Brexitin vaikutukset vientiin

Ajankohtaista

EU ja Britannia saivat 24.12.2020 päätökseen neuvottelut kauppa- ja yhteistyösopimuksesta. Sopimusta sovelletaan 1.1.2021 lähtien. EU:n ja Britannia uusi suhde on selvästi aiempaa etäisempi, mikä tarkoittaa muun muassa paperityön lisääntymistä sekä uusia kustannuksia kaupan käynnissä EU:n ja Britannian välillä. Vaikka kauppa- ja yhteistyösopimus on kattava ja se tarjoaa muun muassa tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn osapuolten markkinoille tietyille tuotteille, sopimus ei korvaa sisämarkkinoita. Kaupan käyntiin EU:n ja Britannian välillä seuraa näin ollen merkittäviä muutoksia sopimuksen aikaansaamisesta huolimatta.

Yleistä siirtymäkauden jälkeisestä tilanteesta

Uudet vientikäytännöt tulevat voimaan asteittain, kolmessa vaiheessa. Euroopan komissio on tiedottanut siirtymäkauden jälkeisestä tilanteesta heinäkuussa 2020. Lisäksi Britannia on antanut tarkempaa tietoa muuttuvista rajakäytännöistä. Alla poimintoja sekä komission tiedonannosta että Britannian ohjeistuksesta.

Poimintoja komission 9.7.2020 antamasta tiedonannosta:

 • Pohjois-Irlantiin sovelletaan edelleen tavaroihin liittyviä unionin sääntöjä ja unionin tullikoodeksia. Arvonlisä- ja valmisteverosääntöjä sovelletaan kaikkiin Pohjois-Irlantiin saapuviin tai sieltä lähteviin tavaroihin.
 • Tavarat, jotka on ennen siirtymäkauden päättymistä saatettu markkinoille laillisesti, voivat edelleen liikkua vapaasti unionin tai Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla, kunnes ne päätyvät loppukäyttäjilleen, ilman että tuotteita tai tuotemerkintöjä on tarpeen muuttaa tai tarvittavia todistuksia uusia.
 • Niiden EU:n yritysten, jotka haluavat tuoda tuotteita Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai viedä tuotteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on varmistettava, että niillä on 1. tammikuuta 2021 alkaen tullimuodollisuuksissa tarvittava EORI-numero (talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero).
 • Yhdistyneen kuningaskunnan tuotantopanoksia (sekä aineksia että jalostustoimia) pidetään vastedes ”ei-alkuperäsisältönä”, kun määritetään tällaisia tuotantopanoksia sisältävien tavaroiden etuuskohteluun oikeuttavaa alkuperää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että EU:n viejien on arvioitava toimitusketjunsa uudelleen. Ne joutuvat kenties siirtämään tuotantonsa muualle tai vaihtamaan joidenkin tuotantopanosten toimittajaa voidakseen edelleen hyötyä unionin etuuskohtelujärjestelyistä unionin nykyisten etuuskohtelukumppanien kanssa.
 • Unionista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vietävät tavarat vapautetaan arvonlisäverosta, jos vientitavaroiden toimittaja voi todistaa, että tavarat ovat poistuneet unionista.

Poimintoja Britannian lokakuussa 2020 antamasta rajakäytäntöjen ohjeistuksesta:

Tammikuu 2021
Ensimmäiset muutokset tulevat voimaan tammikuun alusta alkaen. Muutoksia on mm. kasvien ja kasvituotteiden, kalastustuotteiden, sivutuotteiden, elävien eläinten ja sukusolujen viennissä.

