Brexitin vaikutukset vientiin

Ajankohtaista

Britannia on eronnut Euroopan Unionista 31.1.2020. Erosopimuksen myötä alkaa vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan tulevasta suhteesta.

EU:n ja Britannian tuleva suhde

Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päättyessä vuoden 2020 lopussa. Aikataulu on tiukka. On mahdollista, että joillakin aloilla pudotaan 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Yleistä siirtymäkauden jälkeisestä tilanteesta

Viimeisimpien tietojen mukaan uudet vientikäytännöt tulevat voimaan asteittain, kolmessa vaiheessa. Euroopan komissio on tiedottanut siirtymäkauden jälkeisestä tilanteesta heinäkuussa 2020. Lisäksi Britannia on antanut tarkempaa tietoa muuttuvista rajakäytännöistä. Alla poimintoja sekä komission tiedonannosta että Britannian ohjeistuksesta.

Poimintoja komission 9.7.2020 antamasta tiedonannosta:

 • Pohjois-Irlantiin sovelletaan edelleen tavaroihin liittyviä unionin sääntöjä ja unionin tullikoodeksia. Arvonlisä- ja valmisteverosääntöjä sovelletaan kaikkiin Pohjois-Irlantiin saapuviin tai sieltä lähteviin tavaroihin.
 • Tavarat, jotka on ennen siirtymäkauden päättymistä saatettu markkinoille laillisesti, voivat edelleen liikkua vapaasti unionin tai Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla, kunnes ne päätyvät loppukäyttäjilleen, ilman että tuotteita tai tuotemerkintöjä on tarpeen muuttaa tai tarvittavia todistuksia uusia.
 • Niiden EU:n yritysten, jotka haluavat tuoda tuotteita Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai viedä tuotteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on varmistettava, että niillä on 1. tammikuuta 2021 alkaen tullimuodollisuuksissa tarvittava EORI-numero (talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero).
 • Yhdistyneen kuningaskunnan tuotantopanoksia (sekä aineksia että jalostustoimia) pidetään vastedes ”ei-alkuperäsisältönä”, kun määritetään tällaisia tuotantopanoksia sisältävien tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että EU:n viejien on arvioitava toimitusketjunsa uudelleen. Ne joutuvat kenties siirtämään tuotantonsa muualle tai vaihtamaan joidenkin tuotantopanosten toimittajaa voidakseen edelleen hyötyä unionin etuuskohtelujärjestelyistä unionin nykyisten etuuskohtelukumppanien kanssa.
 • Unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vietävät tavarat vapautetaan arvonlisäverosta, jos vientitavaroiden toimittaja voi todistaa, että tavarat ovat poistuneet unionista.

Poimintoja Britannian lokakuussa 2020 antamasta rajakäytäntöjen ohjeistuksesta:

Tammikuu 2021
Ensimmäiset muutokset tulevat voimaan tammikuun alusta alkaen. Muutoksia on mm. kasvien ja kasvituotteiden, kalastustuotteiden, sivutuotteiden, elävien eläinten ja sukusolujen viennissä.

 • Korkean riskin kasvien ja kasvituotteiden vienti edellyttää kasvinterveystodistusta, ennakkoilmoittamista ja tarkastuksia. Näitä tuotteita ovat: istutettavaksi tarkoitetut kasvit, peruna, tietyt siemenet ja puutavara. Vaatimukset koskevat myös käytettyjä maa- ja metsätalouskoneita.
 • Kalastustuotteiden vienti Isoon-Britanniaan edellyttää tuontivalvontaa. Lisäksi mereltä pyydystettyjen kalojen vienti voi edellyttää saalistodistusta.
 • Elävien eläinten ja sukusolujen vienti Isoon-Britanniaan edellyttää terveystodistusta ja viennin ennakkoilmoittamista. Lisäksi maahantuojan on tehtävä ilmoitus Ison-Britannian uuteen sähköiseen ilmoitusjärjestelmään (IPAFFS). Maahantuonti rajatarkastusaseman kautta tulee pakolliseksi vasta heinäkuussa 2021.
 • Vietäessä korkeariskisiä sivutuotteita EU:sta Isoon-Britanniaan tarvitaan ennakkolupa ja kaupallinen asiakirja. Lisäksi on käytettävä IPAFFS-ilmoitusjärjestelmää. Kaupallinen asiakirja vaaditaan useimmilta muiltakin sivutuotteilta.
 • Kun tuonti-ilmoitus vaaditaan, saa tuoja APHAlta (Animal & Plant Health Agency) UNN-numeron (Unique Notification Number), joka on laitettava kaupalliseen asiakirjaan tai eläinlääkintötodistukseen (silloin kun todistusta on käytettävä)

Huhtikuu 2021
Huhtikuun alusta alkaen vientiin liittyvät vaatimukset lisääntyvät. Esimerkiksi erilaisille kasvi- ja eläinperäisille elintarvikkeille on nyt tehtävä ennakkoilmoitus ja niillä on oltava vientitodistus.

 • Eläinperäistä alkuperää olevat tuotteet sekä sellaiset kasvit ja kasviperäiset tuotteet, jotka kuuluvat sääntelyn piiriin, on ilmoitettava etukäteen IPAFFS-järjestelmän kautta, kun niitä tuodaan EU:sta Isoon-Britanniaan. Näiden tuotteiden vieminen edellyttää myös terveystodistuksia. Tuojien tehtävänä on ilmoittaa tuotteiden saapumisesta rajatarkastusasemalle. Samalla voidaan varmistaa, että rajatarkastusasema sopii kyseisen tuotteen tarkastamiseen.
 • Kaikki säännellyt kasvituotteet tulee varustaa kasvinterveystodistuksella. Tuonneista tulee ilmoittaa ennakkoon ja tuontierille tehdään mahdolliset tuontitarkastukset. Säänneltyjä tuotteita ovat korkean riskin tuotteiden lisäksi muun muassa tietyt hedelmät, vihannekset, tietyt leikkokukat ja tietty vilja.

Heinäkuu 2021
Heinäkuun alussa kaikki muutokset ovat voimassa. Tällöin Britanniaan tuotaville tuotteille ja eläimille tehdään rajatarkastus rajatarkastusasemalla. Lisäksi tuonnista on tehtävä ennakkoilmoitus ja tuotteilla on oltava vientitodistus.

 • Eläinperäisten tuotteiden maahantuonti rajatarkastusaseman kautta sekä tarkastukset rajalla tulevat edellytyksiksi vasta heinäkuussa 2021.
 • Säänneltyjen kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastuksia lisätään. Fyysiset tarkastukset tehdään rajatarkastusasemilla. Säänneltyjen kasvien ja kasvituotteiden täydellistä listaa ei vielä ole. Lisää tietoa UK:n sivuilla.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.10.2020