Brexitin vaikutukset vientiin

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Iso-Britanniaan. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus -sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

EU ja Britannia saivat 24.12.2020 päätökseen neuvottelut kauppa- ja yhteistyösopimuksesta. Sopimusta sovelletaan 1.1.2021 lähtien. EU:n ja Britannia uusi suhde on selvästi aiempaa etäisempi, mikä tarkoittaa muun muassa paperityön lisääntymistä sekä uusia kustannuksia kaupan käynnissä EU:n ja Britannian välillä. Vaikka kauppa- ja yhteistyösopimus on kattava ja se tarjoaa muun muassa tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn osapuolten markkinoille tietyille tuotteille, sopimus ei korvaa sisämarkkinoita. Kaupan käyntiin EU:n ja Britannian välillä seuraa näin ollen merkittäviä muutoksia sopimuksen aikaansaamisesta huolimatta.

Yleistä uusista vientikäytännöistä

Eräiden tuotteiden vienti Iso-Britanniaan EU:sta on kiellettyä tai rajoitettua. Tällaisia tuotteita ovat esim. jäähdytetty jauheliha sekä luokan 1 ja 2 sivutuotteet. Kiellettyjen tai rajoitettujen vientituotteiden lista on sama kuin lista tuotteista, joita ei saa tuoda EU:n alueelle EU:n ulkopuolelta. 

Euroopan komissio on tiedottanut siirtymäkauden jälkeisestä tilanteesta heinäkuussa 2020. Alla poimintoja komission 9.7.2020 antamasta tiedonannosta:

 • Pohjois-Irlantiin sovelletaan edelleen tavaroihin liittyviä unionin sääntöjä ja unionin tullikoodeksia. Arvonlisä- ja valmisteverosääntöjä sovelletaan kaikkiin Pohjois-Irlantiin saapuviin tai sieltä lähteviin tavaroihin.
 • Niiden EU:n yritysten, jotka haluavat tuoda tuotteita Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai viedä tuotteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on varmistettava, että niillä on 1. tammikuuta 2021 alkaen tullimuodollisuuksissa tarvittava EORI-numero (talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero).
 • Yhdistyneen kuningaskunnan tuotantopanoksia (sekä aineksia että jalostustoimia) pidetään vastedes ”ei-alkuperäsisältönä”, kun määritetään tällaisia tuotantopanoksia sisältävien tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että EU:n viejien on arvioitava toimitusketjunsa uudelleen. Ne joutuvat kenties siirtämään tuotantonsa muualle tai vaihtamaan joidenkin tuotantopanosten toimittajaa voidakseen edelleen hyötyä unionin etuuskohtelujärjestelyistä unionin nykyisten etuuskohtelukumppanien kanssa.
 • Unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vietävät tavarat vapautetaan arvonlisäverosta, jos vientitavaroiden toimittaja voi todistaa, että tavarat ovat poistuneet unionista.

Uusien vientikäytäntöjen aikataulu

Uudet vientikäytännöt tulevat voimaan asteittain. Poimintoja Britannian antamasta rajakäytäntöjen ohjeistuksesta:

Tammikuu 2021
Ensimmäiset muutokset tulevat voimaan tammikuun alusta alkaen. Muutoksia on mm. kasvien ja kasvituotteiden, kalastustuotteiden, sivutuotteiden, elävien eläinten ja sukusolujen viennissä.

 • Korkean riskin kasvien ja kasvituotteiden vienti edellyttää kasvinterveystodistusta, ennakkoilmoittamista ja tarkastuksia. Näitä tuotteita ovat: istutettavaksi tarkoitetut kasvit, peruna, tietyt siemenet ja puutavara osittain. Vaatimukset koskevat myös käytettyjä maa- ja metsätalouskoneita.
  • Lue lisää puutavaran viennistä
 • Puisen pakkausmateriaalin pitää olla ISPM 15 -standardin mukaisesti käsiteltyä ja merkittyä.
 • Kalastustuotteiden vienti Isoon-Britanniaan edellyttää tuontivalvontaa. Lisäksi mereltä pyydystettyjen kalojen vienti voi edellyttää saalistodistusta.
 • Elävien eläinten ja sukusolujen vienti Isoon-Britanniaan edellyttää terveystodistusta. Todistukset ovat vanhassa TRACES-järjestelmässä. Lisäksi maahantuojan on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus Ison-Britannian uuteen sähköiseen ilmoitusjärjestelmään (IPAFFS). Maahantuonti rajatarkastusaseman kautta tulee pakolliseksi vasta heinäkuussa 2021.
 • Vietäessä korkeariskisiä sivutuotteita EU:sta Isoon-Britanniaan tarvitaan ennakkolupa IPAFFS-järjestelmän kautta. Kaupallinen asiakirja, joka voidaan tehdä vanhassa TRACES-järjestelmässä, vaaditaan kaikilta sivutuote-eriltä, jotka viedään ennen 1.7.2021.
 • UNN-numeroa  (Unique Notification Number), jonka tuoja saa APHAlta (Animal & Plant Health Agency), vaaditaan vain ennen 1.7.2021 ja vain silloin kun viedään eläviä eläimiä, sukusoluja tai suojapäätösten alaisia eläinperäisiä tuotteita.  UNN-numero lisätään TRACES-todistuksen kohtaan I.6.

Huhtikuu ja heinäkuu 2021

 • Muutokset, joiden piti tulla voimaan alunperin huhtikuussa ja heinäkuussa ovat siirtyneet 6 kk eteenpäin.

