Brasilia

Suomesta on viety Brasiliaan viime vuosina esimerkiksi maitojauhetta ja alkoholijuomia.

Tutustu Brasilian vientivaatimuksiin tämän sivun tietojen ja linkkien avulla. Hae lisäksi EU-komission Market Access Database -sivustolta maa- ja tuotekohtaiset tiedot esimerkiksi vientikäytännöistä ja tullitariffeista.

Elintarvikkeet

EU-komission mukaan elintarvikekauppaa Brasiliaan on viime vuosina hidastuttanut erityisesti Brasilian viranomaisten hidas markkinoillepääsyhakemusten käsittely.

Maito ja maitotuotteet

Maidon ja maitotuotteiden vienti Brasiliaan on mahdollista ainoastaan Brasilian hyväksymistä laitoksista. Laitoshyväksyntäprosessiin sisältyy muun muassa Brasilian viranomaisen MAPAn laitosauditointi. Prosessi voi kestää vuosia.

MAPA poistaa laitosluettelosta automaattisesti ne yritykset, jotka eivät ole vieneet tuotteitaan kymmeneen vuoteen Brasiliaan. Voit myös itse pyytää yrityksesi tietojen poistamista laitosluettelosta Ruokaviraston kautta.

Kun yrityksesi vie maitotuotteita Brasiliaan, tarvitset erän mukaan eläinlääkintötodistuksen. Toistaiseksi käytetään Suomen ja Brasilian sopimaa todistusta, jonka todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri tilaa Ruokavirastosta. Todistuksen saamiseksi ota yhteyttä laitostasi valvovaan virkaeläinlääkäriin. 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.4.2020