Rekisterit viennissä

Kasvinterveystodistuksia tarvitsevat viejät

Jos tarvitset tuotteesi viennissä kasvinterveystodistuksen, rekisteröidy Ruokaviraston ylläpitämään kasvinsuojelurekisteriin. Rekisteröitymisvaatimus koskee säännöllistä ja jatkuvaa toimintaa; saat yksittäiselle vientierälle kasvinterveystodistuksen myös ilman rekisteröitymistä.


Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden viejät

Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia tuotteita saa viedä Suomesta EU:n ulkopuolelle vain Ruokaviraston ylläpitämään viejärekisteriin ilmoittautuneet viejät.

Ilmoittaudu viejärekisteriin sähköisellä lomakkeella. Viejärekisteriin ilmoittautuminen on maksutonta. Huomioi, että viejä ei saa vientilupaa tai -hyväksyntää kohdemaihinsa ilmoittautumalla viejärekisteriin. Vientihyväksynnästä päättää aina kohdemaan viranomainen.

Viejärekisterissä olevat saavat Ruokavirastosta kohdennetusti tietoa esimerkiksi käynnissä olevista markkinoillepääsyhankkeista, eri kohdemaiden asettamista vientirajoituksista ja mahdollisten eläintautitapausten vaikutuksista vientiin.

Rekisteröidy, jos viet EU:n ulkopuolelle kaupallisessa tarkoituksessa

 • eläviä eläimiä, sukusoluja tai alkioita
 • eläimistä saatavia elintarvikkeita
 • eläimistä saatavia sivutuotteita, niistä johdettuja tuotteita tai niitä sisältäviä rehuseoksia.

Löydät tarkan listauksen rekisteröintiä vaativista eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta (MMa 832/2013, liite I).

Rekisteröitymistä ei edellytetä, kun

 • kuljettaa tai lähettää lemmikkieläimensä EU:n ulkopuolelle
 • yksityishenkilö kuljettaa mukanaan tai lähettää toiselle yksityishenkilölle vähäisen määrän eläimistä saatavia tuotteita muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen (tuliaiset, eväät)
 • eläimistä saatavia tuotteita kuljetetaan tai lähetetään näytteiksi vähäisiä määriä
 • eläimet viedään Suomesta väliaikaisen maassaolon jälkeen (sirkuseläimet, rekikoirat, eläinnäyttelyihin ja -kilpailuihin tuodut eläimet)
 • eläviä eläimiä tai eläimistä saatavia tuotteita kuljetetaan toisesta maasta Suomen kautta EU:n ulkopuolelle.

Eläinlääkintötodistukset myönnetään vain rekisteröityneille viejille

Virkaeläinlääkärin on ennen eläinlääkintötodistuksten myöntämistä varmistuttava, että viejä on ilmoittautunut viejärekisteriin. Tulosta tai tallenna viejärekisterin ilmoittautumistosite itsellesi, ja näytä se tarvittaessa virkaeläinlääkärille. Ruokavirasto ei laadi erillistä päätöstä ilmoittautumisesta viejärekisteriin.

Huolehdi, että viejärekisterin tiedot ovat ajan tasalla. Virkaeläinlääkäri ei voi myöntää eläinlääkintötodistusta sellaisille tuotteille tai kohdemaille, joita et ole ilmoittanut viejärekisteriin.

Muista uusia rekisteröinti kolmen vuoden välein

Rekisteröinti on voimassa kolme vuotta. Sen jälkeen on rekisteröidyttävä uudestaan. Tee uusi rekisteröinti myös, kun haluat ilmoittaa muuttuneista tiedoista tai lisätä tietoihisi esimerkiksi uusia kohdemaita. Uudella rekisteröitymisilmoituksella korvaat aiemmin samalle eläin- tai tuoteryhmälle jätetyn ilmoituksen.

Voit halutessasi pyytää rekisteröinnin poistoa ennen kolmen vuoden määräajan päättymistä. Lähetä pyyntö ja tositekopio poistettavasta rekisteröinnistä sähköpostitse osoitteeseen vienti@ruokavirasto.fi.

Selvitä nämä asiat ennen rekisteröitymistä

 1. Toimitko viejänä?

Onko eläinten tai eläinperäisten tuotteiden vientitoimintasi sellaista, että teet vienti-ilmoituksen Tullille? Jos kyllä, on yrityksesi kuuluttava viejärekisteriin. Tee rekisteröitymisilmoitus aina vientiyrityksen nimissä. Myös siinä tapauksessa, että huolitsija tai muu valtuuttamanne asiamies tekisi puolestanne esimerkiksi vienti-ilmoitukset. Voit ilmoittaa valtuutetun asiamiehen halutessasi yhteyshenkilöksenne.

 1. Vietävät eläimet tai eläimistä saatavat tuotteet

Voit jättää rekisteriin vain yhtä eläin- tai tuoteryhmää koskevan ilmoituksen kerrallaan. Mikäli yrityksesi vie useampaa eläinperäistä tuotetta EU:n ulkopuolelle, täytyy jokaisesta tuoteryhmästä tehdä erillinen rekisteröitymisilmoitus. Löydät tarkan listauksen rekisteröintiä vaativista eläimistä ja eläinperäisistä tuotteista maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta (MMa 832/2013, liite I).

 1. Pitopaikkatunnukset (elävät eläimet) tai laitosten hyväksyntänumerot (elämistä saatavat tuotteet)
 2. EU:n ulkopuoliset viennin kohdemaat
 3. Vientilastauspaikat

Tällä tarkoitetaan esimerkiksi eläinten pitopaikkaa tai tuotanto-/varastolaitosta, josta vientilastaus tapahtuu. Voit kerralla ilmoittaa neljä vientilastauspaikkaa. Mikäli vientilastauspaikkoja on enemmän, ole yhteydessä vienti@ruokavirasto.fi ennen ilmoituksen jättämistä.