Tietoa elintarvikevalvontaviranomaisille

Elintarvikevalvontaviranomainen valvoo elintarvikehuoneistojen (sekä rekisteröityjen että hyväksyttyjen) toimintaa elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmän Oivan mukaisesti. Yksi Oivan valvottavista asioista on henkilökunnan toimintaan ja koulutukseen kuuluva hygieniaosaamisen todentaminen.

1. Valvontaviranomaisen velvollisuus

Valvontaviranomaisen tehtävä on arvioida, että alla olevia vaatimuksia on noudatettu:

Elintarvikealan toimija on

 • varmistanut, että jokaisella pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä työntekijällä on Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi, ja
 • pitänyt kirjaa työntekijöidensä hygieniaosaamisesta.

Varmista, että toimija on varmistanut, että hygieniapassit kuuluvat niille henkilöille, joilta se vaaditaan. Voit valvontakäynnin yhteydessä myös pyytää työntekijää esittämään hygieniapassin ja  henkilöllisyystodistuksen. Sinulla on oikeus varmistaa, että hygieniapassi kuuluu kyseiselle työntekijälle. 

2. Miten toimija varmistaa, että työntekijällä on hygieniapassi?

 • Kaikkien työntekijöiden, joilta hygieniapassi vaaditaan, on esitettävä toimijalle jompikumpi alkuperäisen hygieniapassin osio. Toimijan täytyy myös varmistaa, että hygieniapassi kuuluu todella sille henkilölle, joka esittää hygieniapassin.
 • Elintarvikealan tutkintotodistuksella ei voi todistaa hygieniaosaamista.
 • Molemmat hygieniapassin osiot ovat samanarvoisia eli työntekijä voi esittää työnantajalle joko kortin tai paperisen todistuksen.
 • Hygieniapassista otetuilla valokopioilla ei voi osoittaa hygieniaosaamista.
 • Hygieniapassissa olevalla numerosarjalla ei voi osoittaa hygieniaosaamista.

3. Kenelle alkuperäinen hygieniapassi kuuluu?

 • Hygieniapassi kuuluu henkilölle, jolle se on myönnetty.
 • Hygieniapassin saajan on syytä huolehtia siitä, että saa alkuperäisen hygieniapassin molemmat osat itselleen.
 • Hygieniapassi myönnetään hakijan nimellä ja se on aina henkilökohtainen riippumatta siitä, kuka hygieniapassitestin/hygieniapassin on maksanut. 

4. Toimijan kirjanpitovelvoite

Mistä velvoite tulee?

Elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle. (elintarvikelaki 297/2021 19 § 3 mom)

Minkälainen kirjanpidon tulee olla?

Kirjanpito voi olla

 • kopiot esitetyistä hygieniapasseista
 • luettelo henkilöistä, joilta hygieniapassi vaaditaan ja jotka ovat esittäneet alkuperäisen hygieniapassin toimijalle.
 • Sellaisissa elintarvikehuoneistoissa, joissa on vähän työntekijöitä, kirjanpidoksi voidaan hyväksyä myös se, että työntekijät esittävät alkuperäiset hygieniapassit valvojalle.  

Kirjanpito voi olla paperinen, sähköinen tai molempia. Toimijan täytyy pystyä esittämään se valvojalle.

Tarkempia tietoja kirjanpidosta ja tietosuoja-asiasta elintarvikealalla löytyy Ruokaviraston internetsivulta.

5. Mitä tarkoittaa niin sanottu väliaikainen todistus?

 • Niin sanottu väliaikainen todistus ei ole oikea Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi eikä se korvaa oikeaa hygieniapassia.
 • Testaajan antamalla niin sanotulla väliaikaisella todistuksella ei voi osoittaa hygieniaosaamista. Työntekijän täytyy esittää toimijalle tai työnantajalle aina alkuperäinen Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi.
 • Hygieniapassitestaaja voi antaa tarvittaessa, jos hygieniapassitestin hyväksytysti suorittanut henkilö pyytää, niin sanotun väliaikaisen todistuksen. 
 • Se on testaajan laatima vapaamuotoinen todistus, jossa testaaja todistaa sen, että kyseinen henkilö on ollut hänen järjestämässään hygieniapassitestissä ja suorittanut sen hyväksytysti.
 • Testin suorittaneet henkilöt pyytävät yleensä ns. väliaikaista todistus, jolla voi osoittaa esimerkiksi työpaikkahaastattelussa tai uudelle työnantajalle, että on suorittanut hygieniapassitestin hyväksytysti. Näissä tilanteissa asiakas ei ole vielä ehtinyt saamaan testaajaltaan hygieniapassia.
 • Väliaikainen todistus ei ole voimassa ikuisesti, vaan vain siihen asti, kunnes henkilö saa varsinaisen hygieniapassin. Tässä kestää tavallisesti korkeintaan kuukausi testitilaisuudesta.

6. Kelpaavatko ulkomaiset hygieniapassit Suomessa?

Ulkomailla suoritetut hygieniapassit eivät kelpaa Suomessa. 

7. Kauan hygieniapassi on voimassa?

Tietoa voimassaolosta löydät täältä.

8. Mitä on pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely?

Ruokavirasto on laatinut taulukon siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja vaaditaanko hygieniapassia tai suojavaatetusta. Asia on esitetty käytännön esimerkkien avulla. Taulukko löytyy Ruokaviraston internetsivulta Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely.

9. Kuka voi myöntää hygieniapassin?

Hygieniapassin voi myöntää Ruokaviraston hyväksymä hygieniapassitestaaja. Luettelon hygieniapassitestaajista löydät täältä.

 

Lisätietoja saat Ruokaviraston hygieniapassi-asiakaspalvelusta

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä sähköpostit, jotka sisältävät salassa pidettävää tai muuten arkaluontoista asiaa tai asiakirjoja, Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja. 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.3.2022