyttää heti, mikäli lintuinfluenssaa todetaan siipikarjassa ja tietyissä epäilytapauksissa (positiivinen tulos PCR-screening-testissä). Tiedotamme Japanin vientiin hyväksyttyjä laitoksia ja laitosten valvojia tällaisista lintuinfluenssaepäilyistä tai todetuista tapauksista.
  • Vientiehdot - siipikarjanlihan ja siipikarjanlihatuotteiden vienti Japaniin
  • JPN004 Eläinlääkintötodistus - siipikarjanlihan ja siipikarjanlihatuotteiden vienti Japaniin
Sivu on viimeksi päivitetty 25.5.2020