Eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinakauppa, tuonti ja vienti

Eläimistä saatavilla sivutuotteilla voidaan käydä kauppaa Suomen sisällä, EU:n sisällä (=sisämarkkinakauppa) tai niitä voidaan tuoda EU:n ulkopuolelta tai viedä EU:n ulkopuolelle. Sivutuotelainsäädännöstä löytyy kaikille eri kaupankäynti- alueille/-tyypeille hieman erilaisia vaatimuksia. Tarkemmista vaatimuksista löytää lisätietoja Ruokaviraston alla olevilta sivuilta:

EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa (eläimet ja eläinperäiset tuotteet), tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista sekä viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin, käytetään Traces-järjestelmää. Järjestelmää ylläpitää Euroopan komissio, ja sitä käyttävät viranomaiset ja yritykset.

Ruokavirasto vie kaikkien sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksyttyjen ja rekisteröityjen sivutuotetoimijoiden tiedot Traces-järjestelmään laitoksen hyväksynnän/rekisteröinnin yhteydessä. Toimijoiden tulee kuitenkin itse hakea järjestelmään käyttäjätunnukset ja ns. linkittää käyttäjän tunnukset toimijan tietoihin.

Ohjeet tunnusten hakemiseen löytyvät Ruokaviraston sivuilta, mutta jos sivutuotetoimijoiden kirjautumisessa Traces-järjestelmään tulee ongelmia, niin lisätietoja voi kysyä Ruokavirastosta osoitteesta abp @ ruokavirasto.fi.

Suomen sisällä tapahtuvilla sivutuote-erien siirroilla ei tarvitse olla mukana virallista sivutuoteasetuksen mukaista kaupallista asiakirjaa, mutta vastaavat tiedot sisältävä eri niminen asiakirja (esim. lähete, siirtoasiakirja jne.) erällä täytyy olla. Asiakirja voi olla paperinen tai sähköinen.

Sisämarkkinakaupassa erien mukana täytyy olla virallinen kaupallinen asiakirja ja lk 1 ja 2 kuuluvat erät sekä luokkaan 3 kuuluvat käsitellyn eläinvalkuaisen erät tulee kirjata Traces-järjestelmään. Eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinakaupassa käytetään Traces-järjestelmästä löytyvää DOCOM-osiota. DOCOM:iin lähettävä toimija laatii virallisen kaupallisen asiakirjan, joka on toimijan tekemän varmentamisen jälkeen nähtävissä myös vastaanottavalla laitoksella sekä viranomaisilla.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 6.3.2024