Lokakuu 2021

 • Eläinperäistä alkuperää olevat tuotteet on ilmoitettava etukäteen IPAFFS-järjestelmän kautta, kun niitä tuodaan EU:sta Isoon-Britanniaan. Näiden tuotteiden vieminen edellyttää myös terveystodistuksia, jotka tulevat käytettäviksi TRACES-järjestelmässä.

Tammikuu 2022

 • Eläinperäisten tuotteiden, sivutuotteiden, korkeariskisten kasvien ja korkeariskisten kasviperäisten elintarvikkeiden maahantuonti rajatarkastusaseman kautta ja tarkastukset rajalla tulevat edellytyksiksi.
 • Ennakkoilmoittaminen PEACH-järjestelmässä, terveystodistukset ja asiakirjatarkastukset alkavat koskea matalan riskin kasveja ja kasvituotteita. Näitä tuotteita ovat muun muassa tietyt hedelmät, vihannekset, tietyt leikkokukat ja tietty vilja. Lisää tietoa UK:n sivuilla.

Maaliskuu 2022

 • Tarkastukset rajatarkastusasemalla alkavat koskea myös eläviä eläimiä ja matalariskisiä kasveja ja kasvituotteita. Lisää tietoa UK:n sivuilla.

Todistukset eläinperäisten tuotteiden vientiin TRACES-järjestelmästä 1.10.2021 lähtien

Yritykset, jotka vievät eläinperäisiä tuotteita 1.10 jälkeen Iso-Britanniaan, tarvitsevat terveystodistuksen, joka tehdään TRACES -järjestelmässä. Huom! Vientitodistusten tekeminen siirtyy vanhasta TRACES Classic järjestelmästä EU:n IMSOCiin (Information Management System for Official Controls) kuuluvaan TRACES-NT-järjestelmään vuoden 2021 kolmannen neljänneksen aikana.

Toimijoiden ja viranomaisten rekisteröitymisestä TRACES-järjestelmään on lisätietoa täällä.

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen tietojen vieminen TRACES-NT:n LMS-listoille

Ne hyväksytyt elintarvikehuoneistot, joista viedään tuotteita Iso-Britanniaan, tulee lisätä TRACES-NT -järjestelmään. Laitosten tietojen vieminen ja hyväksyminen TRACES-NT järjestelmän maakohtaisilla listoilla (LMS) on edellytyksenä tuontiluvan saamiselle Iso-Britanniasta.

Ruokavirasto on vienyt TRACES-NT:n LMS-listoille ne viejärekisteriin ilmoittautuneet laitokset, jotka ovat ilmoittaneet kohdemaaksi Iso-Britannian. Aluehallintovirastot (AVI) ovat kansallisia LMS kontaktipisteitä (NCP) ja voivat lisätä LMS listalle puuttuvia laitoksia ja muuttaa listoilla olevien laitosten tietoja. Suositus kuitenkin on, että toimijat vievät itse vientilaitosten tiedot TRACES-NT järjestelmään. Viranomaisten tehtävä on määrittää oikea toiminto ja varmentaa tiedot.

Vientilaitosten tietojen lisäämisessä TRACES-NT järjestelmään LMS-listalle sovelletaan INTRA Preparedness manuaalin ohjeita:

 • Uusi LMS-laitos luodaan valitsemalla kohdasta Actors kohta Toimijat ja sen jälkeen + Uusi toimija.
 • Seuraavaksi lisätään toimijan tiedot siten kuin ne on ilmoitettu hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen listoilla. Excel-listat löytyvät täältä.
 • Listalle tarvittavat pakolliset tiedot: Nimi, maa, paikkakunta (valitaan postinumeron perusteella), käyntiosoite ja puhelinnumero (tämä ei löydy excelistä ja kenttään voidaan lisätä pelkkä piste).
 • Kun nämä tiedot on lisätty, valitaan seuraavaksi +Lisää toiminto
 • Osiot-kohdassa valitaan alasvetovalikon otsikon Elintarvikkeet (EFTA, Euroopan unioni) alta oikea tuoteryhmä.
 • Lihatuotteiden osiot ovat siipikarjanliha, sorkkaeläinten liha, tarhatun riistan liha, lihavalmisteet, jauheliha ja riistan liha. Lihatuotteiden osalta voidaan valita eri osioissa toimintoja seuraavasti:

Osio

Toiminto

Siipikarjanliha, sorkkaeläinten liha, tarhatun riistan liha

leikkaamo tai teurastamo

Lihavalmisteet

käsittelylaitos*

Jauheliha

jauhelihalaitos, lihanvalmistuslaitos tai mekaanisesti erotetun lihan valmistuslaitos

Riistan liha

leikkaamo tai riistanlihan käsittelylaitos

*myös raakalihavalmisteille valitaan tämä

Kohtaan tunnus lisätään laitoksen hyväksymisnumero.

 • Kun ensimmäinen toiminto on lisätty, valitaan sinisellä pohjalla näkyvä ”Luo”. Sitten kun laitos on luotu LMS-listalle, sille lisätään tarpeen mukaan uusia toimintoja. Tallennus tehdään aina jokaisen toiminnon lisäämisen jälkeen (kun toiminto on tallennettu, se näkyy siten, että tehtävän perään tulee vihreällä pohjalla oleva sana ”Voimassa”)

LMS-listoilla olevien laitosten tietoja pääsee katsomaan ilman kirjautumista TRACES-NT -järjestelmään täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 2.7.2021