Handboken om livsmedelsinformation och andra anvisningar

Handboken om livsmedelsinformation och andra anvisningar

I publikationen ”Handbok om livsmedelsinformation för tillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare” har ändringarna i lagstiftningen om märkningar sammanförts. I handboken ingår också tolkningar som hänför sig till märkningarna.

Livsmedelsverket har också publicerat andra anvisningar som hänför sig till märkningarna på förpackningar.  

Sidan har senast uppdaterats 12.4.2023