Kalastustuotteiden vienti

Suunnitteletko kalastustuotteiden vientiä EU:n ulkopuolelle?

Selvitä kohdemaan viranomaisvaatimukset tuotteellesi, kun suunnittelet kalan ja kalastustuotteiden vientiä EU:n ulkopuolelle. Erityiskysymyksiksi kalastustuotteiden, kuten muidenkin eläinperäisten elintarvikkeiden, kohdalla nousevat elintarviketurvallisuus- ja eläintautiasiat.

Viennin aloittamiseen voi riittää se, että eläinlääkintötodistuksesta ja sen ehdoista saadaan sovittua kohdemaan viranomaisen kanssa. Toisiin maihin markkinoillepääsy voi olla pidempi prosessi, joka edellyttää Suomelta laajoihin kyselyihin vastaamista, viejälaitosten rekisteröintejä ja joissain tapauksissa kohdemaiden viranomaisten suorittamia auditointeja. 

Tee selvitystyö huolellisesti etukäteen. Hyvä tapa lähteä liikkeelle on tutustua vientisivuihimme ja ottaa yhteyttä vientitiimiimmeRekisteröidy viejäksi, jos haluat viedä kalastustuotteita EU:n ulkopuolelle.

Kannustamme kala-alan yrityksiä yhdessä miettimään kiinnostavia kohdemarkkinoita

Markkinoillepääsytiimimme voi mahdollisesti ottaa työn alle kalastustuotteiden markkinoillepääsyselvityksiä, kunhan selvitys hyödyttää useampia alan yrityksiä. Lisätietoja vientihankkeet@ruokavirasto.fi.

Vai kiinnostavatko EU:n sisämarkkinat?

Kalastustuotteiden kauppaa EU-maiden välillä ei katsota vienniksi, vaan se on sisämarkkinakauppaa. EU-maiden välillä ei ole tulleja, ja elintarvikkeiden tulee lähtökohtaisesti voida liikkua vapaasti EU-maasta toiseen.

Varmista kuitenkin aina esimerkiksi kauppakumppanin kautta, ettei kalastustuotteiden sisämarkkinakaupan osalta kohdemaassa ole mitään erityistä huomioitavaa. Esimerkiksi dioksiinipoikkeus tai eläintaudit voivat vaikuttaa sisämarkkinakauppaan.

Sisämarkkinakaupassa koko tuotantoketjun toiminnan on oltava EU:n ja kansallisen lainsäädännön mukaista alkutuotannosta valmiiseen tuotteeseen (kalastus, kalankasvatus, ympäristö, rehu, lääkitys, elintarvike, eläintauti, sivutuote jne.). Elintarvikkeet on valmistettava ja varastoiva hyväksytyssä elintarvikelaitoksessa. Laitoslistat ovat julkisia EU:ssa.

Dioksiini vaikuttaa kalastustuotteiden kauppaan

Sallituista dioksiinipitoisuuksista kalastustuotteissa säädetään EU-komission vierasaineasetuksessa. Asetuksessa sallitaan Suomelle ja Ruotsille poikkeus saattaa markkinoille tiettyjä kaloja ja kalatuotteita, jotka ylittävät sallitun dioksiinin enimmäispitoisuuden. Luonnonvaraista lohta, taimenta, nieriää, jokinahkiaista ja yli 17 cm kokoista tai kokoluokittelematonta silakkaa ei saa viedä Ruotsia lukuunottamatta muihin EU:n jäsenvaltioihin. Lohta saa kuitenkin viedä Latviaan.

Mikäli edellä mainittuja kaloja halutaan viedä muihin maihin, tulee jokainen yksittäinen erä osoittaa määräystenmukaiseksi. Asetuksen raja-arvot dioksiinille ja dioksiininkaltaisille PCB-yhdisteille ei saa ylittyä. Käytännössä jokaiselle erälle on tehtävä kemiallinen analyysi, joka osoittaa että tuote on EU:n tai kohdemaan lainsäädännön mukainen. Jos eräkohtaista osoitusta määräystenmukaisuudesta ei ole, ei ko. tuotteiden vienti ole mahdollista.

Esimerkkejä tarvittavista todistuksista ja muista vaatimuksista

 • eräkohtaiset eläinlääkintötodistukset
 • rekisteröityminen Suomessa (viejärekisteri)
 • mahdollinen rekisteröityminen kohdemaassa (Suomen kautta tai suoraan kohdemaahan
 • huomioi kohdemaan muut kuin eläintauti- tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määräykset, kuten todistukset, verotus, tuontiluvat ja pakkausmerkinnät
 • ATP-sopimus (kansainväliset helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetukset)
 • vienti EU:n ulkopuolelle edellyttää aina vienti-ilmoituksen antamista Tullille
 • saalistodistusjärjestelmä, LIS-KALASTUS
  • koskee CN-koodit 03, 1604, 1605
  • saalistodistus osoittaa kalan laillisesti pyydetyksi
  • tietoa tuotteesta, kalastusaluksesta, pyyntialueesta, kuljetustavasta
  • lisätietoja Uudenmaan ELY-keskuksesta ja MMM sivuilta
 • mahdolliset tutkimus-/analyysitodistukset (joko yrityksen oma tai komannen osapuolen laboratorioanalyysi)
 • muut mahdolliset asiakirjat, kuten kauppasopimus, alkuperätodistukset, kauppalasku, pakkauslista, kuljetusasiakirjat, luomuasiakirjat, vakuutusasiakirjat jne.