Brexitin vaikutukset vientiin

Tältä sivulta löydät tietoa elintarvikeketjun tuotteiden kaupallisesta viennistä Suomesta Isoon-Britanniaan. Tietoa yksityismatkailijalle löydät matkustus -sivultamme. Matkustajaviemisiä koskevista ohjeista ja rajoituksista löydät tietoa kohdemaan tullin internetsivuilta. Ohjeita lemmikin kanssa matkustavalle löydät henkilöasiakkaat-sivuiltamme.

EU ja Britannia saivat 24.12.2020 päätökseen neuvottelut kauppa- ja yhteistyösopimuksesta. Sopimusta sovelletaan 1.1.2021 lähtien. EU:n ja Britannia uusi suhde on selvästi aiempaa etäisempi, mikä tarkoittaa muun muassa paperityön lisääntymistä sekä uusia kustannuksia kaupan käynnissä EU:n ja Britannian välillä. Vaikka kauppa- ja yhteistyösopimus on kattava ja se tarjoaa muun muassa tullittoman ja kiintiöttömän pääsyn osapuolten markkinoille tietyille tuotteille, sopimus ei korvaa sisämarkkinoita. Kaupan käyntiin EU:n ja Britannian välillä seuraa näin ollen merkittäviä muutoksia sopimuksen aikaansaamisesta huolimatta.

Yleistä uusista vientikäytännöistä

Eräiden tuotteiden vienti Isoon-Britanniaan EU:sta on kiellettyä tai rajoitettua. Lue lisää Ison-Britannian viranomaisten sivuilta.

Euroopan komissio on tiedottanut siirtymäkauden jälkeisestä tilanteesta heinäkuussa 2020. Alla poimintoja komission 9.7.2020 antamasta tiedonannosta:

 • Pohjois-Irlantiin sovelletaan edelleen tavaroihin liittyviä unionin sääntöjä ja unionin tullikoodeksia. Arvonlisä- ja valmisteverosääntöjä sovelletaan kaikkiin Pohjois-Irlantiin saapuviin tai sieltä lähteviin tavaroihin.
 • Niiden EU:n yritysten, jotka haluavat tuoda tuotteita Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai viedä tuotteita Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on varmistettava, että niillä on tullimuodollisuuksissa tarvittava EORI-numero (talouden toimijoiden rekisteröinti- ja tunnistenumero).

Uusien vientikäytäntöjen aikataulu

Uudet vientikäytännöt tulevat voimaan asteittain. Poimintoja Britannian antamasta rajakäytäntöjen ohjeistuksesta (BOM): 

Tammikuu 2021
Ensimmäiset muutokset tulevat voimaan tammikuun alusta alkaen. Muutoksia on mm. kasvien ja kasvituotteiden, kalastustuotteiden, sivutuotteiden, elävien eläinten ja sukusolujen viennissä.

 • Korkean riskin kasvien ja kasvituotteiden vienti edellyttää kasvinterveystodistusta, ennakkoilmoittamista ja tarkastuksia. Näitä tuotteita ovat: istutettavaksi tarkoitetut kasvit, peruna, tietyt siemenet ja puutavara osittain. Vaatimukset koskevat myös käytettyjä maa- ja metsätalouskoneita.
 • Puisen pakkausmateriaalin pitää olla ISPM 15 -standardin mukaisesti käsiteltyä ja merkittyä.
 • Kalastustuotteiden vienti Isoon-Britanniaan edellyttää tuontivalvontaa. Lisäksi mereltä pyydystettyjen kalojen vienti voi edellyttää saalistodistusta.
 • Elävien eläinten ja sukusolujen vienti Isoon-Britanniaan edellyttää terveystodistusta. Todistukset ovat vanhassa TRACES-järjestelmässä. Lisäksi maahantuojan on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus Ison-Britannian uuteen sähköiseen ilmoitusjärjestelmään (IPAFFS). Maahantuonti rajatarkastusaseman kautta tulee pakolliseksi vasta heinäkuussa 2021.
 • Vietäessä korkeariskisiä sivutuotteita EU:sta Isoon-Britanniaan tarvitaan ennakkolupa IPAFFS-järjestelmän kautta. Kaupallinen asiakirja, joka voidaan tehdä vanhassa TRACES-järjestelmässä, vaaditaan kaikilta sivutuote-eriltä, jotka viedään ennen 1.7.2021.
 • UNN-numeroa  (Unique Notification Number), jonka tuoja saa APHAlta (Animal & Plant Health Agency), vaaditaan vain ennen 1.7.2021 ja vain silloin kun viedään eläviä eläimiä, sukusoluja tai suojapäätösten alaisia eläinperäisiä tuotteita.  UNN-numero lisätään TRACES-todistuksen kohtaan I.6.

Lokakuu 2021

 • Muutokset, joiden piti tulla voimaan lokakuussa ovat siirtyneet eteenpäin.

Tammikuu 2022

 • Eläinperäistä alkuperää olevat tuotteet on ilmoitettava etukäteen IPAFFS-järjestelmän kautta, kun niitä tuodaan EU:sta Isoon-Britanniaan.
 • Ennakkoilmoittaminen PEACH-järjestelmässä ja asiakirjatarkastukset alkavat koskea matalan riskin kasveja ja kasvituotteita. Näitä tuotteita ovat muun muassa tietyt hedelmät, vihannekset, tietyt leikkokukat ja tietty vilja. Lisää tietoa UK:n sivuilla.