 • Korkean riskin kasvien ja kasvituotteiden vienti edellyttää kasvinterveystodistusta, ennakkoilmoittamista ja tarkastuksia. Näitä tuotteita ovat: istutettavaksi tarkoitetut kasvit, peruna, tietyt siemenet ja puutavara. Vaatimukset koskevat myös käytettyjä maa- ja metsätalouskoneita.
 • Puisen pakkausmateriaalin pitää olla ISPM 15 -standardin mukaisesti käsiteltyä ja merkittyä.
 • Kalastustuotteiden vienti Isoon-Britanniaan edellyttää tuontivalvontaa. Lisäksi mereltä pyydystettyjen kalojen vienti voi edellyttää saalistodistusta.
 • Elävien eläinten ja sukusolujen vienti Isoon-Britanniaan edellyttää terveystodistusta. Todistukset ovat vanhassa TRACES-järjestelmässä. Lisäksi maahantuojan on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus Ison-Britannian uuteen sähköiseen ilmoitusjärjestelmään (IPAFFS). Maahantuonti rajatarkastusaseman kautta tulee pakolliseksi vasta heinäkuussa 2021.
 • Vietäessä korkeariskisiä sivutuotteita EU:sta Isoon-Britanniaan tarvitaan ennakkolupa ja kaupallinen asiakirja, joka voidaan tehdä vanhassa TRACES-järjestelmässä. Lisäksi on käytettävä IPAFFS-ilmoitusjärjestelmää. Kaupallinen asiakirja vaaditaan useimmilta muiltakin sivutuotteilta.
 • UNN-numeroa  (Unique Notification Number), jonka tuoja saa APHAlta (Animal & Plant Health Agency), vaaditaan vain silloin kun viedään eläviä eläimiä, sukusoluja tai suojapäätösten alaisia eläinperäisiä tuotteita.  UNN-numero lisätään TRACES-todistuksen kohtaan I.6.

Huhtikuu 2021
Huhtikuun alusta alkaen vientiin liittyvät vaatimukset lisääntyvät. Esimerkiksi erilaisille kasvi- ja eläinperäisille elintarvikkeille on nyt tehtävä ennakkoilmoitus. Kaikkia viennissä käytettäviä eläinperäisten elintarvikkeiden terveystodistuksia ei ole vielä julkaistu. Valmiit  terveystodistukset, jotka tullaan laittamaan TRACES-järjestelmään, löytyvät Ison-Britannian nettisivuilta.

 • Eläinperäistä alkuperää olevat tuotteet sekä sellaiset kasvit ja kasviperäiset tuotteet, jotka kuuluvat sääntelyn piiriin, on ilmoitettava etukäteen IPAFFS-järjestelmän kautta, kun niitä tuodaan EU:sta Isoon-Britanniaan. Näiden tuotteiden vieminen edellyttää myös terveystodistuksia. Tuojien tehtävänä on ilmoittaa tuotteiden saapumisesta rajatarkastusasemalle. Samalla voidaan varmistaa, että rajatarkastusasema sopii kyseisen tuotteen tarkastamiseen.
 • Kaikki säännellyt kasvituotteet tulee varustaa kasvinterveystodistuksella. Tuonneista tulee ilmoittaa ennakkoon ja tuontierille tehdään mahdolliset tuontitarkastukset. Säänneltyjä tuotteita ovat korkean riskin tuotteiden lisäksi muun muassa tietyt hedelmät, vihannekset, tietyt leikkokukat ja tietty vilja.

Heinäkuu 2021
Heinäkuun alussa kaikki muutokset ovat voimassa. Tällöin Britanniaan tuotaville tuotteille ja eläimille tehdään rajatarkastus rajatarkastusasemalla. Lisäksi tuonnista on tehtävä ennakkoilmoitus ja tuotteilla on oltava terveystodistus.

 • Eläinperäisten tuotteiden maahantuonti rajatarkastusaseman kautta sekä tarkastukset rajalla tulevat edellytyksiksi vasta heinäkuussa 2021.
 • Säänneltyjen kasvien ja kasvituotteiden tuontitarkastuksia lisätään. Fyysiset tarkastukset tehdään rajatarkastusasemilla. Säänneltyjen kasvien ja kasvituotteiden täydellistä listaa ei vielä ole. Lisää tietoa UK:n sivuilla.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.1.2021