Ostajalla on oikeus saada tieto mansikoiden alkuperästä

Tuoreiden kasvisten ja hedelmien alkuperämaa on ilmoitettava. Tämä auttaa varmistamaan elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä ennaltaehkäisee mahdollista kuluttajan harhaanjohtamista. Kuluttajan kannattaa ostaa mansikat sellaisesta myyntipaikasta, jossa mansikan alkuperämaa on selkeästi merkitty myyntikylttiin, rasioihin ja laatikoihin.

Erätunnuksen avulla tiedot säilyvät läpi toimijaketjun

Merkintävaatimusten ja elintarvike-erää koskevien saateasiakirjojen sisältövaatimusten tarkoitus on, että tieto marjojen alkuperästä välittyy eräkohtaisesti muuttumattomana kuluttajalle asti. Oikeiden tietojen eräkohtainen siirtyminen on alkutuotanto-, välitys- ja myyntiketjussa jokaisen mukana olevan elintarvikealan toimijan vastuulla. Esimerkiksi vaatimuksella erätunnuksen merkitsemisestä varmistetaan osaltaan tietojen säilymistä muuttumattomana läpi koko toimijaketjun. Lisäksi erätunnuksen avulla viranomaisen on tarvittaessa mahdollista seurata varsin tarkasti tuote-erän toimitusketjua taaksepäin.

Elintarvike-erän tunnuksen eteen on merkittävä kirjain ″L″, ellei tunnus muuten erotu selvästi muista pakkausmerkinnöistä. Erätunnusmerkinnän sijasta voidaan käyttää säilyvyysaikaan liittyviä ilmaisuja, kuten ″parasta ennen″ ja päivämäärä tai ″viimeinen käyttöajankohta″ tai ″viimeinen käyttöpäivä″ ja päivämäärä. Tällöin on ilmoitettava ainakin päivä ja kuukausi nimenomaan tässä järjestyksessä mainittuna.

Kannellisissa rasioissa on oltava merkinnät

Mansikkapakkauksiin on tehtävä selkeät merkinnät seuraavista: tuotteen nimi, alkuperämaa, pakkaaja, elintarvike-erän tunnus, sisällön määrä ja laatuluokka. Myös avonaiset, muutaman kilon marjoja sisältävät pahviset laatikot ovat pakkauksia. Kun tällainen laatikko on kanneton, tuotteen nimeä ei tarvitse merkitä. Lisäksi merkinnöissä on ilmoitettava, kuinka paljon marjoja pakkaus sisältää (esimerkiksi 250 g, 500 g, 2 kg, 5 kg).

Irtotuotteena myytävien välittömässä yhteydessä on oltava kyltti

Myös irtotuotteena myytävien mansikoiden alkuperämaa ja laatuluokka pitää ilmoittaa. Tiedot on ilmoitettava selkeästi kirjoitettuna. Esimerkiksi myyntipisteessä esillä oleva Suomen lipun kuva ei riitä alkuperämaatiedoksi.

Osta laatua

Mansikat myydään yleisimmin I luokan marjoina. Täyttääkseen I luokan vaatimukset mansikoiden täytyy olla tuoreita, ehjiä ja puhtaita. Pilaantuneita, mätiä, homeisia tai multaisia mansikoita ei sallita edes II luokassa.

Viljelmällä suoraan rasioihin poimittujen ja niissä myytävien mansikoiden laatu säilyy parempana kuin myyntipöydille kaadetun ja siitä asiakkaalle muovipussiin kauhotun irtomarjan. Myös mahdollisten harhaanjohtavien tietojen ehkäisemiseksi Ruokavirasto suosittelee välttämään marjojen kaatamista myyntipöydille ja suosimaan suoraan pakkauksista tapahtuvaa myyntiä.

Näin varmistut parhaiten mansikoiden alkuperästä

Ennen mansikoiden ostamista kuluttajan kannattaa varmistaa, että myyntipaikan haltijan nimi ja yhteystiedot ovat selkeästi esillä myyntipaikalla. Marjojen myyjän tulee tietää, kenen pakkaamia mansikoita hän myy. Suomessa viljellyt mansikat pakataan tilalla suoraan myyntilaatikoihin, jolloin pakkaaja on yleensä sama kuin viljelijä ja osoitetieto kertoo, missä marjat on viljelty.

Suoramyynnissä tai itsepoiminnassa syntyy harvoin epäselvyyksiä marjojen alkuperästä tai laadusta. Suoramyyntitilojen yhteystietoja löytyy internetistä hakusanoilla "suoramyynti + mansikka".

Kunnat, ELY-keskukset ja Ruokavirasto valvovat

Kasvisten alkuperämerkintöjä valvovat kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset ja Ruokaviraston ja ELY-keskusten tarkastajat. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat lisäksi muita tuotteista kuluttajille annettavia tietoja. Ruokaviraston ja ELY-keskusten tarkastajat valvovat lisäksi kasvisten laatua (ilmoitetun laatuluokan oikeellisuus).

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023