Skeppsfurnering och import från inre marknaden

Företagare som inför från den inre marknaden animaliska livsmedel för skeppsfurnering till fartyg som trafikerar under finsk flagg bör meddela om sin verksamhet till den egna kommunen samt beakta denna verksamhet i sin egenkontroll. Sådan införsel hör till den Oiva-tillsyn som kommunerna gör.

Ifall samma företagare inför från den inre marknaden animaliska livsmedel till fartyg som trafikerar under annan flagg än finsk flagg hör inte införseln till Oiva-tillsynen. Företagaren bör dock, vid behov, kunna visa tillsynen, enligt vad som gäller spårbarhetskraven (på finska) för animaliska livsmedel, varifrån livsmedlen är skaffade och vart de har levererats.

Om företagaren inför från den inre marknaden animaliska livsmedel enbart för skeppsfurnering till internationellt trafikerande fartyg (inte till finska fartyg) så hör denna verksamhet inte till Oiva-tillsynen och införseln berörs inte t.ex. av salmonellagarantikraven. Företagaren bör dock anmäla sig som livsmedelsföretagare till den egna kommunen.

Sidan har senast uppdaterats 26.3.2021