Luonnonvaraiset kasvit

Luonnonvaraisten kasvien, kuten luonnonyrttien, keräily omaan käyttöön on jokamiehenoikeuksien rajoitteet huomioiden vapaata, eikä elintarvikelainsäädäntö rajoita sitä millään tavalla. Kun toiminta on kaupallista eli esimerkiksi tuotteita myydään, kuuluu se elintarvikelainsäädännön piiriin. Elintarvikelainsäädännön mukaan toimijan vastuu ulottuu tuotteidensa turvallisuuden lisäksi myös lainsäädännön tuntemiseen ja sen noudattamiseen. Luonnonvaraisten kasvien kohdalla tulee yleisten elintarvikesäännösten lisäksi ottaa huomioon erityisesti uuselintarvikeasetus (EU) 2015/2283 sekä ravitsemus- ja terveysväiteasetus (EY) N:o 1924/2006.

Luonnossamme kasvaa myös paljon myrkyllisiä kasveja. Kasvin ulkonäöstä ei voi päätellä sen turvallisuutta elintarvikkeena, joten kerääjän on opeteltava tunnistamaan oikein kasvit joita aikoo kerätä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023