Tammikuu 2023
Joulukuu 2022
Marraskuu 2022
Syyskuu 2022
Elokuu 2022
 • Antibiotics -lehdessä (artikkeliin lehden sivulla pääset tästä linkistä) on julkaistu  Pohjoismaisten eläinlääkäreiden, Nordic Vets against AMR, näkemyksiä siitä, miten hallittua lääkekäyttöä voitaisiin levittää ja jakaa laajemmallekin. Lue lisää Pysyvän mikrobilääketyöryhmän jäsen Thomas Grönthalin blogista.
 
Heinäkuu 2022
 • Komission luettelo mikrobilääkeaineista, jotka varataan käyttöön vain ihmiselle, on julkaistu 19.7.2022. . Luetteloa sovelletaan 9.2.2023 lähtien, ja siitä lähtien luettelossa mainittuja antibiootteja, virus- ja alkueläinlääkkeitä ei saa käyttää eläimille. Vaikutukset Suomessa jäävät vähäisiksi, koska Suomessa ihmisille kriittisten lääkkeiden käyttöä on rajoitettu jo 1990-luvun lopulta lähtien. Lue lisää  komission täytäntöönpanoasetuksesta Fimean tiedotteesta.
  Suomen hallitun mikrobilääkekäytön virstanpylväät löytyvät Ruokaviraston sivuilta.
Kesäkuu 2022
 • Ruokavirasto on julkaissut päivitetyn ohjeen Antibioottien käyttö mehiläisten hoidossa – ohje eläinlääkäreille. Päivitetyn ohjeen perusperiaatteet pysyvät samoina kuin edellisessä julkaistussa versiossa (Evira/7104/2007). Uudessa versiossa on painotettu aiempaakin selvemmin sitä, ettei mehiläisten hoidossa antibioottien käytölle yleensä ole lainkaan tarvetta. Lisäksi on selkeytetty ohjeita varoajoista, poistettu kohta lääkkeitä sisältävän hunajan käytöstä mehiläisten ruokana sekä ajantasaistettu säädösviittaukset.
  Ohje löytyy eläinlajikohtaisten mikrobilääkkeiden käyttösuositusten -sivuilta. Suoraan ohjeeseen pääsee tästä linkistä.

 • Lääkitsemisen valvonnan vuoden 2022 raportissa on myös tietoa antibioottien käytöstä ja resistenssitilanteesta. Löydät raportin tästä linkistä.
Maaliskuu 2022
 • Helsinki One Health seminaarissa 2.3. professori Päivi Rajalan englanniksi pitämä luento lehmien utaretulehduksen umpeenpanohoidoista. Tallenne katsottavissa HOH-verkkosivulta.
  Samalta sivulta löytyy muitakin antibiootteihin liittyviä esityksiä ja toki muitakin aiheita.
Helmikuu 2022