Brexitin vaikutukset vientiin

Ajankohtaista

Britannia on eronnut Euroopan Unionista 31.1.2020. Erosopimuksen myötä alkaa vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan tulevasta suhteesta.

EU:n ja Britannian tuleva suhde

Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa siirtymäkauden päättyessä vuoden 2020 lopussa. Aikataulu on tiukka. On mahdollista, että joillakin aloilla pudotaan 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Kasvien ja kasvituotteiden vienti, jos päädytään sopimuksettomaan suhteeseen

Jos päädytään sopimuksettoman suhteeseen, Iso-Britannia saattaa vaatia kasveja ja kasvituotteita vietäessä kasvinterveystodistuksen niiltä kasveilta ja kasvituotteilta, joilla käytetään EU:n alueella kasvipassia. Näitä ovat karanteenituhoojien isäntäkasvit.

Eläinperäisten tuotteiden ja elävien eläinten vienti, jos päädytään sopimuksettomaan suhteeseen

DEFRAn (Department for Environment Food & Rural Affairs) internetsivujen mukaan:

  • Britannian uutta sähköistä ilmoitusjärjestelmää (IPAFFS) ei tarvitse käyttää.
  • Britanniassa toimivien maahantuojien on tehtävä tuonti-ilmoitus 24 h ennen lähetyksen saapumista Britanniaan, kun  EU:sta tuodaan Britanniaan eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita.
  • Britanniassa toimivien maahantuojien on tehtävä tuonti-ilmoitus kaupallisella asiakirjalla  kulkevista eläinperäisistä sivutuotteista siinä vaiheessa, kun erä saapuu Britanniaan.
  • Kun tuonti-ilmoitus vaaditaan, saa tuoja APHAlta (Animal & Plant Health Agency) UNN-numeron (Unique Notification Number), joka on laitettava kaupalliseen asiakirjaan tai eläinlääkintötodistukseen (silloin kun todistusta on käytettävä)

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.2.2020