Brexitin vaikutukset vientiin

Tällä hetkellä ei ole varmaa tietoa siitä, mitä muutoksia tulee tapahtumaan viennissä Britanniaan. Mikäli sopimuksettomaan eroon eli äkkieroon päädytään, pyrkivät EU-maat toimimaan yhtenäisesti ja hakemaan ensisijaisesti EU-tason ratkaisuja. Myös Suomi tulee sopeuttamaan omat kansalliset toimensa siihen, mitä on yhdessä EU-tasolla sovittu tehtävän.

EU:n tavoitteena on erosopimuksen voimaansaattaminen ja hallittu ero. Jos siirtymäkauden sopimus saadaan neuvoteltua, Britannia noudattaa siirtymäkauden ajan EU-säädöksiä ja on osa sisämarkkinoita, mutta ei voi osallistua EU:n päätöksentekoon. Jos siirtymäkauden sopimusta ei saada neuvoteltua, viennille voi tulla merkittäviä vaikutuksia 1.11.2019 lähtien. Britannian on määrä erota EU:sta 31.10.2019. 

Kasvit ja kasvituotteet

Brexitin jälkeen Iso-Britannia vaatii kasvinterveystodistuksen niiltä kasveilta ja kasvituotteilta, joilla käytetään EU:n alueella kasvipassia. Näitä ovat karanteenituhoojien isäntäkasvit.

Eläinperäiset tuotteet, elävät eläimet, sukusolut ja alkiot

EU:n komission 17.9.2019 järjestämässä Brexit-seminaarissa kerrottiin, että Iso-Britannia on ilmoittanut pitävänsä nykyiset käytännöt voimassa eläinten ja eläinperäisten tuotteiden viennissä Isoon-Britanniaan yhdeksän kuukauden ajan EU-eron jälkeen.

Viejien tulee huomioida kuitenkin, että eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita saa viedä Suomesta EU:n ulkopuolelle vain Ruokaviraston ylläpitämään viejärekisteriin ilmoittautuneet viejät. Yritysten  on  myös noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia.

DEFRAn (Department for Environment Food & Rural Affairs) 30.9.2019 päivitettyjen internetsivujen mukaan:

 • Rehujen ja elintarvikkeiden tuontiprosessi EU:sta Britanniaan ei muutu Brexitin jälkeen. Ylimääräisiä tarkastuksia ei ole eikä Britannian uutta sähköistä ilmoitusjärjestelmää (IPAFFS) tarvitse käyttää.
 • Luokan 3. sivutuotteiden tuonnissa EU:sta Britanniaan ei ole ylimääräisiä tarkastuksia. On mahdollista, että luokkien 1. ja 2 sivutuotteita ei ole mahdollista viedä Britanniaan EU:sta Brexitin jälkeen.
 • Britanniassa toimivien maahantuojien on tehtävä tuonti-ilmoitus 24 h ennen lähetyksen saapumista Britanniaan, kun  EU:sta tuodaan Britanniaan eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita.
 • Britanniassa toimivien maahantuojien on tehtävä tuonti-ilmoitus kaupallisella asiakirjalla  kulkevista eläinperäisistä sivutuotteista siinä vaiheessa, kun erä saapuu Britanniaan.
 • Kun tuonti-ilmoitus vaaditaan, saa tuoja APHAlta (Animal & Plant Health Agency) UNN-numeron (Unique Notification Number), joka on laitettava kaupalliseen asiakirjaan tai eläinlääkintötodistukseen (silloin kun todistusta on käytettävä)

Huom! DERFA on ilmoittanut kirjeessään EU-komissiolle 9.10.2019, että mikäli Britannia saa pitää Brexitin jälkeen edelleen pääsyn TRACES-järjestelmän tuonti-ilmoitus ja todistus -osioihin, ei EU-toimijoilta edellytetä UNN-numeroa eikä UK Health Certificate -todistusten käyttöä.

DEFRAn 11.3.2019 antamat ohjeet elävien eläinten / sukusolujen / alkioiden, niiden eläinperäisten tuotteiden, joihin sovelletaan erityisiä suojatoimenpiteitä ja kaupallisella asiakirjalla nykyisin kulkevien eläinperäisten sivutuotteiden viennille EUsta Isoon-Britanniaan ja Pohjois-Irlantiin mahdollisen äkkieron tilanteessa:

Vienti Isoon-Britanniaan

 • Äkkieron tilanteessa otsikossa mainittujen (elävien eläinten / sukusolujen / alkioiden, niiden eläinperäisten tuotteiden, joihin sovelletaan erityisiä suojatoimenpiteitä ja kaupallisella asiakirjalla nykyisin kulkevien eläinperäisten sivutuotteiden) tuotteiden vientivaatimuksissa ei tapahdu muutoksia. Vaatimusta rajatarkastusasemien läpi kulkemisesta ei tule. Mikäli Iso-Britannia ei onnistu sopimaan Traces-järjestelmän käytöstä, asiakirjavaatimuksiin tulee kuitenkin muutoksia.
 • APHA (Animal & Plant Health Agency) vaatii otsikossa mainittujen tuotteiden osalta ilmoituksen 24 h ennen erän saapumista. Saatuaan ilmoituksen APHA toimittaa tuojalle UNN (Unique Notification Number)-numeron. Saatuaan UNN-numeron tuojan kautta eläinlääkintötodistuksen myöntävä eläinlääkäri voi täydentää ja myöntää todistuksen.
 • Elävien eläinten viennissä käytetään 6 kk:n siirtymäajalla nykyisiä EU:n sisäisen kaupan todistuksia ja sen jälkeen käytetään uusia todistuksia: UK Health Certificate*. Eläinperäisten tuotteiden viennissä käytetään UK Health Certificate -todistuksia ainoastaan silloin, kun tuotteeseen sovelletaan erityisiä suojatoimenpiteitä.
 • Kaupallisella asiakirjalla nykyisin kulkevat eläinperäiset sivutuotteet eivät tarvitse eläinlääkintötodistusta vaan sivutuotteille tarkoitetun kaupallisen asiakirjan (ABP Commercieal Document*).
 • UNN tulee kirjata myös rekisteröityjen hevosten terveyttä koskeviin vakuutuksiin.
 • Lähetyksiä koskevat asiakirjat on toimitettava sähköisesti APHAlle ja paperikopioiden tulee  kulkea lähetysten mukana.

Vienti Pohjois-Irlantiin

 • Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden osalta ilmoitus tehdään DAERAan (Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs) 24 h ennen erän saapumista.
 • Niiden eläinperäisten tuotteiden, joihin sovelletaan erityisiä suojatoimenpiteitä  ja kaupallisella asiakirjalla nykyisin kulkevien eläinperäisten sivutuotteiden osalta on haettava tuontilupaa  sekä  ITAHC (Intra Trade Animal Health Certificate) tai DOCOM (kaupallinen asiakirja) DAERAlta 7 vuorokautta ennen erän saapumista.
 • Eläinlääkintötodistusten ja kaupallisten asiakirjojen skannatut kopiot tulee lähettää sähköpostilla DAERAan ennen erän saapumista.

*Todistuksia eri tuotteille voi tiedustella täältä