Kanada

Från Finland till Kanada har på senare år exporterats bl.a. alkoholdrycker, sötsaker, svinkött, bageriprodukter och ost.

Ta del av kraven på export till Kanada med hjälp av informationen och länkarna på denna sida. Sök också land- och produktspecifik information till exempel om exportpraxis och tulltariffer på EU-kommissionens webbplats Market Access Database. Du kan söka fram exportkrav också på den kanadensiska myndighetens webbplats:  Automated Import Reference System (AIRS).

I frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada har Kanada gått med på att skydda över 140 europeiska produkters geografiska beteckning, bland dem också bland annat Kainuun rönttönen och Puruveden muikku. I handeln med djur och produkter av animaliskt ursprung följs också veterinäravtalet mellan EU och Kanada.

Livsmedel

Fisk och fiskeriprodukter

EU-kommissionen och Kanada har överenskommit om ett TRACES-intyg som ska användas för levande fiskar och fiskeriprodukter som ska exporteras för att användas i detaljhandeln och vid utskänkning av mat. Intyget ska användas då ditt företag exporterar produkter med följande CN-koder till Kanada: 0301–0308; 0511; 1504; 1516; 1518; 1603–1605; 2106. Produkterna kan härstamma från vattenbruk eller så kan de vara vilda. Behandlingssätt: levande, infryst eller bearbetad.

Om exporten omfattar annan fisk och andra fiskeriprodukter än fisk eller fiskprodukter som går till detaljhandeln eller utskänkning av mat, kan du föreslå att till exempel ett av Livsmedelsverket utarbetat allmänt intyg för fisk och fiskeriprodukter används vid export. Säkerställ att intyget kan godtas av CFIA före export.

Kött och fjäderfäprodukter

Kanada godkänner EU-ländernas köttbesiktningssystem för olika djurarter. Finland har det bredaste möjliga godkännandet. Export av kött och fjäderfäprodukter till Kanada är möjlig endast från anläggningar som Kanada godkänt. Köttanläggningarna som Kanada godkänt finner du här.

Om ett exportintyg för renkött som Finland och Kanada bilateralt överenskommit om kan du höra dig för via epost till amerikka@ruokavirasto.fi.

Äggprodukter

EU och Kanada har överenskommit om ett TRACES-intyg som ska användas vid export av äggprodukter (processed eggs). Intyget används då torkade, infrysta eller flytande livsmedel som innehåller minst 50 viktprocent infrysta ägg, infryst äggmassa, flytande äggmassa, flytande äggmassablandning, äggpulver eller äggpulverblandning (produit d’oeufs) exporteras till Kanada.

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2020