Maaliskuu 2022

 • Tarkastukset rajatarkastusasemalla alkavat koskea myös eläviä eläimiä ja matalariskisiä kasveja ja kasvituotteita. Lisää tietoa UK:n sivuilla.

Heinäkuu 2022

 • Eläinperäistä alkuperää olevien tuotteiden vieminen edellyttää terveystodistuksia, jotka tulevat käytettäviksi TRACES-järjestelmässä.
 • Sellaiset yhdistelmätuotteet, joissa eläinperäisen tuotteen osuus on <50 % ja jotka eivät sisällä lainkaan lihaa ja täyttävät päätöksen 2007/275 artiklan 6 mukaiset vaatimukset on vapautettu muita eläinperäisiä tuotteita koskevasta rajavalvonnasta. Tälläisiä tuotteita ovat esimerkiksi makeiset, makaronit, kakut yms.
 • Eläinperäisten tuotteiden, sivutuotteiden, matala- ja korkeariskisten kasvien ja korkeariskisten kasviperäisten elintarvikkeiden maahantuonti rajatarkastusaseman kautta ja tarkastukset rajalla tulevat edellytyksiksi.
 • Kasvien viennissä tulee käyttöön kasvinterveystodistukset. Lisää tietoa UK:n sivuilla.

Todistukset eläinperäisten tuotteiden vientiin TRACES-järjestelmästä 1.7.2022 lähtien

Yritykset, jotka vievät eläinperäisiä tuotteita 1.7.2022 jälkeen Isoon-Britanniaan, tarvitsevat terveystodistuksen, joka tehdään TRACES -järjestelmässä. Huom! Vientitodistusten tekeminen siirtyy vanhasta TRACES Classic järjestelmästä EU:n IMSOCiin (Information Management System for Official Controls) kuuluvaan uuteen TRACES-NT-järjestelmään vuoden 2021 aikana. TRACES-NT järjestelmän vientiosio julkaistaan 27.9. ja otetaan käyttöön 1.10.2021. Uusi ja vanha järjestelmä ovat käytössä aluksi yhtä aikaa. Vanha järjestelmä suljetaan viimeistään 1.1.2022.

Toimijoiden ja viranomaisten rekisteröitymisestä TRACES-järjestelmään on lisätietoa täällä.

Hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen tietojen vieminen TRACES-NT:n LMS-listoille

Ne hyväksytyt elintarvikehuoneistot, joista viedään tuotteita Isoon-Britanniaan, tulee lisätä TRACES-NT -järjestelmään. Laitosten tietojen vieminen ja hyväksyminen TRACES-NT järjestelmän maakohtaisilla listoilla (LMS) on edellytyksenä tuontiluvan saamiselle Isosta-Britanniasta.

Ruokavirasto on vienyt TRACES-NT:n LMS-listoille ne viejärekisteriin ilmoittautuneet laitokset, jotka ovat ilmoittaneet kohdemaaksi Ison-Britannian. Aluehallintovirastot (AVI) ovat kansallisia LMS kontaktipisteitä (NCP) ja voivat lisätä LMS listalle puuttuvia laitoksia ja muuttaa listoilla olevien laitosten tietoja.

Vientilaitosten tietojen lisäämisessä TRACES-NT järjestelmään LMS-listalle sovelletaan INTRA Preparedness manuaalin ohjeita:

 • Uusi LMS-laitos luodaan valitsemalla kohdasta Actors kohta Toimijat ja sen jälkeen + Uusi toimija.
 • Seuraavaksi lisätään toimijan tiedot siten kuin ne on ilmoitettu hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen listoilla. Excel-listat löytyvät täältä.
 • Listalle tarvittavat pakolliset tiedot: Nimi, maa, paikkakunta (valitaan postinumeron perusteella), käyntiosoite ja puhelinnumero (tämä ei löydy excelistä ja kenttään voidaan lisätä pelkkä piste).
 • Kun nämä tiedot on lisätty, valitaan seuraavaksi +Lisää toiminto
 • Osiot-kohdassa valitaan alasvetovalikon otsikon Elintarvikkeet (EFTA, Euroopan unioni) alta oikea tuoteryhmä.
 • Lihatuotteiden osiot ovat siipikarjanliha, sorkkaeläinten liha, tarhatun riistan liha, lihavalmisteet, jauheliha ja riistan liha. Lihatuotteiden osalta voidaan valita eri osioissa toimintoja seuraavasti:

Osio

Toiminto

Siipikarjanliha, sorkkaeläinten liha, tarhatun riistan liha

leikkaamo tai teurastamo

Lihavalmisteet

käsittelylaitos

Jauheliha

jauhelihalaitos, raakalihanvalmistuslaitos tai mekaanisesti erotetun lihan valmistuslaitos

Riistan liha

leikkaamo tai riistanlihan käsittelylaitos

Kohtaan tunnus lisätään laitoksen hyväksymisnumero.

 • Kun ensimmäinen toiminto on lisätty, valitaan sinisellä pohjalla näkyvä ”Luo”. Sitten kun laitos on luotu LMS-listalle, sille lisätään tarpeen mukaan uusia toimintoja. Tallennus tehdään aina jokaisen toiminnon lisäämisen jälkeen (kun toiminto on tallennettu, se näkyy siten, että tehtävän perään tulee vihreällä pohjalla oleva sana ”Voimassa”)

LMS-listoilla olevien laitosten tietoja pääsee katsomaan ilman kirjautumista TRACES-NT -järjestelmään täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.10.2021