Laboratorier som utför STEC-undersökningar: remissen till fortsatta undersökningar av anrikningsbuljonger är nu tillgänglig

Remissen till fortsatta undersökningar av STEC-anrikningsbuljonger finns nu på webbsidan för Livsmedelsverkets livsmedelsmikrobiologiska remisser (på finska). Livsmedelsverket ber att laboratorierna använder den när de skickar STEC-prover för fortsatta undersökningar till Livsmedelsverket.

Helheten av STEC-undersökningar har många faser och därför finns det undantagsvis instruktioner till laboratorierna om samordningen av undersökningarna på remissen. Laboratorierna ska lämna in alla preliminärt positiva STEC-anrikningsbuljonger från livsmedel till Livsmedelsverket. Anrikningsbuljong som bevarats kallt ska vara framme hos Livsmedelsverket inom 4 dygn från det att anrikningen slutförts. För att säkerställa smidiga fortsatta undersökningar utförs undersökning av myndighetsprover i Finland vid de laboratorier som utför STEC-undersökningar och som Livsmedelsverket utsett.

Även i fråga om STEC-egenkontrollundersökningar som beställts på underleverans från utlandet är inhemska godkända laboratorier skyldiga att sköta om att anrikningsbuljongerna lämnas in till Livsmedelsverket inom den fastställda fristen. Om man med en egenkontrollkund separat avtalat om att det preliminära resultatet räknas som resultat, är undersökningarna vid Livsmedelsverket avgiftsfria, och de rapporteras inte till kunden. Då STEC-toxingener konstaterats i ett prov, räknas detta som ett undersökningsresultat som tyder på hälsofara i enlighet med 40 § i livsmedelslagen. I enlighet med 14 § i laboratorieförordningen ska laboratorier lämna in isolerade mikrobstammar och livsmedelsprover som anknyter till undersökningsresultat som tyder på hälsofara till Livsmedelsverket. Som sådana räknas också preliminära positiva STEC-anrikningsbuljonger.

Undersökning av prover som anknyter till misstanke om STEC-matförgiftning utförs i sin helhet vid Livsmedelsverket. Det finns en separat remiss för dessa prover.

Se även det tidigare publicerade meddelandet STEC-undersökningar som ingår i myndighetsövervakningen av livsmedel ska utföras i Finland

Mer information: specialforskare Saija Hallanvuo, saija.hallanvuo@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 12.6.2020