Elintarvikkeiden vienti EU:n ulkopuolelle

Viennin lähtökohtana on, että noudatat toiminnassasi EU:n ja kansallista lainsäädäntöä. Jotta yrityksesi voi viedä elintarvikkeita EU:n ulkopuolelle, sen on oltava rekisteröitynyt ja tarvittaessa hyväksytty toimimaan Suomessa. Jos olet viemässä eläinperäisiä elintarvikkeita, rekisteröidy myös Ruokaviraston viejärekisteriin. Noudata ATP-sopimusta, kun viet helposti pilaantuvia elintarvikkeita Suomesta EU:n ulkopuolelle.

Vientiehdot ovat kohdemaa- ja tuotekohtaisia

Kohdemaan viranomaiset määrittävät ehdot, joilla elintarvikkeiden vienti voi tapahtua. Kohdemaa voi esimerkiksi edellyttää, että vietävät tuotteet valmistetaan ja varastoidaan kohdemaan viranomaisen hyväksymissä laitoksissa. Selvitä omaa vientituotettasi koskevat ehdot hyvissä ajoin! Suomen ja EU:n eläin- ja kasvitautitilanne voi vaikuttaa vientiehtoihin. Taudin puhjetessa vaatimukset saattavat muuttua nopeasti.

Huomioi, että kohdemaalla saattaa olla EU- ja kansallisesta lainsäädännöstämme poikkeavaa lainsäädäntöä myös esimerkiksi

  • tuotteen koostumuksesta ja sallituista raaka-aineista
  • pakkausmerkinnöistä
  • sallituista ravitsemus- ja terveysväitteistä
  • uuselintarvikkeista.

Vientitietomme on koottu Konttiin

Kontista löydät vientitietoa Suomen ja eri maiden välisistä vientisopimuksista, -vaatimuksista ja käytössä olevista todistuksista. Kontin maasivut yhdistävät maakohtaiset tietomme eri vientituotteista. Löydät Kontista myös yleistä tietoa kohdemaasta ja verkostosta, joka auttaa sinua vientiin liittyvissä kysymyksissä.

Maakohtaista vientitietoa Kontissa

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.6.2022